Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna jämförelser – Äldreomsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna jämförelser – Äldreomsorg"— Presentationens avskrift:

1 Öppna jämförelser – Äldreomsorg
Hur kan öppna jämförelser användas för kunskapsutveckling, ledning och styrning? Kalle Brandstedt, Socialstyrelsen Helena Henningson, Sveriges Kommuner och Landsting

2 Upplägg Kort presentation av rapporter och material som publiceras rörande vård och omsorg om äldre Utvecklingsarbete kopplat till vård och omsorg om äldre Diskussion kring hur regionala/lokala resultat kan tolkas och analyseras

3 Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre
Publicerar resultat på kommunnivå Målgrupp: Beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga Syfte: Verksamhetsutveckling Datakällor: Äldres uppfattning om äldreomsorgen (nationell brukarundersökning), patientregistret, läkemedelsregistret, kvalitetsregister (ex Senior Alert), kommunernas egna undersökningar

4 Äldreguiden Publicerar resultat på enhets- och kommunnivå Målgrupp: Äldre, anhöriga/närstående och allmänhet Syfte: Information till målgruppen och skapa förutsättningar för val Datakällor: Kommun- och enhetsundersökningen, läkemedelsregistret, äldres uppfattning om äldreomsorgen, registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

5 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Publicerar resultat på kommunnivå och så långt det är möjligt på enhetsnivå Målgrupp: Beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga Syfte: Verksamhetsutveckling Datakällor: Äldres uppfattning om äldreomsorgen

6 Pågående utvecklingsarbete
Indikatorutveckling - Måltidsmiljö - Dagverksamhet, ex besök i Örebro - Urininkontinens - Sammanhållen vård och omsorg - Mest sjuka äldre Äldres uppfattning om äldreomsorgen - Bortfallsanalys - Flexiblare enkät, ex webbenkät och anhörigfrågor Webbapplikation

7 Hur kan regionala/lokala resultat tolkas och analyseras
Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt, säbo 2012

8 Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, 2012

9

10 Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre som skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren Antal Jämf 2011 Ranking Riket 60 Lekeberg 44 æ 9 Laxå 64 228 Hallsberg 63 214 Degerfors ä Hällefors 45 à 12 Ljusnarsberg 65 240 Örebro 56 122 Kumla Askersund 52 66 Karlskoga 70 267 Nora 58 161 Lindesberg

11 Andel i särskilt boende som har bedömts ha risk för fall och där minst en åtgärd mot fallskada har utförts, Procent Min - max 0-90 Riket 55 Lekeberg 66 Laxå 37 Hallsberg 43 Degerfors Hällefors 65 Ljusnarsberg 23 Örebro 22 Kumla 50 Askersund 21 Karlskoga 45 Nora 40 Lindesberg 14

12 Andel av invånarna 80 år och äldre som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel.
Riket 12,3 Ranking Ranking inom länet Örebro län 12 Lekeberg 156 7 Laxå 14,9 261 10 Hallsberg 15,4 271 11 Degerfors 15,8 277 Hällefors 11,2 99 3 Ljusnarsberg 83 2 Örebro 11,6 122 5 Kumla 14,4 253 8 Askersund 8,4 1 Karlskoga 11,8 138 6 Nora 11,1 91 4 Lindesberg 14,6 258 9

13 Andel 75 år och äldre med hemtjänst eller i särskilt boende som använder minst ett av fyra olämpliga läkemedel Kommun Hmtj Ranking Säbo Lekeberg 10 4 30 12 Laxå 19 14 7 Hallsberg 9 3 16 Degerfors 6 11 Hällefors 15 8 Ljusnarsberg 2 Örebro Kumla 17 1 Askersund 13 Karlskoga Nora 5 Lindesberg Örebro län Riket

14 Kommun Personer per handläggare Uppföljning av beslut, hmtj Uppföljning av beslut, säbo Lekeberg 165 18 Laxå 288 87 75 Hallsberg 174 16 1 Degerfors 169 54 - Hällefors 202 29 Ljusnarsberg 121 65 39 Örebro 279 Kumla 179 Askersund 216 28 Karlskoga 199 40 Nora 248 35 Lindesberg 173

15 Vilka förändringar efterfrågar ni i öppna jämförelser, Äldreguiden och Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? nya/reviderade indikatorer? stöd till analys? annan resultatredovisning? fler bakgrundsvariabler?

16 Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen Ingalill Paulsson-Lütz Kalle Brandstedt SKL Helena Henningson Peter Nilsson Äldreguiden Marianne Lidbrink Vad tycker de äldre om Ulrika Ingelsson äldreomsorgen?


Ladda ner ppt "Öppna jämförelser – Äldreomsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser