Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson Margit Nelson-Wareborn Lina Larsson Britt Klintenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson Margit Nelson-Wareborn Lina Larsson Britt Klintenberg."— Presentationens avskrift:

1 Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson Margit Nelson-Wareborn Lina Larsson Britt Klintenberg

2 Behövs det strategier för att klara studierna?

3 Skillnaden att studera på högskolan och gymnasiet •Mer text att läsa •Särskilda krav på hur man ska lösa uppgiften •Mer planering och eget ansvar •Du ska vara kritisk och självständig – vad betyder det?

4 Det är lätt att känna sig anonym och vilsen.

5 Överblick över arbetet •Kursplanen/ målen •Litteraturlistan •Terminen •Delkurserna •Köpa/ låna?

6 Praktisk planering •Antal sidor text – antal dagar •Skriv i kalendern vilka tider du ska plugga/ vad du ska plugga på •Planera in repetition •Planera in ledig tid/ belöningar •Bestäm tid med kompisar för repetition •Se dina studier som ett jobb ” Jag kan inte då, jag jobbar ”

7 Schema •När kommer tentorna? •Examinationsformer? •”Tunga” perioder? •Praktikperioder?

8 Kalender •Tidsplanera med hjälp av kalendern •Strukturera din dag – skaffa bra rutiner •Växla mellan arbete och vila •Planera in delmål på vägen

9 Delmål Belöning?

10 Växla mellan arbete och vila

11 Studieteknik Hitta din egen stil! Skapa nya vanor!

12 studieteknik inlärningsstil minnet Miljö Musik planering lässtrategier repetition antecknings tekniker

13 Hitta din inlärningsstil •Visuell •Auditiv •Kinestetisk

14 Visuell •Vill: se och läsa •Bör: anteckna, rita,” mind- mappa”, repetera genom att skriva, använda minnestekniker

15 Auditiv •Vill: lyssna, berätta sånt den hört •Bör: fråga mycket under lektionerna, repetera muntligt högt, spela in föreläsningar, lyssna på musik

16 Kinestetisk •Vill: använda kroppen och känslorna, ta i saker •Bör: pröva experimentera, röra på sig, gå runt och repetera

17 Miljön, maten, musiken •Hård stol eller fåtölj? •Taklampa eller läslampa? •Nåt att tugga på eller inte? •Musik eller tystnad?

18 Inlärningsprocessen Reflektera! Ställ frågor till dig själv: •Vad är huvudidén med….? •Vilka slutsatser kan jag dra av…? •Hur hänger det ihop med tidigare resonemang? •Vad var svårt med det här avsnittet? •Vad behöver jag kolla upp?

19 Blooms taxonomi •Värdera •Syntetisera •Analysera •Tillämpa •Förstå •Kunna fakta

20 Hur får man ut det mesta av lektioner/föreläsningar/seminarier? •Var förberedd •Läs kurslitteraturen •Diskutera med kamrat/er direkt efter lektion/föreläsning •En egen stund av reflektion

21 Olika anteckningar •Före föreläsningen •På föreläsning •Medan du läser •Som repetition •Svara på instuderings- och gamla tentafrågor

22 Anteckningar •Datera anteckningarna •Numrera sidorna •Sätt rubriker •Skriv nyckelord •Lämna utrymme mellan anteckningarna för kompletteringar •Diskutera anteckningarna med kamrat/er efter föreläsningen •Repetera med hjälp av anteckningar •Jämför anteckningar med kurslitteratur

23 Två typer av anteckningar Marknadsmässiga resurser bla bla bla bla Personella resurser bla bla bla bla Finansiella resurser bla bla bla bla Fysiska resurserbla bla bla bla Företage ts resurser marknads mässig a personellafinansiella fysiska Företagets resurser

24 Mind-map •Använder fler sinnen (färg, form, bild) •Bilder ger starkare signal in (minns bättre) •Överblick direkt •Ser strukturen

25 Varför anteckna? •Hjälper minnet •Lär dig när du strukturerar/sorterar/väljer ut •Något att repetera utifrån

26 Tentan •Du skriver tentan. Skriver du när du läser till tentan?

27 Minnet •Korttidsminnet •Långtidsminnet - stark signal in (fler sinnen och känslor använda) - repeterats många ggr

28 Hur mycket minns man? •Hör 20% •Hör och ser 50% •Hör, ser och gör70% •Undervisar andra om90%

29 Vad minns du? •Det som sticker ut. •Det som är i början eller slutet. •Det som upprepas. •Det som du kan knyta till tidigare kunskap. ”minneskrokar” •Det som du kan se ”visualisera”

30 Koncentration •30-50 minuter lämpligt pass •Byt miljö mellan passen •Låt hjärnan vila

31 Repetera - arbeta mindre •Repetera innan du glömt 70-90% av förmågan att återge information har gått förlorad efter 24 timmar •Inom en timme •Inom ett dygn •Inom en vecka •Inom en månad

32 Hur repetera? •Efter föreläsning. - Prata med nån direkt efter / Kolla på anteckningarna •Innan du lägger ifrån dig boken. - Kolla rubriker och berätta vad det handlade om/ Sammanfatta för en tänkt lyssnare - Summera: Vad vet jag, Vad är jag osäker på, vad vill jag fråga om

33 Lästekniker •Översiktsläsning •Sökläsning •Intensivläsning/närläsning •Snabbläsning

34 •Skönlitteratur – deckare/romaner - Läser från början till slut. •Facklitteratur - Läser kanske slutet först, kollar innehållsförteckningens rubriker, letar efter sammanfattningar, kollar bilder och tabeller. Olika sorters böcker Olika sätt att läsa

35 Facklitteratur 1. Översiktsläsning först Skapar förförståelse genväg till förståelse 2. Intensivläsning (gärna snabb)

36 Sökläsning (lokaliseringsläsning) Syfte: att söka efter ett bestämt innehåll i en text •Läs igenom rubrikerna i innehållsförteckningen •Sök efter nyckelord i bokens register

37 Snabb översiktFördjupad översiktFöreläsning Intensivläsning med repetition anteckna/ fråga/ prata med kompisar anteckna/ återberätta/ svara på frågor 15 min, läs baksida, innehållsförteckning, rubriker, bilder 30 min, Läs sammanfattningar, Läs första och sista meningen i varje stycke, instuderingsfrågor

38 Snabbläsning •Något man kan öva upp. Du läser för långsamt om du •Läser varje ord för sig •Viskar eller rör läpparna •Börjar tänka på annat ”Hjärnan får tråkigt”

39 Träna snabbläsning •Med träning kan de flesta nå upp till över 500 ord/minut •Läs ord i grupper, inte mer än tre ögonrörelser per rad •Kom ihåg att även när du läser ”normalt” förstår du inte allt i detalj.

40 Detärsvårtochtråkigtatt läsaettorditaget. Det är lättareatt läsa ord i grupper. Då ser man bättrevad som hör ihop.

41 Planera gärna in D137 eller D138 Välkomna!

42 Individuell handledning •Du tar kontakt med oss via mejl •Utifrån din text eller dina frågor diskuterar vi hur du kan komma vidare och utveckla din skriftliga eller muntliga förmåga eller din studieteknik

43 Kontakt med språkhandledningen Svenska anna.winlund@gu.se sprakhandledningen.lina@gu.se soren.andersson@svenska.gu.se margit.nelson-wareborn@svenska.gu.se britt.klintenberg@svenska.gu.se Engelska joakim.jahlmar@sprak.gu.se david.sandboge@sprak.gu.se

44 Information Googla: språkhandledning samhällsvetenskapliga fakulteten Välkommen!

45 Källor/ Bra litteratur •Studieteknik för universitet och högskola av Mattias Kellqvist/Mats Eneroth •Skriva för att lära av Olga Dysthe/ Torlaug Lokensgard Hoel •Studieteknik av Sandra Torres/Jan Trost •Lyckas lära (Högskolor och universitet) av John M Steinberg •Youtube- föreläsning av Ingmar Andersson Sök på ”studieteknik för universitetet”


Ladda ner ppt "Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson Margit Nelson-Wareborn Lina Larsson Britt Klintenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser