Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 Annika Jansson Projektmedarbetare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 Annika Jansson Projektmedarbetare."— Presentationens avskrift:

1 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 Annika Jansson Projektmedarbetare

2 Täckningsgrad på SÄBO 2013-10-01 tom 2014-02-28 + 3%- 2% -12%

3 Vårdprevention för alla riskområden 2013-10-01 tom 2014-04-26 * För att åtgärder ska räknas som utförda krävs att dessa registrerats senast 6 månader efter aktuell riskbedömning Kolumn%%...åtgärd planerats 0 - 2525.1 - 7575.1 - 100...åtgärd utförts 0 - 2525.1 - 7575.1 - 100 Riskbedömningar där risk konstaterats och... Vald enhet Risk- varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts * bedömningar NNN%N% Askersunds kommun15614012790.711280.0 Degerfors kommun14712510684.88971.2 Hallsbergs kommun14914011582.16244.3 Hällefors kommun57504284.03468.0 Karlskoga kommun43840231678.622455.7 Kumla kommun22119614373.09950.5 Laxå kommun91887787.56978.4 Lekebergs kommun68665887.94872.7 Lindesbergs kommun42335934596.129080.8 Ljusnarsbergs kommun110998686.93333.3 Nora kommun20517917597.814178.8 Örebro kommun99386877689.447654.8 Karlskoga lasarett20871381130794.6129894.0 Lindesbergs lasarett14281109108798.0108597.8 USÖ24111925179093.0174690.7

4 Hur långt har er enhet kommit i det systematiska arbetet med Senior alert – Norra länet Med/Ger

5 Andel planerade åtgärder och andel utförda – alla landsting Örebro läns landsting: 96% av de med risk får minst en planerad åtgärd 93% av de med risk får minst en planerad åtgärd och en utförd åtgärd

6 Palliativ vård norra länsdelen 2013-10-01 tom 2014-04-02 - 0,6%

7 Palliativ vård Nora - 2,1%

8 Palliativ vård Hällefors tom 2014-04-02 + 0,1

9 + 10 + 6

10 Antal registrerade demensdiagnoser och uppföljningar 2013-10-01 tom 2014-03-31 God vård vid demenssjukdom Summa: demensdiagnos 33 och uppföljning 54

11 Olämpliga läkemedel norra länet Värdet ska minska minst 4 av 6 månader jämfört med motsvaranade månader förra året. Mätperioden är april – sept.

12 Antipsykotiska läkemedel Norra länet

13 Antipsykotiska läkemedel Lindesberg

14 Antiinflammatoriska läkemede Norra länet

15 Återinskrivningar norra länet Grundkrav 4 av 6 månader lägre än 2013 Minskar! – Håll i och håll ut!

16 Oplanerade återinskrivningar Lindesberg

17 Oplanerade återinskrivningar Ljusnarsberg

18 NPÖ

19

20 Sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = 99 (100) enheter som svarat Örebro länsdel: 12 K+15 S + 6 V = 33 svar Södra länsdelen: 10 K +15 S + 4 V = 29 svar Västra länsdelen: 19 K + 2 S + 5 V = 26 svar Norra länsdelen: 17 K + 4 S + 6 V = 27 svar Har fått alla svar som exellfil Pågående utbildningsinsatser Beslutsstöd och kliniskbedömning SIP till primärvården och kommuner som efterfrågat Planerade utbildningsinsatser SIP och Öppenvårds Meddix - till samtliga i höst Nytt slutenvårds Meddix – bör kopplas ihop med säker utskrivningsmodellen till samtlig? Svar som kräver mer implementering? Teachback alla verksamheter Geriatrisk risk profil i primärvården Uppringning från sjukhus (webbkollen)

21 Ny hemsida är på gång…


Ladda ner ppt "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 Annika Jansson Projektmedarbetare."

Liknande presentationer


Google-annonser