Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internetbaserad behandling vid problematisk alkohol- och drogkonsumtion: Vad finns det och vilka når man? Anne H Berman, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internetbaserad behandling vid problematisk alkohol- och drogkonsumtion: Vad finns det och vilka når man? Anne H Berman, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut."— Presentationens avskrift:

1 Internetbaserad behandling vid problematisk alkohol- och drogkonsumtion: Vad finns det och vilka når man? Anne H Berman, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut anne.h.berman@ki.se Kristina Sinadinovic, fil kand, doktorand kristina.sinadinovic@ki.se

2 25 november 2010http://ki.se/berman2 Vad finns det? 1.Internetbehandling för alkohol- och drogproblem i Europa mm 2.Vad är eScreen? 3.Vilka når vi med eScreen?

3 25 november 2010http://ki.se/berman3 Bruk Inga eller lindriga problem Missbruk/ Skadligt bruk M å ttliga problem Beroende Allvarliga problem

4 25 november 2010http://ki.se/berman44 Forskningsläget (alkohol) Europa Datoriserade och Internetbaserade interventioner för problematisk alkoholanvändning. Samma effekt som för vanligt terapi behandlare-patient RCT med positiva resultat. (Riper et al, 2008; Riper et al, 2009) USA Datoriserade och Internetbaserade interventioner för problematisk alkoholanvändning. RCT med positiva resultat. (Hester et al, 2005; Hester et al, 2006; Hester et al, 2009) Kanada Internetbaserade interventioner för problematisk alkoholanvändning. RCT med positiva resultat som försvinner efter 12 månader. (Cuningham et al, 2005; Cuningham et al, 2009; Cuningham et al, 2010) Nya Zeland Internetbaserade interventioner för studenter med problematisk alkoholanvändning. RCT med positiva resultat. (Kypri et al, 2004; Kypri et al, 2008; Kypri et al, 2009; Kypri et al, 2009)

5 25 november 2010http://ki.se/berman55 Forskningsläget (droger)  Utvecklingen av Internetbaserade interventioner för droger är i sin linda men fokuserar idag på cannabis och kokain.  De tjänster som finns har liknande struktur och innehåller alla en personlig dagbok där brukaren kan följa sin egen utveckling över tid.

6 25 november 2010http://ki.se/berman6 Typer av Internet behandlingssajter  Internetsajt för minimal självhjälp eScreen (SE)  Internetsajt för fördjupad självhjälp Know Cannabis (UK/NL), ligger inom Talk to Frank (UK), liknar Alkoholhjälpen. År 2007 besökte 52 801 sajten, 1558 anmälde sig och 138 (9%) gick klart programmet &var kvar i 28 dgr.  Internetsajt med strukturerad e-postkontakt och brukarchatforum Cannabis Onder Controle (NL), 3 mån, behandlarkontakt 4 ggr/veckan, obegränsat chatforum År 2008 deltog 687 personer varav 88 fullföljde behandlingen, 96 var kvar i behandling.  Internetsajt med strukturerad behandlarkontakt (live chat) Therapy Online Cannabis (NL), 10 veckor, 7 online chat sessioner, 30-40 min. Under 8 månader 2008 screenades 438 personer varav 209 inbjöds att delta, 45 fick behandling. Quit the Shit (DE), 50 dagar, (se nästa bilder om innehåll samt RCT)

7 25 november 2010http://ki.se/berman7 Tanken bakom eScreen Internetanvändning  Majoriteten av svenskar har tillgång till och använder Internet Findahl (2004)  I EU är Sverige det land där användningen är mest spridd i befolkningen Findahl (2007)  Majoriteten av dem som använder olika substanser använder också Internet Cunningham et al. (2006).  Internetbaserad självhjälp är anonymt, når många samtidigt och kostnadseffektiv (evidens finns för alkohol) Källor: Bien et al., (1993), Greist (1977), Hester & Miller (2005), Kobak et al., (1997), Koski-Jännes et al. (2007), Matano et al., (2007), Servan-Schreiber (1986), Squires & Hester, (2004)

8 25 november 2010http://ki.se/berman8 Självhjälp hjälper!  De flesta med alkoholproblem förändrar sina vanor utan professionell hjälp (!)  Självhjälpsmaterial leder till minskat riskbruk jämfört med kontroller utan självhjälp. Källor: Blomqvist, Cunningham, Wallander, & Collin (2007); Koski-Jännes & Cunningham (2001); Cunningham, Wild, & Walsh (1999) Sobell et al. (2002); Wild, Cunningham, & Roberts (2006); Blomqvist (1999) Tanken bakom eScreen

9 25 november 2010http://ki.se/berman9 Utredningsmodell Steg 1 Gallring – finns ett problem eller inte? AUDIT/ DUDIT (självrapport) Steg 2 Problem- bedömning Alcohol-E/ DUDIT-E/ AVI-R2 (självrapport) Steg 3 Person- bedömning ASI/ diagnostik (intervju) Steg 4 Uppföljning Retest Behandling

10 25 november 2010http://ki.se/berman10 eScreen - innehåll  Screening  Fördjupade tester  Omedelbar återkoppling  Grafisk form  Jämförelse med andra grupper i befolkningen  Rekommendationer  Dagbok  Brukaren kan följa sin egen utveckling över tid.

11 www.escreen.se Anne H Berman, projektledare Kristina Sinadinovic, doktorand Peter Wennberg, forskare

12 25 november 2010http://ki.se/berman12 Konsumtionsfrågor Kontrollförlust Oförmåga att fullgöra plikter "Återställare" Skuldkänslor Minnesluckor Skadligt bruk Oro från andra

13 25 november 2010http://ki.se/berman13

14 25 november 2010http://ki.se/berman14

15 25 november 2010http://ki.se/berman15

16 25 november 2010http://ki.se/berman16 eScreen delar som används (50% fördelning män/kvinnor) TesterTotalt Upprepat testet > 1g AUDIT1959 (77.1%) 11.4% DUDIT1293 (50.9%) 8.3% ALCOHOL-E 751 (29.6%) 6.4% DUDIT-E 380 (16.0%) 9.5% DAGBOKEN 261 (10.3%)

17

18 25 november 2010http://ki.se/berman18 Hur påverkar eScreen användare med alkohol- och drogproblem? RCT Del I 545 154 RCT Del II Problematisk drogkonsumtion eScreenKontrollgrupp Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån 179181185 77 54 (39%)39 (29%)22 (39%)57 (43%) 23 (37%) Problematisk alkoholkonsumtion eScreenAlkoholhjälpen Kontrollgrupp Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån Uppföljn. 3 mån 6 mån 12 mån

19 25 november 2010http://ki.se/berman19 Typer av Internet behandlingssajter  Internetsajt för minimal självhjälp eScreen (SE)  Internetsajt för fördjupad självhjälp Know Cannabis (UK/NL), ligger inom Talk to Frank (UK), liknar Alkoholhjälpen. År 2007 besökte 52 801 sajten, 1558 anmälde sig och 138 (9%) gick klart programmet & var kvar i 28 dgr.  Internetsajt med strukturerad e-postkontakt och brukarchatforum Cannabis Onder Controle (NL), 3 mån, behandlarkontakt 4 ggr/veckan, obegränsat chatforum År 2008 deltog 687 personer varav 88 fullföljde behandlingen, 96 var kvar i behandling.  Internetsajt med strukturerad behandlarkontakt (live chat) Therapy Online Cannabis (NL), 10 veckor, 7 online chatsessioner, 30-40 min. Under 8 månader 2008 screenades 438 personer varav 209 inbjöds att delta, 45 fick behandling. Quit the Shit (DE), 50 dagar, (se nästa bilder om innehåll samt RCT)

20 25 november 2010http://ki.se/berman20 Quit the shit (DE) - innehåll  50 dagarsprogram  Enskild behandlarchat 50 min före och efter programmet  Personlig dagbok med veckolvis behandlaråterkoppling (behandlaren läser)  Tillgång till daglig 2-timmars behandlarchat vid behov (tillgång även efter 50 dagar)

21 EMCDDA (2009), Internet-based drug treatment interventions: Best practice and applications in EU Member States, EMCDDA Insights No 10, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, p. 59. (n=182) (n=93) (n=89)

22 25 november 2010http://ki.se/berman22 Vilka når vi med eScreen?

23 25 november 2010http://ki.se/berman23 Metod  Naturalistisk studie  7 februari 2007 – 6 oktober 2008  Alla som skapade ett konto på eScreen, 15 år eller äldre. Sinadinovic, K., Berman, A.H., Hasson, D., & Wennberg, P. (2010). Web-based Assessment and Self-Monitoring of Problematic Alcohol and Drug Use. Addictive Behaviors, 35, 464-470.

24 25 november 2010http://ki.se/berman24 Användarkarakteristika Under de första 20 månaderna, 3089 konton skapades på eScreen. Testkonton549 Exkluderade från vidare analyser Oklar ålder 37 Exkluderade från vidare analyser Yngre än 15 år142 Exkluderade från vidare analyser 15-17 år794 (33.6%) 18-24 år 1002 (42.4%) 25-34 år300 (12.7%) 35-64 år254 (10.8%) 65 år och äldre 11 (0.5%) Åldersspann 15-88 år. Medelålder 23 år (SD 10). 51% kvinnor och 49% män.

25 25 november 2010http://ki.se/berman25 Alkoholkonsumtion Icke problematisk Sannolikt AUDIT bruk Riskbruk Skadligt bruk beroende Totalt Ålder 15-17 242 (37%) 222 (34%) 61 (9%) 126 (19%) 651 (100%) 18-24 183 (24%) 292 (38%)107 (14%) 192 (25%) 774 (100%) 25-34 74 (33%) 92 (41%) 20 (9%) 36 (16%) 222 (100%) 35-64 101 (53%) 58 (31%) 9 (5%) 22 (16%) 190 (100%) 65 och äldre 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) Totalt 602 (33%) 671 (36%)197 (11%) 376 (20%) 1846 (100%) Almänna befolk- ningen 1469 (78.9%) 345 (18.5%) 28 (1.5%) 29 (1.0%) 1861 (100%)

26 25 november 2010http://ki.se/berman2612 januari 2015Kristina Sinadinovic26 Alkoholsorter - Starköl - Sprit - Stark cider - Mellanöl - Starkt vin Positiva aspekter av alkoholanvändningen -Bli glad - Bli avspänd och avslappnad - Få ökat självförtroende - Få bättre kontakt med andra - Fungera socialt Negativa aspekter av alkoholanvändningen - Förstör ekonomin - Förstör hälsan - Få huvudvärk eller må illa - Få ångest - Få koncentrations- svårigheter

27 25 november 2010http://ki.se/berman27 Drogkonsumtion Inget bruk eller DUDIT bruk vid Sannolikt enstaka tillfällen Skadligt bruk beroende Totalt Ålder 15-17271 (63%)103 (24%)56 (13%)430 (100%) 18-24256 (46%)209 (37%)98 (17%)563 (100%) 25-34 80 (54%) 49 (33%)19 (13%)148 (100%) 35-64 45 (67%) 11 (16%)11 (16%) 67 (100%) 65 och äldre 2 (67%) 1 (33%) 3 (100%) Totalt654 (54%)373 (31%) 184 (15%) 1211 (100%) Allmänna befolk- ningen 1781 (97.2%) 52 (2.8%) 1833 (100%)

28 25 november 2010http://ki.se/berman2812 januari 2015Kristina Sinadinovic28 Drogsorter - Cannabis - Smärtstillande läkemedel - Lugnande läkemedel - Amfetamin - Kokain Positiva aspekter av droganvändningen - Bli avspänd och avslappnad - Bli glad - Få känslan att allting kommer att ordna sig - Sova bättre - Bli kreative (få många idéer, göra konstnärliga saker) Negativa aspekter av droganvändningen - Förstör ekonomin - Förstör hälsan - Förstör familjelivet - Få problem på jobbet, i skolan eller i hemmet pga droger - Få ångest

29 25 november 2010http://ki.se/berman29 Alcohol-E DUDIT-E (n=751) (n=380) Hög motivation 1,4% 6,8% Mellanmotivation 8,9% 25,4% Låg motivation 89,7% 67,8% Sinadinovic, K., Berman, A.H., Hasson, D., & Wennberg, P. (2010). Web-based Assessment and Self-Monitoring of Problematic Alcohol and Drug Use. Addictive Behaviors, 35, 464-470. Motivationsindex

30 25 november 2010http://ki.se/berman3012 januari 201530 Slutsatser  Med eScreen når vi människor med problematisk alkohol- och droganvändning.  också kvinnor med problematisk alkohol- och droganvändning…  … och unga.  Låg motivation till förändring kan tyda på att användarna inte är medvetna om sina problematiska vanor.

31 25 november 2010http://ki.se/berman31 Sammanfattning av forskningsläget  Screening och korta Internetbaserade interventioner leder till minskat riskbruk av alkohol  Utvecklingen av Internetbaserade interventioner för droger är i sin linda, Quit the Shit är lovande  Till eScreen studien har hittills rekryterats drygt 600 personer till alkoholdelen (avslutad) och 179 personer till drogdelen, annonsering kommer att breddas. Resultat om ca ett år.  Hur kan internetbaserade interventioner användas förebyggande?  Kontakta oss…fortsättning följer…

32 Tack!!! www.escreen.se Kontakt: anne.h.berman@ki.se kristina.sinadinovic@sll.se


Ladda ner ppt "Internetbaserad behandling vid problematisk alkohol- och drogkonsumtion: Vad finns det och vilka når man? Anne H Berman, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut."

Liknande presentationer


Google-annonser