Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision och organisation Högskolebiblioteket MDH Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision och organisation Högskolebiblioteket MDH Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08."— Presentationens avskrift:

1 Vision och organisation Högskolebiblioteket MDH Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08

2 Ledord för högskolebiblioteket Inspiration – att inspirera till kunskapssökande och skapa förutsättningar för kreativa och lärande möten. Utveckling – att erbjuda aktuella och relevanta resurser och ligga i framkant när det gäller nya tjänster och ny teknik Engagemang – att sätta användaren i centrum och vara lyhörd för varje persons behov. Tillförlitlighet – att genom kunniga och kompetenta medarbetare hålla hög kvalitet på informationsresurser samt ha fokus på ämnesrelevans och akademisk förankring. 2

3 Vision 2020 Mälardalens högskolebibliotek är en starkt kvalitetshöjande, synlig, väl integrerad och samverkande resurs för MDH:s utbildning och forskning. 3

4 Fyra verksamhetsgrenar ●Medieförsörjning ●Forskarstöd ●Pedagogisk verksamhet ●Lärmiljöer 4

5 Medieförsörjning - vision Högskolebiblioteket säkerställer en effektiv och adekvat medieförsörjning till MDH:s studenter, doktorander, lärare och forskare. Utbudet är rikt och relevant, lätt att hitta och lätt tillgängligt både i de fysiska lokalerna och via webben. 5

6 Forskarstöd - vision Högskolebiblioteket har ett väl utbyggt publicerings- och forskarstöd och bidrar till att MDH:s forskning synliggörs och sprids. Högskolebiblioteket har specialistkompetens inom bibliometri och vetenskaplig publicering, och bibliotekets tjänster inom området är efterfrågade och uppskattade. 6

7 Pedagogisk verksamhet - vision Högskolebiblioteket stödjer användarna att orientera sig i medielandskapet och utveckla förmågan att söka, kritiskt granska, värdera och hantera information. Medie- och informationskunskap är integrerade moment i undervisningen och erbjuds i rätt tid och rätt sammanhang för användaren. 7

8 Lärmiljöer - vision Högskolebiblioteket erbjuder modernt utrustade och inspirerande mötesplatser och lärmiljöer av olika typer för olika behov. Miljöerna är ergonomiskt och flexibelt utformade och med god tillgänglighet. IT-miljön är förstklassig med väl funge§rande teknik och support. 8

9 Strategiska utvecklingsområden Störst utvecklingsbehov: ●Forskarstöd ●Pedagogisk verksamhet ●Teknik, system och webb Men även fortsatt fokus på: ●Medieförsörjning ●Lärmiljöer 9

10 Organisation och personalutveckling ●Ny organisation från 1 januari 2015 med två campusövergripande enheter: ●Enheten för Lärande och Forskarstöd ●Enheten för Media och System ●Underlättar utvecklingsarbetet och ger bättre möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom de olika områdena. ●Omvärldsbevakning och kontakter med andra bibliotek. ●Särskilda satsningar och projekt inom de strategiska utvecklingsområdena. 10

11 Organisationsöversikt 11


Ladda ner ppt "Vision och organisation Högskolebiblioteket MDH Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08."

Liknande presentationer


Google-annonser