Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ständiga förändringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ständiga förändringar"— Presentationens avskrift:

1 Ständiga förändringar

2 Fakta om Holms Ägande 100% familjeägt Försäljning 2008 95 MSK
Anställda medarbetare Exportandel 57% Säljbolag i USA Jag heter Wiggo Eriksson och är VD på Holms Industri AB i Motala. Holms är ett familjeägt företag som fyller 80 år, företaget ägs av 3:e generationen. Fram till 2:a världskriget gjordes hästskor spadar, yxor etc Efter kriget så koncentrerades verksamheten på 2 områden. Legokomponenter till framförallt fordonsindustrin och frontmonterade redskap till lastmaskiner och traktorer. I slutet av 90-talet så blev det uppenbart att man var tvungen att välja, antingen egna produkter eller lego. Man valde det förstnämnda och de sista legoleveranserna gick 2002. Idag omsätter Holms ca 90 Mkr och har 65 anställda, all tillverkning sker i Motala. Ca 46 % av omsättningen exporteras, framförallt till USA. Där vi också har ett säljbolag.

3 Holms Produkter Snöplogar Sopvalsar Upptagande sopmaskiner
Sopvalsar för sopning av vägar, vägbyggen, fabriksområden, hamnar, dagbrott, gruvor etc Finns i olika storlekar för traktorer, hjullastare och lastbilar. Uppsamlande sopmskiner för sopning av gator, cykelbanor, industriområden etc.Finns för traktorer och hjullastare’ Snöplogar för snöröjning med traktorer och hjullastare Sandspridarskopor för spridning av grus, sand och/eller salt.

4 Förändringsarbetet på Holms
Funktionell verkstad uppbyggd för både legoproduktion och tillverkning av egna produkter. Förändringsarbetet går ut på förvandla produktionen till en flödesorienterad verkstad med Lean tänkande.

5 Mina utgångspunkter i förändringsarbetet är:
Undvika BOHICA syndromet Är inte personligt Naturlig del av vardagen Alla skall med Inte ett projekt

6 Fysisk layout En flödesriktning Enstyckstillverkning
Förbrukningsstyrning Människan i centrum Vi skall ta in materialet i ena ändan av fabriken och ta ut färdiga produkter i den andra. Vi försöker att undvika att material lämnar flödet och sedan kommer tillbaka. Ytbehandling är ett undantag. Layouten skall understödja enstyckstillverkning. Det innebär inte att vi kommer att köra enstyck men vi skall ha möjligheten Vi skall försöka att så mycket vi kan använda enkla styrmedel och visualisera flödet så att det blir lätt att kontrollera och avvikelser upptäcks snabbt. Våra medarbetare skall vara med och utforma sina egna arbetsplatser i så hög grad som möjligt, de vet bäst vad de behöver.

7 Vårt sätt arbeta med Lean
Utbildning av ledningsgruppen Leanspel 5S utbildning Studiebesök Stormöte ”Varför lean?” 5S arbetet Utbildning av coach, stöd av konsult Första steget att utbilda ledningsgruppen, sammanlagt 4 dagar Dag 1 Leanspelet Dag 2 Genomgång av ”verktyg” 5S, SMED etc Dag 3 Hur vill vi bedriva förändringsarbetet Dag 4 Studiebesök på 2 andra företag Andra steget var att sammankalla hela personalen och och gå igenom med dem: Varför Lean? Konkurrensfördel Trygghet mot lågprisimport Vad är Lean? Förklarade vad det kommer ifrån, undviker japanska uttryck Hur kommer vi dit? Förklara de grundläggande stegen. Tredje steget var att starta 5S arbetet och vi koncentrerade oss på plåtverkstaden Jag och den övriga ledningsgruppen var inte direkt inblandade i aktiviteterna, men vi försökte visa intresse, ställa frågor etc. Vid ett av våra styrelsemöten tog jag med mig styrelsen ut till en av operatörerna som hade jobbat med 5S och lät honom berätta för styrelsen vad han tyckte

8 Vårt sätt arbeta med Lean
Lean spel för hela personalen Ta fram arbetsätt för metodstandard Första steget med konsult. Andra steget att själva anpassa till våra förutsättningar. Lean spel anpassat för monteringen i samband med ny monteringslayout.

9 5S ” Så här skall en arbetsplats se ut ”

10 Vårt sätt att arbeta med Lean
Identifiera avvikelser Åtgärda Följa upp Fokus på förbättringsgrupper Visualisera Takt Spin off effekter på brandskydd och arbetsmiljöarbete Det har blivit tydligt var vi inte hinner med och vi har börjat åtgärda. En stor del av förändringarna har initierats av medarbetarna. Exempelvis har vi satt upp en ytterligare travers i kapen, en ytterligare vid kantpressarna. Vi har flyttat på en del saker som visade sig hamna på fel plats. För att ytterligare befästa vikten vid vårt förändringsarbete så bjöd vi in ett antal gäster samt press i oktober förra året. Vi arbetar med att allting skall göras i rätt sekvens, pga av ett antal faktorer bland annat vårt prognossystem så har vi för många arbetsorder ute samtidigt. Här har det funnits svårigheter med att få alla att förstå vikten att inte köra i förtid. För att höja oss igen och inte ramla tillbaka i gamla mönster så behöver vi fräscha upp våra kunskaper. Vi har haft besök av både arbetsmiljöverket och räddningskåren och fått beröm för att vi har bra ordning på arbetsmiljön och brandskyddet.

11 Hur fungerar det i lågkonjunktur?
Har varit en bra hjälp för oss att hantera nedgången. Lågkonjunkturen har hjälpt till att öka förståelsen och nödvändigheten av Lean. Lean gör att vi har goda möjligheter att snabbt ta tillvara en konjunkturuppgång.

12 ALLA SKALL VARA MED INGEN FÅR STÅ VID SIDAN AV.


Ladda ner ppt "Ständiga förändringar"

Liknande presentationer


Google-annonser