Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift IME. KIA-systemet & Kundwebben 13:30 TGL-KL 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 AGS-KL TFA-KL 16:30 Dagen avslutas

3 Bakgrunden till IME-satsningen Idag riskerar vissa att gå miste om ersättning därför att: –De inte känner till sitt försäkringsskydd –De inte vet vart de skall vända sig för att ansöka om ersättning –De upplever att det är för krångligt och svårt att ansöka om ersättning AFA Försäkring fick i uppdrag att ytterligare förstärka arbetet med att informera anställda om sitt försäkringsskydd

4 Finns det en under- anmälan? Hur jobbar arbetsgivarna? Hur jobbar arbetsgivarna? Vad säger de försäkrade? FRÅGEOMRÅDEMETODER Undersökning bland informatörer Analys av underanmälan Workshops Undersökning bland försäkrade Förstudie

5 Vad kan vi dra för slutsatser? Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan

6 6 Påbörjar anställning Går med i facket Får lön Blir långtidssjuk Blir frisk, kommer tillbaka Råkar ut för arbetsskada Avslutar anställning Genomgår rehabilitering Får sjuk- ersättning ”Händelsekedjan” - I vilka situationer är man mest mottaglig för information? -Hur bör informationen lämnas? -Vem ansvarar för att det blir gjort?

7 Vad kan vi dra för slutsatser? Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan

8

9

10 Slutsatser så långt: Försäkringsinformation vid introduktionsutbildningar har begränsad effekt. Bristande samordning mellan arbetsgivare och fack. Inga rutiner vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Första linjens chef är en nyckelperson.

11 Arbetsuppgift Vilka kan utföra uppgiften? Vilka är cheferna som ska få informationen? Vilken information behöver de? Hur når vi dem? Informera alla organisationens 1:a linjens chef om de kollektivavtalade försäkringarna

12 -systemen Informationssystem om Arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats!

13 Olycksfall Tillbud Riskobservation EgendomMiljö AJ! OJ! ASCH! AHA! När något händer… USCH!

14 Något händer Rapportera Bekräfta och ev. komplettera UtredaÅtgärda Följa upp Processen

15

16

17 Lärande

18 Analys & Rapporter

19 Inrapportering och personlig checklista via mobil app

20 ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - c:a 100 000 anmälningar - Drygt 3 000 anslutna företag - 55 % av anmälningarna ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - c:a 100 000 anmälningar - Drygt 3 000 anslutna företag - 55 % av anmälningarna

21

22 LÖNLÖN KarensdagKarensdag Sjukersättning/ aktivitetsersättning enligt SFB 2 - 14 15 - 90 - 360 Längst till 65 år Sjuklön enligt lag Månadsersättning AGS-KL 80% Dagsersättning AGS-KL 10% Sjuklön AB Sjukpenning enligt SFB 80% AGS- KL Månadsersättning AGS-KL. Sjuklön AB 90 % Sjuklön AB 80 % Sjuklön enligt lag 80 %

23 Antal anmälda arbetsskador Källor: Arbetsmiljöverket, officiell statistik AFA Försäkring, Aktuariefunktionen

24 Ersatta arbetsskador 2006 – 2012

25 SFBTFA/TFA-KL/PSA Olycksfall i arbetet Färdolycksfall Smitta Arbetssjukdom Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Begravningshjälp Efterlevandelivränta Inkomstförlust * / ** Kostnader * Sveda och värk Lyte och men Särskilda olägenheter Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs personskada Kan prövas av AFA Försäkring direkt Måste som regel vara godkänd av Försäkringskassan * Nya villkor från 1 april 2012. ** Nya villkor från 1 juli 2013

26 Johnny, 50 år Olycksfall 1 juni 2011 Underbensfraktur 25.000/månad Sjuk till 30 september Kvitton 1500 kronor Åter i tidigare jobb 1 oktober 5 % medicinsk invaliditet SFB Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Efterlevandeersättning Ingen ersättning = Ingen prövning ! TFA-KL Inkomstförlust: 10 358 (N) Sveda & värk: ~ 9 500 Kostnader: 1 000 Lyte och men: 43 600 Totalt: 64 458

27


Ladda ner ppt "Välkomna!. Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift."

Liknande presentationer


Google-annonser