Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013-10-01 – 2014-09-30 Margit Gehrke Flyckt Projektledare www.kvalitetsportal.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013-10-01 – 2014-09-30 Margit Gehrke Flyckt Projektledare www.kvalitetsportal.se."— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013-10-01 – 2014-09-30 Margit Gehrke Flyckt Projektledare www.kvalitetsportal.se

2 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-04-03 11 av 12 kommuner klarar målet!

3 PPM mätningarna V 37 Trycksår 2015-04-03 Örebro län 7 kommuner deltog V37 Antal personer: 245 Antal personer med trycksår: 25 Antal trycksår: 49 196 kommuner deltog V37  Antal personer: 22 173  Antal personer med trycksår:1977  Antal trycksår: 2902 Antal 1808 Antal 38 Antal 685 Antal 11 Antal 248 Antal 161

4 Andel med trycksår länets kommuner fördelade bland samtliga kommuner PPM V37 2015-04-03 Kumla NoraKarlskoga Askersund Lekeberg Örebro Laxå 8,9 %

5 2015-04-03

6 PPM mätningarna V 37 Fall Örebro län 7 kommuner deltog V37 Antal personer: 245 Antal personer som fallit: 19 Antal fall: 36 196 kommuner deltog V37  Antal personer: 22 173  Antal personer med fall:1668  Antal fall:2319

7 Andel med fall i länets kommuner bland samtliga kommuner PPM V37 2015-04-03 Askersund Nora Lekeberg Karlskoga Laxå Kumla Örebro 7,5%

8 Antal riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljningar i Senior alert mätperiod 2014 2015-04-03

9 Munvårdsbedömningar med ROAG 2015-04-03

10 Antal registreringar BPSD mätperiod 2014 2015-04-03

11 SveDem i primärvården Örebro läns landsting 2012 -2014 2015-04-03

12 Antal klarmarkerade grundregistreringar primärvård per län Samtliga registreringar från registerstart 2007 tom 2014-09-30 2015-04-03

13 Arbetet med SveDem lyfter fram behovet av funktionsbedömning av arbetsterapeut

14 I SveDem visas bl.a vilka undersökningar som ligger till grund för diagnos

15 Palliativ vård Örebro län 2013-10-01 tom 2014-09-30 2015-04-03

16 Måluppfyllelse palliativ vård i Örebro län mätperiod 2014 Klarar ej 5% förbättring Degerfors (2,2%) Hällefors (3,3%) Klarar 5% förbättring Laxå Lekeberg Ljusnarsberg Kumla Klarar 10% förbättring eller måluppfyllelse 60% Askersund Hallsberg Karlskoga Lindesberg Nora Örebro Örebro läns landsting 2015-04-03 %

17 Palliativ vård kommunerna i Örebro län ≥ 65 år 2015-04-03 1015 väntade dödsfall

18 Palliativ vård på sjukhus i Örebro län ≥ 65 år 2015-04-03 Karlskoga las 203 väntade dödfall USÖ 387 väntade dödfall Lindesbergs las 159 väntade dödfall Palliativa sektionen USÖ 249 väntade dödsfall

19 2015-04-03 Brytpunktssamtal 2011 -2012 SÄBO och hemsjukvård Blir det bättre? Brytpunktssamtal 2013 -2014 SÄBO och hemsjukvård 52% 59% 35% 77% 54% 50% 41% 54%45%74% 22% 37% 67%29% 28% 45% 34% 28% 40%26%22%30% 20% 42%

20 Brytpunktssamtal 2015-04-03 Brytpunktssamtal 2011 -2012 sjukhus Brytpunktssamtal 2013 -2014 sjukhus Blir det bättre? 26%25% 30% 27% 30%26%29%30%

21 Smärtskattning 2015-04-03 Smärtskattning 2011 -2012 SÄBO och hemsjukvård Smärtskattning 2013 -2014 SÄBO och hemsjukvård Blir det bättre? 48% 3% 40%31% 67% 29%42%40% 15% 39%35%29% 16% 15%9%3% 26% 4%15% 2% 12%7%4%13%

22 Smärtskattning sjukhus 2015-04-03 Smärtskattning 2011 -2012 sjukhus 5% 12% 3% 19% 15% 45% 11% Smärtskattning 2013 -2014 sjukhus Blir det bättre?

23 Munhälsobedömning dokumenterad 2015-04-03 Munhälsobedömning 2011 - 2012 SÄBO och hemsjukvård 89%60%54% 41%61% 70%58%56%82%74%51%92% 74% 59%58%76%62%72% 65% 68%61%50%61%42%38% 26% Munhälsobedömning 2013 - 2014 SÄBO och hemsjukvård Blir det bättre?

24 Munhälsobedömning Blir det bättre? Munhälsobedömning 2011 -2012 sjukhus Munhälsobedömning 2013 -2014 sjukhus 68%74%66%69% 56%68% 53%55%

25 Olämpliga läkemedel Örebro län 2012 = 32 033 personer med olämpliga läkemedel 2013 = 28 354 personer med olämpliga läkemedel 2014 = 26 823 personer med olämpliga läkemedel 2015-04-03 5210 personer har inte längre olämpliga läkemedel! Klarar målet 2014!

26 Stor variation mellan vårdcentralerna 2015-04-03 Ligger högt (över länet)

27 2015-04-03 Stor variation mellan vårdcentralerna Ligger lågt (under länet)

28 Antiinflammatoriska läkemedel 2012 = 9987 personer med antiinflammatoriska läkemedel 2013 = 9064 personer med antiinflammatoriska läkemedel 2014 = 8071 personer med antiinflammatoriska läkemedel 2015-04-03 1916 personer har inte längre dessa läkemedel Klarar målet 2014!

29 Antipsykotiska läkemedel 2015-04-03 Klarar ej målet 2014! 2012 = 7485 personer med antipsykotiska läkemedel 2013 = 6590 personer med antipsykotiska läkemedel 2014 = ca 6492 personer med antipsykotiska läkemedel

30 Oplanerade återinskrivningar Örebro län 2015-04-03 Klarar målet 2014! 4 av 6 månader lägre

31 Norra Västra Örebro Södra

32 Norra Västra Örebro Södra

33 Undvikbar slutenvård mätperiod 2014 2015-04-03 Klarar ej målet 2014! Minskat 3 av 6 månader

34 Antal utskrivningsklara dagar i medeltal för Örebro län Månad Antal utsklara patienter Antal utsklara dagar Antal utsklara dagar i medeltal 20140131024557,92 20140217610345,88 20140327319577,17 20140422617607,79 20140527420867,61 20140624921728,72 20140724416656,82 20140822712305,42 201409 23714656,18 Skiljer mellan sjukhusen/länsdelarna jan –augusti : Lindesbergs las 4,0 dagar i genomsnitt (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora) Karlskoga las 5,5 dagar i genomsnitt (Degerfors, Laxå, Karlskoga) USÖ 9,0 dagar i genomsnitt (Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Örebro) Länet 7,1 dagar i genomsnitt

35 Utskrivningsklara patienter i Örebro län

36 Antal vårddygn utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara - nationellt perspektiv Varför så många dagar i Örebro län?

37 Användandet av NPÖ ökar! 2015-04-03

38 Användandet av NPÖ antal slagningar 2015-04-03


Ladda ner ppt "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2013-10-01 – 2014-09-30 Margit Gehrke Flyckt Projektledare www.kvalitetsportal.se."

Liknande presentationer


Google-annonser