Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieteknik Språkhandledningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieteknik Språkhandledningen"— Presentationens avskrift:

1 Studieteknik Språkhandledningen
Carina Carlund Anette Wahlandt Carina Carlund/Anette Wahlandt

2 Att skapa Siv Strömquist (2000)
Språkhandledningen ht 2011

3 Om skillnaden mellan att gå på högskolan och gymnasiet
Mer text att läsa Särskilda krav på hur man ska lösa uppgiften Mer planering och eget ansvar Du ska vara kritisk och självständig – vad betyder det? Lätt att känna sig anonym Kom ihåg: - Du är inte ensam – försök hitta en studiegrupp! Du har ett bagage med dig från gymnasiet som du kan använda ( Wilhelmsson Studiepraktikan, 2007)

4 Ta kommandot över dina studier Förbered ditt lyssnande
Bli en ”kunskapare”! Ta kommandot över dina studier Förbered ditt lyssnande Ta emot och reagera på det du hör Gör kunskapen till en del av ditt eget tankesystem: lär inte bara för tentan, utan för livet Engagemang och höga förväntningar är viktiga för lärandet: ha tilltro till din egen förmåga Jämför dig inte för mycket med andra, du är huvudperson i dina studier och du kan skaffa dig det som saknas ( Wilhelmsson Studiepraktikan, 2007)

5 Överblick över arbetet
Kursplanen/målen Litteraturlistan Terminen Delkurserna Köpa/låna? När kommer tentorna Examinationsformer ”Tunga” perioder? Praktikperioder

6 Planera Tidsplanera med hjälp av kalendern 40 timmarsvecka! Strukturera din dag – skaffa bra rutiner Växla mellan arbete och vila Planera dina delmål på vägen

7 Planera ditt arbete Två böcker samtidigt Pauser Nöjesliv Övriga plikter Fysisk aktivitet Mat för hjärnan Språkhandledningen ht 2011

8 Bra studiemiljö Avskilt – ljudintensivt? Bra ventilation Bra ljus Bekvämt Hitta din egen stil!

9 Inlärningsprocessen Det är en process att lära sig Låt det ta tid Ta pauser från arbetet, inlärningsprocessen fortgår ändå Fysisk/kreativ aktivitet Reflektera Repetera: Läs bara understrykningar, nyckelord, marginalanteckningar, sammanfattningar, anteckningar. Motverka glömskekurvan (mer om det senare) Håll fokus! När det inte går – ta paus!

10 Hur får man ut det mesta av föreläsningar och seminarier?
Var förberedd! Före lektionen: Skriv några ord om vad du förväntar dig av föreläsningen Anteckna vad du redan vet och minns av temat/ämnet Formulera frågor kring problem och oklarheter Läs kurslitteraturen (åtminstone översiktligt) Ta reda på vad som förväntas av dig under seminariet Tala i grupparbetet som förberedelse

11 Under lektionen: Lyssna aktivt och kritiskt Våga fråga, våga prata Efter lektionen: En egen stund av reflektion Skriv några rader om innehållet i föreläsningen Diskutera med kamrat/er direkt efter lektionen

12 Anteckningar Datera anteckningarna Numrera sidorna Sätt rubrik
Skriv nyckelord Lämna utrymme mellan anteckningarna för kompletteringar Jämför anteckningarna med en kamrat efter föreläsningen Repetera med hjälp av anteckningar

13 Anteckningstekniker Linjära anteckningar (efterbearbetning med understrykningar, siffror, färger m m) Tankekartor (mindmaps) Dubbla anteckningar Graphic Organizers Visa OH-bilder. Språkhandledningen ht 2011

14 Anteckningar från texter Citat eller omformuleringar
Dubbla anteckningar Anteckningar från texter Citat eller omformuleringar Författare, boktitel, sida Föreläsares namn, datum Nyckelord, kommentarer, reflektioner, associationer Korta kommentarer: Enig/oenig, stämmer inte, viktigt, kolla upp Frågor Referenser till annan litteratur Vidareutveckling av tankar Språkhandledningen ht 2011

15 Läsa: Före - Snabb översikt
Bokomslaget, baksidan Gör förutsägelser. Innehållsförteckningen Författaren, förordet Introduktionen: syftet med boken, genre Vad har X gjort? Varför? Vad kom X fram till? Sammanfattning Bläddra snabbt igenom – cirka en timme. Komplettera med Prereading Notes. Språkhandledningen ht 2011

16 Läsa: Medan – Strukturerad skumläsning
Innehållsförteckningen = din karta, din bild över pusslet som du ska lägga Finns det en sammanfattning? Läs den nu. Kapitel för kapitel: Titta på rubrikerna, fundera och formulera frågor. Läs första och sista stycket i varje kapitel. Prova att läsa första meningen i varje stycke, kanske också den sista. Om det inte fungerar – leta efter nyckelord och nyckelmeningar. Bilder, bildtexter, faktarutor, diagram Kursiverad text, viktiga ord, ordbok Markera svåra bitar men lämna dem nu. Stoppa efter varje kapitel och sammanfatta i några meningar. Nu har du förförståelse. Gå på föreläsning/seminarium. Skumläsning är inte fusk. Språkhandledningen ht 2011

17 Läsa: Intensivläsning
Intensivläs bara viktiga kapitel. Utnyttja signalord: dock, för det första, för det andra, således, … Korta pass ger många ”börjor och slut”. Blunda och fånga budskapet. Gå tillbaka i samma stycke: Välj något/några nyckelord, stryk under, färgmarkera. Marginalen: nyckelord, siffror, frågetecken, utropstecken, … Efter varje kapitel: Sammanfatta huvudidén/idéerna. Reflektera. Diskutera med kurskompisar = 3 Ta pauser och ge dig själv belöningar i pauserna! Språkhandledningen ht 2011

18 Läsa: Efter - Repetition
Läs bara understrykningar, nyckelord, marginalanteckningar, sammanfattningar, anteckningar. Motverka glömskekurvan. Språkhandledningen ht 2011

19 Glömskekurvan Ingemar Andersson (2003)
Språkhandledningen ht 2011

20 Repetition Man lär mest i början och slutet av ett studiepass. Genom att läsa c:a 30 min och ta en kort paus och sedan fortsätta får man många ”början och slut” och dessutom en kort repetition när man börjar ett nytt pass. Korta repetitioner av föreläsningsanteckningar och annat material motverkar glömskan Samtala med andra. Sammanfatta. Formulera dig skriftligt. Låt läsning och skrivning samverka

21 Läsa: Hitta textens struktur
Det viktiga kommer kanske inte först. En text kan vara resonerande, argumenterande. Var finns tesen och argumenten? Leta efter nyckelord. Lokalisera kärnmeningar.

22 Läsa: QtA (Questioning the Author)
Kan du säga detta med egna ord? Omformulera!

23 Nya ord och begrepp Associera Skapa en bild av ordet eller namnet
Skriv en betydelsebärande mening Memorera listor av ord genom att koppla ihop dem i en liten historia Välj ett antal nya ord och lär dig varje dag Sätt på synlig plats Fysisk rörelse

24 Sammanfattning Konsten att läsa faktatexter (Lundberg, 2006)
Öka ordförrådet. Aktivera bakgrundskunskaper. Genomskåda textens egenskaper: struktur, samspelet mellan rubrik, underrubriker, bilder Före textläsningen: överblick, hastig titt, frågor, tankekarta, nyckelbegrepp, hypoteser om vad som är viktigt Medan: frågor, svåra ord och begrepp, revidera mina hypoteser Efter: Fick jag svar på mina frågor och förstår jag nyckelbegreppen? Hur kan jag komma att använda detta innehåll i framtiden?

25 Samarbete Bilda smågrupper Diskutera kurslitteratur och föreläsningar Diskutera gärna frågorna i basgruppen

26 Lycka till med studierna!


Ladda ner ppt "Studieteknik Språkhandledningen"

Liknande presentationer


Google-annonser