Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-06-22 1/X Regelbunden tillsyn höstterminen 2009 Skolinspektionen bedömer att det kvalitetsarbete som bedrivs har en god struktur och är kopplat till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-06-22 1/X Regelbunden tillsyn höstterminen 2009 Skolinspektionen bedömer att det kvalitetsarbete som bedrivs har en god struktur och är kopplat till."— Presentationens avskrift:

1 2010-06-22 1/X Regelbunden tillsyn höstterminen 2009 Skolinspektionen bedömer att det kvalitetsarbete som bedrivs har en god struktur och är kopplat till nationella mål för verksamheterna. Uppföljning och utvärdering av skolors och skolformers resultat behöver dock utvecklas. Med en ökad kunskap om variationerna i måluppfyllelse för olika skolor, grupper och ämnesområden kan förbättringsinsatser och kompetensutveckling bättre styras utifrån behov. ( citat skolinspektionens beslut)

2 Regelbunden tillsyn höstterminen 2009 Kommunen och skolorna vet för lite om elevernas kunskaper (rubrik i pressmeddelande efter skolinspektionens beslut)

3 2010-06-22 3/X Bakgrund PODB – beslut, implementering Stora diskussioner - formativ/summativ bedömning, utformning kravnivåer etc Målstrukturen i läroplanen Bedömning av elever - betygsdebatten

4 Bakgrund Synvändan Bedömarkompetens Kommunövergripande ämnesgrupper – arbete utifrån elevexempel Öppna jämförelser – Lära av andra

5 2010-06-22 5/X Våren 2010 Beslut om gemensamt resultatuppföljningssystem Excel-ark Varje rektor rapporterar in sina resultat på sin flik efter läsårets slut

6 Våren 2010 Matematik och Svenska i år 1 Matematik, svenska, engelska i år 3 Alla ämnen från och med år 5 Alla skolor länkat till en kommunflik sammanställning över kommunens resultat kan ses

7 2010-06-22 7/X

8 Exempel analys ”Det är inte kontrollen i sig som ger resultat…det är analysen…vad man gör med det” Hur ligger vår skola jämfört med övriga skolor i kommunen? Bättre resultat än riket när det gäller betyg i år 9! Målet är mera än G….”trubbig profil”! Trenden är förbättring varje läsår, men mycket återstår! De ämnen som når bäst resultat i år 9 (ma, sv, en) är de som har sämst ”ämnesmedelvärde” 1-9?! Mera fokus på ma, en,sv? Bättre bedömningsstöd ? Nationella prov ?

9 Exempel analys ”Det är inte kontrollen i sig som ger resultat…det är analysen…vad man gör med det” Idrott – simning!? Historia…låg måluppfyllelse? En åk skiljer ut sig…år 7 ligger lägre i alla ämnen – riktade resurser fördelas hit G i NO: Bi 87%, Fy 86%, Ke 100%, Tk 97%? Pojkar/flickor…pojkars ledighet?

10 Exempel åtgärder resultatuppföljning Resultatuppföljning i alla ämnen, alla skolår Offentliggöra resultat Varje ämnesgrupp har i uppgift att analysera sina resultat Fokus på behörighet i det man undervisar i

11 Exempel åtgärder resultatuppföljning Samarbeta i ämneslag kring eleverna; ämneslag som arbetar i ett F-9- perspektiv och som ser hela bilden Gemensam pedagogisk grundsyn, synvändan, höga förväntningar, nära/goda relationer Utveckling även på organisationsnivå, t ex längre sammanhängande pass

12 Förväntade resultat Möjlighet att följa skola/grupp/individ över tid Möjlighet att jämföra ”ingångsvärden” med uppnådda resultat Möjlighet att ha med resultatuppföljningen som en parameter i diskussioner om resursfördelning

13 Förväntade resultat Möjlighet att jämföra skolor, ämnen etc Lärare med goda resultat….sprida goda exempel

14 Funderingar framåt Likvärdig och rättssäker bedömning/betygssättning Betygsinflation - kunskapskontroller? Lägga till språkutveckling? Hur följa barns utveckling och lärande i förskolan? Pedagogiskt ledarskap …(jfr Skolinpektionens kvalitetsgranskning)


Ladda ner ppt "2010-06-22 1/X Regelbunden tillsyn höstterminen 2009 Skolinspektionen bedömer att det kvalitetsarbete som bedrivs har en god struktur och är kopplat till."

Liknande presentationer


Google-annonser