Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eScreen, minskar den drogproblemen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eScreen, minskar den drogproblemen?"— Presentationens avskrift:

1 eScreen, minskar den drogproblemen?
Internetbaserad behandling vid problematisk alkohol- och drogkonsumtion: Vad finns det och vilka når man? Anne H Berman, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut Kristina Sinadinovic, fil kand, doktorand Anne H Berman,

2 eScreen, minskar den drogproblemen?
Vad finns det? Internetbehandling för alkohol- och drogproblem i Europa mm Vad är eScreen? Vilka når vi med eScreen? 25 november 2010 Anne H Berman,

3 eScreen, minskar den drogproblemen?
Bruk Inga eller lindriga problem Missbruk/ Skadligt bruk Måttliga problem Beroende Allvarliga problem 25 november 2010 Anne H Berman,

4 Forskningsläget (alkohol)
eScreen, minskar den drogproblemen? Forskningsläget (alkohol) Europa Datoriserade och Internetbaserade interventioner för problematisk alkoholanvändning. Samma effekt som för vanligt terapi behandlare-patient RCT med positiva resultat. (Riper et al, 2008; Riper et al, 2009) USA Datoriserade och Internetbaserade interventioner för problematisk alkoholanvändning. RCT med positiva resultat. (Hester et al, 2005; Hester et al, 2006; Hester et al, 2009) Kanada Internetbaserade interventioner för problematisk alkoholanvändning. RCT med positiva resultat som försvinner efter 12 månader. (Cuningham et al, 2005; Cuningham et al, 2009; Cuningham et al, 2010) Nya Zeland Internetbaserade interventioner för studenter med problematisk alkoholanvändning. RCT med positiva resultat. (Kypri et al, 2004; Kypri et al, 2008; Kypri et al, 2009; Kypri et al, 2009) 25 november 2010 4 Anne H Berman,

5 Forskningsläget (droger)
eScreen, minskar den drogproblemen? Forskningsläget (droger) Utvecklingen av Internetbaserade interventioner för droger är i sin linda men fokuserar idag på cannabis och kokain. De tjänster som finns har liknande struktur och innehåller alla en personlig dagbok där brukaren kan följa sin egen utveckling över tid. 25 november 2010 5 Anne H Berman,

6 Typer av Internet behandlingssajter
eScreen, minskar den drogproblemen? Typer av Internet behandlingssajter Internetsajt för minimal självhjälp eScreen (SE) Internetsajt för fördjupad självhjälp Know Cannabis (UK/NL), ligger inom Talk to Frank (UK), liknar Alkoholhjälpen. År 2007 besökte sajten, 1558 anmälde sig och 138 (9%) gick klart programmet &var kvar i 28 dgr. Internetsajt med strukturerad e-postkontakt och brukarchatforum Cannabis Onder Controle (NL), 3 mån, behandlarkontakt 4 ggr/veckan, obegränsat chatforum År 2008 deltog 687 personer varav 88 fullföljde behandlingen, 96 var kvar i behandling. Internetsajt med strukturerad behandlarkontakt (live chat) Therapy Online Cannabis (NL), 10 veckor, 7 online chat sessioner, min. Under 8 månader 2008 screenades 438 personer varav 209 inbjöds att delta, 45 fick behandling. Quit the Shit (DE), 50 dagar, (se nästa bilder om innehåll samt RCT) 25 november 2010 Anne H Berman,

7 eScreen, minskar den drogproblemen?
Tanken bakom eScreen Internetanvändning Majoriteten av svenskar har tillgång till och använder Internet Findahl (2004) I EU är Sverige det land där användningen är mest spridd i befolkningen Findahl (2007) Majoriteten av dem som använder olika substanser använder också Internet Cunningham et al. (2006). Internetbaserad självhjälp är anonymt, når många samtidigt och kostnadseffektiv (evidens finns för alkohol) Källor: Bien et al., (1993), Greist (1977), Hester & Miller (2005), Kobak et al., (1997), Koski-Jännes et al. (2007), Matano et al., (2007), Servan-Schreiber (1986), Squires & Hester, (2004) 25 november 2010 Anne H Berman,

8 eScreen, minskar den drogproblemen?
Tanken bakom eScreen Självhjälp hjälper! De flesta med alkoholproblem förändrar sina vanor utan professionell hjälp (!) Självhjälpsmaterial leder till minskat riskbruk jämfört med kontroller utan självhjälp. Källor: Blomqvist, Cunningham, Wallander, & Collin (2007); Koski-Jännes & Cunningham (2001); Cunningham, Wild, & Walsh (1999) Sobell et al. (2002); Wild, Cunningham, & Roberts (2006); Blomqvist (1999) 25 november 2010 Anne H Berman,

9 eScreen, minskar den drogproblemen?
Utredningsmodell Behandling Steg 1 Gallring – finns ett problem eller inte? AUDIT/ DUDIT (självrapport) Steg 2 Problem-bedömning Alcohol-E/ DUDIT-E/ AVI-R2 (självrapport) Steg 3 Person-bedömning ASI/ diagnostik (intervju) Steg 4 Uppföljning Retest 25 november 2010 Anne H Berman,

10 eScreen, minskar den drogproblemen?
eScreen - innehåll Screening Fördjupade tester Omedelbar återkoppling Grafisk form Jämförelse med andra grupper i befolkningen Rekommendationer Dagbok Brukaren kan följa sin egen utveckling över tid. 25 november 2010 Anne H Berman,

11 eScreen, minskar den drogproblemen?
Anne H Berman, projektledare Kristina Sinadinovic, doktorand Peter Wennberg, forskare Anne H Berman,

12 eScreen, minskar den drogproblemen?
Konsumtionsfrågor Kontrollförlust Oförmåga att fullgöra plikter "Återställare" Skuldkänslor Minnesluckor Skadligt bruk Oro från andra 25 november 2010 Anne H Berman,

13 eScreen, minskar den drogproblemen?
25 november 2010 Anne H Berman,

14 eScreen, minskar den drogproblemen?
25 november 2010 Anne H Berman,

15 eScreen, minskar den drogproblemen?
25 november 2010 Anne H Berman,

16 eScreen delar som används (50% fördelning män/kvinnor)
eScreen, minskar den drogproblemen? eScreen delar som används (50% fördelning män/kvinnor) Tester Totalt Upprepat testet > 1g AUDIT (77.1%) % DUDIT (50.9%) % ALCOHOL-E (29.6%) % DUDIT-E (16.0%) % DAGBOKEN (10.3%) Tester Män Kvinnor Totalt Använt testet mer än en gång AUDIT 945 (74.8%) (79.5%) (77.1%) 11.4% DUDIT 672 (53.2%) 621 (48.7%) (50.9%) 8.3% ALCOHOL-E 309 (24.5%) 442 (34.6%) 751 (29.6%) 6.4% DUDIT-E 205 (16.2%) 175 (13.7%) 380 (16.0%) 9.5% DAGBOKEN 127 (10.0%) 134 (10.6%) 261 (10.3%) 25 november 2010 Anne H Berman,

17 eScreen, minskar den drogproblemen?
Anne H Berman,

18 Hur påverkar eScreen användare med alkohol- och drogproblem?
eScreen, minskar den drogproblemen? Hur påverkar eScreen användare med alkohol- och drogproblem? RCTDel I RCT Del II 154 545 Problematisk alkoholkonsumtion eScreen Alkoholhjälpen Kontrollgrupp Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån Problematisk drogkonsumtion eScreen Kontrollgrupp Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån 179 185 181 77 77 54 (39%) 39 (29%) 57 (43%) 23 (37%) 22 (39%) 25 november 2010 Anne H Berman,

19 Typer av Internet behandlingssajter
eScreen, minskar den drogproblemen? Typer av Internet behandlingssajter Internetsajt för minimal självhjälp eScreen (SE) Internetsajt för fördjupad självhjälp Know Cannabis (UK/NL), ligger inom Talk to Frank (UK), liknar Alkoholhjälpen. År 2007 besökte sajten, 1558 anmälde sig och 138 (9%) gick klart programmet & var kvar i 28 dgr. Internetsajt med strukturerad e-postkontakt och brukarchatforum Cannabis Onder Controle (NL), 3 mån, behandlarkontakt 4 ggr/veckan, obegränsat chatforum År 2008 deltog 687 personer varav 88 fullföljde behandlingen, 96 var kvar i behandling. Internetsajt med strukturerad behandlarkontakt (live chat) Therapy Online Cannabis (NL), 10 veckor, 7 online chatsessioner, min. Under 8 månader 2008 screenades 438 personer varav 209 inbjöds att delta, 45 fick behandling. Quit the Shit (DE), 50 dagar, (se nästa bilder om innehåll samt RCT) 25 november 2010 Anne H Berman,

20 Quit the shit (DE) - innehåll
eScreen, minskar den drogproblemen? Quit the shit (DE) - innehåll 50 dagarsprogram Enskild behandlarchat 50 min före och efter programmet Personlig dagbok med veckolvis behandlaråterkoppling (behandlaren läser) Tillgång till daglig 2-timmars behandlarchat vid behov (tillgång även efter 50 dagar) 25 november 2010 Anne H Berman,

21 eScreen, minskar den drogproblemen?
(n=182) (n=93) (n=89) EMCDDA (2009), Internet-based drug treatment interventions: Best practice and applications in EU Member States, EMCDDA Insights No 10, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, p. 59. Anne H Berman,

22 eScreen, minskar den drogproblemen?
Vilka når vi med eScreen? 25 november 2010 Anne H Berman,

23 eScreen, minskar den drogproblemen?
Metod Naturalistisk studie 7 februari 2007 – 6 oktober 2008 Alla som skapade ett konto på eScreen, 15 år eller äldre. Sinadinovic, K., Berman, A.H., Hasson, D., & Wennberg, P. (2010). Web-based Assessment and Self-Monitoring of Problematic Alcohol and Drug Use. Addictive Behaviors, 35, 25 november 2010 Anne H Berman,

24 Användarkarakteristika
eScreen, minskar den drogproblemen? Användarkarakteristika Under de första 20 månaderna, 3089 konton skapades på eScreen. Testkonton Exkluderade från vidare analyser Oklar ålder Exkluderade från vidare analyser Yngre än 15 år 142 Exkluderade från vidare analyser 15-17 år (33.6%) 18-24 år (42.4%) 25-34 år (12.7%) 35-64 år (10.8%) 65 år och äldre (0.5%) Åldersspann år. Medelålder 23 år (SD 10). 51% kvinnor och 49% män. 25 november 2010 24 Anne H Berman,

25 eScreen, minskar den drogproblemen?
Alkoholkonsumtion Icke problematisk Sannolikt AUDIT bruk Riskbruk Skadligt bruk beroende Totalt Ålder (37%) 222 (34%) (9%) (19%) (100%) (24%) 292 (38%) 107 (14%) (25%) (100%) (33%) (41%) (9%) (16%) (100%) (53%) (31%) (5%) (16%) (100%) 65 och äldre (22%) (78%) (100%) Totalt (33%) 671 (36%) 197 (11%) (20%) (100%) Almänna befolk- ningen (78.9%) (18.5%) (1.5%) (1.0%) (100%) 25 november 2010 25 Anne H Berman,

26 eScreen, minskar den drogproblemen?
Positiva aspekter av alkoholanvändningen Bli glad Bli avspänd och avslappnad Få ökat självförtroende Få bättre kontakt med andra Fungera socialt Negativa aspekter av alkoholanvändningen Förstör ekonomin - Förstör hälsan Få huvudvärk eller må illa - Få ångest Få koncentrations- svårigheter Alkoholsorter - Starköl - Sprit - Stark cider Mellanöl - Starkt vin Kristina Sinadinovic 25 november 2010 8 april 2017 26 Anne H Berman,

27 eScreen, minskar den drogproblemen?
Drogkonsumtion Inget bruk eller DUDIT bruk vid Sannolikt enstaka tillfällen Skadligt bruk beroende Totalt Ålder (63%) 103 (24%) 56 (13%) 430 (100%) (46%) 209 (37%) 98 (17%) 563 (100%) (54%) 49 (33%) 19 (13%) 148 (100%) (67%) 11 (16%) 11 (16%) 67 (100%) 65 och äldre 2 (67%) (33%) (100%) Totalt 654 (54%) 373 (31%) (15%) (100%) Allmänna befolk- ningen (97.2%) (2.8%) (100%) 25 november 2010 27 Anne H Berman,

28 eScreen, minskar den drogproblemen?
Positiva aspekter av droganvändningen Bli avspänd och avslappnad Bli glad Få känslan att allting kommer att ordna sig Sova bättre Bli kreative (få många idéer, göra konstnärliga saker) Negativa aspekter av droganvändningen Förstör ekonomin - Förstör hälsan Förstör familjelivet Få problem på jobbet, i skolan eller i hemmet pga droger Få ångest Drogsorter - Cannabis Smärtstillande läkemedel - Lugnande läkemedel Amfetamin - Kokain Kristina Sinadinovic 25 november 2010 8 april 2017 28 Anne H Berman,

29 Alcohol-E DUDIT-E (n=751) (n=380)
eScreen, minskar den drogproblemen? Motivationsindex Alcohol-E DUDIT-E (n=751) (n=380) Hög motivation ,4% ,8% Mellanmotivation ,9% ,4% Låg motivation ,7% ,8% Sinadinovic, K., Berman, A.H., Hasson, D., & Wennberg, P. (2010). Web-based Assessment and Self-Monitoring of Problematic Alcohol and Drug Use. Addictive Behaviors, 35, 25 november 2010 29 Anne H Berman,

30 eScreen, minskar den drogproblemen?
Slutsatser Med eScreen når vi människor med problematisk alkohol- och droganvändning. också kvinnor med problematisk alkohol- och droganvändning… … och unga. Låg motivation till förändring kan tyda på att användarna inte är medvetna om sina problematiska vanor. 25 november 2010 8 april 2017 30 Anne H Berman,

31 Sammanfattning av forskningsläget
eScreen, minskar den drogproblemen? Sammanfattning av forskningsläget Screening och korta Internetbaserade interventioner leder till minskat riskbruk av alkohol Utvecklingen av Internetbaserade interventioner för droger är i sin linda, Quit the Shit är lovande Till eScreen studien har hittills rekryterats drygt 600 personer till alkoholdelen (avslutad) och 179 personer till drogdelen, annonsering kommer att breddas. Resultat om ca ett år. Hur kan internetbaserade interventioner användas förebyggande? Kontakta oss…fortsättning följer… Interventions for treating cannabis use disorders have been identified in Germany, the Netherlands and the United Kingdom, while others designed for cocaine and ‘club drug’ (e.g. ecstasy) users were also found in the Netherlands Preliminary evaluation results of the ‘Quit the shit’ intervention for cannabis users in Germany has shown that 32% of participants reported abstinence after completing the programme and that first-time treatment seekers, in particular, were reached. The low access threshold of these interventions may allow them to reach individuals who are reluctant to use other services. At the same time, they might also be confronted with severe problems, such as drug dependence or other mental health problems, which lie beyond the capacities of internet-based treatment. 25 november 2010 Anne H Berman,

32 eScreen, minskar den drogproblemen?
Tack!!! Kontakt: Anne H Berman,


Ladda ner ppt "eScreen, minskar den drogproblemen?"

Liknande presentationer


Google-annonser