Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas."— Presentationens avskrift:

1 ”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas

2 Ungas inflytande och delaktighet Varför?

3 Ungas inflytande i musik- och kulturskolan Elevfackligt: Elevråd Ungas inflytande i undervisningen Ungas inflytande i särskilda projekt Elevorganisationer: t.ex. teatergrupp, orkesterförening Ungdomsråd i kommunen

4

5 Barnperspektiv När vuxna sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa.

6 Barns perspektiv Barnets egen berättelse och uttryck för mening. Barns egen tolkning. ”det som visar sig för barnet”

7 Barnrättsperspektiv Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till de rättigheter barn har och säkerställa dessa vid beslut som rör barn. Att barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion eller funktionshinder Att barnets bästa uppmärksammas och övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt Att barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad Att barn och vuxna har god kunskap om barnets rättigheter Källa: Västra Götalandsregionen

8 Barnkonventionen Alla barn har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Artikel 31 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Artikel 12

9 Om unga får bestämma… Fler ensembler i olika konstellationer Projekt, t.ex. musikal Flexibla lektionstider Konsert som barnen producerar Samarbeten: fritidsgårdar, andra kulturskolor. Utforma mysiga lokaler Öppen scen Bra lärare som lyssnar och bryr sig – det har vi redan!

10 Exempel på projekt Demokratiarbete i orkester för unga med funktionsnedsättningar Unga planerar och producerar konsert Unga planerar läger Unga deltar i kulturskolans hela läsårsplanering. Utökat kursutbud efter elevers önskemål: film, design, singer/songwriter m.m. Samverkan med fritidsgård i teaterproduktion där unga har inflytande Elevförening

11 11

12 Veronica Holtsjö

13 Förbättra verksamhetens resultat och tillgodose ungas rättigheter G Ungdomsperspektiv i verksamheten

14 Olika definitioner i olika sammanhang FN: 15–24 år Sveriges regering: 13–25 år Afrikanska unionen: 15–35 år Ålder är inte bara fysisk ålder utan en livssituation som präglas av att en inte är fullt etablerad i samhället. Text Definitioner och statistik

15 Unga har rätt till delaktighet, inflytande, makt över frågor som berör deras liv. Det handlar om att unga har samma rättigheter som andra delar av befolkningen. Vad är ett ungdomsperspektiv

16 1) Det finns idag fler unga i världen än någonsin tidigare 2) Dagens unga har bättre hälsa och utbildningsnivå och därmed bättre förutsättningar än någon annan generation före dem att tillgodogöra sig och ta tillvara på investeringar Text Investeringar i unga har större potential än någonsin

17 Unga har rätt att delta i planering, genomförande och utvärdering i frågor och beslut som berör dem Unga människor ska, liksom andra, ses som möjliga aktörer för förändring och inte enbart som en målgrupp för utvecklingsinsatser. Text Unga ska vara aktörer

18 Ungdomsperspektivet bidrar till bättre resultat genom att relevans, effektivitet och legitimitet ökar. Text Mervärden med ungdomsperspektiv

19 Ungdomsperspektivet ger utvecklingssamarbete ökad relevans genom att sannolikheten ökar för att göra rätt insatser när unga är målgrupp. Unga besitter specifik kunskap om och erfarenhet av att vara ung idag, vilket ett ungdomsperspektiv tar tillvara på. Text Mervärden med ungdomsperspektiv – relevans

20 Ett ungdomsperspektiv bidrar till ökad effektivitet genom att sannolikheten ökar för att göra insatser på rätt sätt när unga är målgrupp. Unga har ofta god kunskap om hur man effektivt når ut till andra unga och vilka metoder som fungerar. Text Mervärden med ungdomsperspektiv – effektivitet

21 När unga ges rätt till delaktighet, inflytande och makt får insatserna högre legitimitet. Mål och insats får högre acceptans bland unga då de är del av planering eller genomförande av insatsen. Text Mervärden med ungdomsperspektiv – legitimitet

22 Att stödja ungas egen organisering är ett sätt att stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Text Mervärden med ungdomsperspektiv – demokratiutveckling

23 Om du svarar ja på någon av dessa frågor ska ett ungdomsperspektiv tillämpas: 1. Är unga människor en del av målgruppen? (Del av målgrupp) 2. Berör det identifierade problemet eller insatserna på annat sätt unga människor? (Berörd grupp) 3. Kan unga eller ungdomsorganisationer vara med och genomföra lösningen på problemet? (Genomförare) Text När behövs ett ungdomsperspektiv?

24 Inflytandetrappan

25 Riksförbundet Unga Musikanter

26 RUM i korthet Rikstäckande Barn- & ungdomsorganisation för musicerande människor mellan 6-26 år 40 000 medlemmar 383 föreningar Medlemmar i LSU

27 Nygammal organisation -30% i statsbidrag Omfattande omorganisation Stötta, stärka och utveckla medlemmarna It-bolaget ClubOnWeb AB –1 miljon kr kommande år i utvecklingspott

28 RUM’ba Landslagen Ledarskolan MusikRUM Västerås Verksamhetsutveckling Påverkansarbete Internationella samarbeten Föreningsbidrag Musikaliskt ledarskap Distriktens kursverksamhet

29 Framtidens RUM RUM GenreInstrumentVerksamhet Elevorganisation

30 Vad är Elevdemokrati? Elevinitiativ –Egna konserter –Egna kurser & workshops –Samverkan och utbyten Elevfackliga frågor –Inflytande = delaktighet –Utvecklingsarbetet –Arbetsmiljö

31 Renodla i en egen dotterorganisation Klustra engagemanget Öka de finansiella medlen till föreningarna för att kunna göra mer Öka spetskompetenserna Kultur för hela Kulturskolan

32 Hur skapas engagemang? Genom ansvar, förtroende och lagarbete –Finansiella medel att skapa verksamhet med. –Samverkan med skolledningen RUM kan skapa renodlad elevorganisation med stöd av SMoKs erfarenheter och råd.

33 Sveriges tongivande ungdomsförbund

34 ”Om vi fick bestämma” www.smok.se /projekt/om-vi-fick-bestamma


Ladda ner ppt "”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas."

Liknande presentationer


Google-annonser