Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppnajämförelser– Äldreomsorg Öppna jämförelser – Äldreomsorg Hur kan öppna jämförelser användas för kunskapsutveckling, ledning och styrning? Kalle Brandstedt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppnajämförelser– Äldreomsorg Öppna jämförelser – Äldreomsorg Hur kan öppna jämförelser användas för kunskapsutveckling, ledning och styrning? Kalle Brandstedt,"— Presentationens avskrift:

1 Öppnajämförelser– Äldreomsorg Öppna jämförelser – Äldreomsorg Hur kan öppna jämförelser användas för kunskapsutveckling, ledning och styrning? Kalle Brandstedt, Socialstyrelsen Helena Henningson, Sveriges Kommuner och Landsting

2 Kort presentation av rapporter och material som publiceras rörande vård och omsorg om äldre Utvecklingsarbete kopplat till vård och omsorg om äldre Diskussion kring hur regionala/lokala resultat kan tolkas och analyseras Upplägg

3 Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre Publicerar resultat på kommunnivå Målgrupp:Beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga Syfte: Verksamhetsutveckling Datakällor: Äldres uppfattning om äldreomsorgen (nationell brukarundersökning), patientregistret, läkemedelsregistret, kvalitetsregister (ex Senior Alert), kommunernas egna undersökningar

4 Äldreguiden Publicerar resultat på enhets- och kommunnivå Målgrupp: Äldre, anhöriga/närstående och allmänhet Syfte: Information till målgruppen och skapa förutsättningar för val Datakällor:Kommun- och enhetsundersökningen, läkemedelsregistret, äldres uppfattning om äldreomsorgen, registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

5 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Publicerar resultat på kommunnivå och så långt det är möjligt på enhetsnivå Målgrupp:Beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga Syfte: Verksamhetsutveckling Datakällor:Äldres uppfattning om äldreomsorgen

6 Pågående utvecklingsarbete Indikatorutveckling - Måltidsmiljö - Dagverksamhet, ex besök i Örebro - Urininkontinens - Sammanhållen vård och omsorg - Mest sjuka äldre Äldres uppfattning om äldreomsorgen - Bortfallsanalys - Flexiblare enkät, ex webbenkät och anhörigfrågor Webbapplikation

7 Hur kan regionala/lokala resultat tolkas och analyseras Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt, säbo 2012

8 Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, 2012

9

10 AntalJämf 2011Ranking Riket60 Lekeberg44æ9 Laxå64æ228 Hallsberg63æ214 Degerfors63ä214 Hällefors45à12 Ljusnarsberg65æ240 Örebro56ä122 Kumla56æ122 Askersund52ä66 Karlskoga70æ267 Nora58ä161 Lindesberg45ä12 Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre som skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren

11 Procent Min - max0-90 Riket55 Lekeberg66 Laxå37 Hallsberg43 Degerfors66 Hällefors65 Ljusnarsberg23 Örebro22 Kumla50 Askersund21 Karlskoga45 Nora40 Lindesberg14 Andel i särskilt boende som har bedömts ha risk för fall och där minst en åtgärd mot fallskada har utförts,

12 Riket12,3RankingRanking inom länet Örebro län12 Lekeberg Laxå14, Hallsberg15, Degerfors15, Hällefors11,2993 Ljusnarsberg11832 Örebro11,61225 Kumla14,42538 Askersund8,4101 Karlskoga11,81386 Nora11,1914 Lindesberg14,62589 Andel av invånarna 80 år och äldre som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel.

13 Andel 75 år och äldre med hemtjänst eller i särskilt boende som använder minst ett av fyra olämpliga läkemedel KommunHmtjRankingSäboRanking Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora 5192 Lindesberg Örebro län 1211 Riket14 13

14 Kommun Personer per handläggare Uppföljning av beslut, hmtj Uppföljning av beslut, säbo Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg Örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg 173-0

15 Vilka förändringar efterfrågar ni i öppna jämförelser, Äldreguiden och Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -nya/reviderade indikatorer? -stöd till analys? -annan resultatredovisning? -fler bakgrundsvariabler?

16 Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre SocialstyrelsenIngalill Paulsson-Lütz Kalle Brandstedt SKLHelena Henningson Peter Nilsson ÄldreguidenMarianne Lidbrink Vad tycker de äldre omUlrika Ingelsson


Ladda ner ppt "Öppnajämförelser– Äldreomsorg Öppna jämförelser – Äldreomsorg Hur kan öppna jämförelser användas för kunskapsutveckling, ledning och styrning? Kalle Brandstedt,"

Liknande presentationer


Google-annonser