Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!"— Presentationens avskrift:

1 Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!

2 Grunden till ett hälsosamt dricksvatten är en ren råvara Vårt värdefulla vatten

3 Uppsalas vattentäkt cirka 2 miljarder kr (mer än 100 000 invånare) Nolbys vattentäkt cirka 900 miljoner kr (12 000 invånare) Växjö ny vattentäkt cirka 450 miljoner kr (3 kommuner, 75 000 invånare) Mälarens värde 40 miljarder kr (Dricksvattensystemet 2 miljarder kr per år) Vårt värdefulla vatten

4 Samhällsekonomisk analys Östersund 27 000 människor sjuka Samhällskostnad: 220 Mkr Kretslopp och vatten, Göteborgs stad Investering 1 109 Mkr i ultrafilter för att förhindra vattenburna utbrott => Nyttan 2 258 Mkr (Nettonuvärdeskvot 1,04) Vårt värdefulla vatten

5 Rent vatten - inte självklart idag 20 % av 80 kontrollerade vattenverk hade återkommande kvalitetsproblem 1/3 av grundvattentäkterna i Skåne har uppmätt bekämpningsmedelsrester 1 miljon människor idag får sitt dricksvatten från vattentäkter som helt saknar skydd 4 miljoner får från vattentäkter och vattenverk med ett delvis föråldrat skydd

6 Sverige - ett vatten av världsklass eller..? ”Var femte dricksvattenanläggning hade återkommande problem med kvaliteten på dricksvattnet, ändå ledde det sällan till särskilda åtgärder från kontrollmyndigheterna”

7 1/3 av landets vattentäkter saknar fastställda vattenskyddsområden Sverige - ett vatten av världsklass eller..?

8 Rent vatten – inte självklart idag, inte självklart i morgon klimatförändringar kemikaliesamhället övergödning konkurrerande markanvändning kompetensbrist

9 Säkert dricksvatten - en nationell angelägenhet Tydligare regelverk avseende vattenkvalitet, råvattenkontroll och material i kontakt med dricksvatten behövs Möjliggöra riksintresseklassning av vattentäkter Myndigheterna måste stödja kommunerna i införande och tillsyn av vattenskyddsområden genom underlag och vägledning Effektivare hantering av vattenskyddsområden på Länsstyrelserna Medel för forskning och utveckling måste avsättas Regeringen måste samordna myndighetsstyrningen bättre

10 Säkert dricksvatten - en kommunal angelägenhet Efterfråga riskanalyser och långsiktig VA-planering och se till att resurser finns för att genomföra åtgärder Inrätta vattenskyddsområden Samverka eller gå ihop i större organisatoriska enheter för att klara kompetensbehovet

11 Vad gör Svenskt Vatten Företräder nära 300 kommunala dricksvattenproducenter Tar fram råd och riktlinjer Utvecklar verktyg för säkert dricksvatten Driver forsknings- och utvecklingsprojekt Gör utbildningar och seminarier


Ladda ner ppt "Dricksvatten Vårt viktigaste livsmedel Välfärd för 4 öre per liter!"

Liknande presentationer


Google-annonser