Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!"— Presentationens avskrift:

1 Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!

2 Grunden till ett hälsosamt dricksvatten är en ren råvara Vårt värdefulla vatten

3 Uppsalas vattentäkt cirka 2 miljarder kr (mer än invånare) Nolbys vattentäkt cirka 900 miljoner kr ( invånare) Växjö ny vattentäkt cirka 450 miljoner kr (3 kommuner, invånare) Mälarens värde 40 miljarder kr (Dricksvattensystemet 2 miljarder kr per år) Vårt värdefulla vatten

4 Samhällsekonomisk analys Östersund människor sjuka Samhällskostnad: 220 Mkr Kretslopp och vatten, Göteborgs stad Investering Mkr i ultrafilter för att förhindra vattenburna utbrott => Nyttan Mkr (Nettonuvärdeskvot 1,04) Vårt värdefulla vatten

5 Rent vatten - inte självklart idag 20 % av 80 kontrollerade vattenverk hade återkommande kvalitetsproblem 1/3 av grundvattentäkterna i Skåne har uppmätt bekämpningsmedelsrester 1 miljon människor idag får sitt dricksvatten från vattentäkter som helt saknar skydd 4 miljoner får från vattentäkter och vattenverk med ett delvis föråldrat skydd

6 Sverige - ett vatten av världsklass eller..? ”Var femte dricksvattenanläggning hade återkommande problem med kvaliteten på dricksvattnet, ändå ledde det sällan till särskilda åtgärder från kontrollmyndigheterna”

7 1/3 av landets vattentäkter saknar fastställda vattenskyddsområden Sverige - ett vatten av världsklass eller..?

8 Rent vatten – inte självklart idag, inte självklart i morgon klimatförändringar kemikaliesamhället övergödning konkurrerande markanvändning kompetensbrist

9 Säkert dricksvatten - en nationell angelägenhet Tydligare regelverk avseende vattenkvalitet, råvattenkontroll och material i kontakt med dricksvatten behövs Möjliggöra riksintresseklassning av vattentäkter Myndigheterna måste stödja kommunerna i införande och tillsyn av vattenskyddsområden genom underlag och vägledning Effektivare hantering av vattenskyddsområden på Länsstyrelserna Medel för forskning och utveckling måste avsättas Regeringen måste samordna myndighetsstyrningen bättre

10 Säkert dricksvatten - en kommunal angelägenhet Efterfråga riskanalyser och långsiktig VA-planering och se till att resurser finns för att genomföra åtgärder Inrätta vattenskyddsområden Samverka eller gå ihop i större organisatoriska enheter för att klara kompetensbehovet

11 Vad gör Svenskt Vatten Företräder nära 300 kommunala dricksvattenproducenter Tar fram råd och riktlinjer Utvecklar verktyg för säkert dricksvatten Driver forsknings- och utvecklingsprojekt Gör utbildningar och seminarier


Ladda ner ppt "Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!"

Liknande presentationer


Google-annonser