Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundskoleförordningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundskoleförordningen"— Presentationens avskrift:

1 Grundskoleförordningen
Modersmålsundervisning 9 § /Träder i kraft I: / Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om… 1. eleven har grundläggande kunskaper i språket, och 2. eleven önskar få sådan undervisning. Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska. I 5 kap. 2 och 3 §§ finns bestämmelser om studiehandledning på elevens modersmål. Förordning (2008:97).

2 Grundskoleförordningen
Modersmålsundervisning 10 § Modersmålsundervisning kan anordnas… som språkval, 2. som elevens val, 3. inom ramen för skolans val, eller 4. utanför timplanebunden tid. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Vid modersmålsundervisning i samiska skall den kursplan för samiska användas som Statens skolverk med stöd av 3 kap. 6 § sameskolförordningen (1995:205) har fastställt. Förordning (2002:1010).

3 Grundskoleförordningen
Modersmålsundervisning 11 § /Träder i kraft I: / Om modersmålsundervisning för en elev anordnas utanför timplanebunden tid, har eleven rätt att få sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under sin skoltid inom det offentliga skolväsendet. Eleven har dock rätt till undervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen gäller inte modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller ett nordiskt språk. Förordning (2008:97).

4 Grundskoleförordningen
Modersmålsundervisning 13 § /Träder i kraft I: / En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare. En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem. Förordning (2008:97).

5 Grundskoleförordningen
Modersmålsundervisning 14 § En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § fortsätta att delta i den undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Förordning (1997:599).

6 Modersmålsundervisning
Kommunala grundskolor Finansiering A B C D Botkyrka C () U,E Ja > 50 Nej Eskilstuna K/S 150 Helsingborg E (95%) 75-100 Jönköping E 100 Karlstad ? Kungälv Malmö Disk./ae Nacka 55 Norrköping Södertälje 130 Trollhättan Elevpeng Täby E,(U) Börjar > 150 Umeå Växjö Ej rekr. Förklaringar: C= centralt K/S = köp o sälj A: U=UNDER skoltid, E=EFTER B: Finska nybörjare C: Läromedelsanslag/elev/lå kr D: Finska klasser

7 Kirjalliset arvioinnit Skriftliga omdömen
* Regeringen har beslutat att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008. * Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. * Hur omdömena ska utformas ska bestämmas av rektor och de får vara betygsliknande. * Detta gäller samtliga skolor, alltså även fristående skolor, och omdömen ska ges minst en gång varje termin. * Bestämmelsen om skriftliga omdömen gäller även specialskolan, sameskolan och särskolan. Skolverkets råd IKSE:s blankett 1 + självbedömningstabell blankett 2 blankett 3


Ladda ner ppt "Grundskoleförordningen"

Liknande presentationer


Google-annonser