Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppfattningar om antibiotikaförskrivning bland sjukhusläkare I Björkman, J Berg, M Röing, M Erntell, C Stålsby Lundborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppfattningar om antibiotikaförskrivning bland sjukhusläkare I Björkman, J Berg, M Röing, M Erntell, C Stålsby Lundborg."— Presentationens avskrift:

1 Uppfattningar om antibiotikaförskrivning bland sjukhusläkare I Björkman, J Berg, M Röing, M Erntell, C Stålsby Lundborg

2 Syfte Att undersöka och beskriva uppfattningar om antibiotikaförskrivning bland sjukhusläkare Att undersöka och beskriva uppfattningar om antibiotikaförskrivning bland sjukhusläkare Särskilt fokus på om uppfattningarna inkluderar en aktiv medvetenhet om antibiotikaresistens Särskilt fokus på om uppfattningarna inkluderar en aktiv medvetenhet om antibiotikaresistens

3 Metod I En fenomenografisk design En fenomenografisk design

4 Fenomenografi Kategori = Forskarens abstraktion av en uppfattning Kategori = Forskarens abstraktion av en uppfattning Tillhör gruppen inte individen (en individs uppfattning är mer komplex) Tillhör gruppen inte individen (en individs uppfattning är mer komplex) Relationen mellan kategorierna ritas upp i ett outcome space Relationen mellan kategorierna ritas upp i ett outcome space C B A

5 Metod II Intervjuer med 20 sjukhusläkare Intervjuer med 20 sjukhusläkare Internmedicin, Kirurgi, UrologiInternmedicin, Kirurgi, Urologi Län, sjukhusLän, sjukhus Ålder, könÅlder, kön Intervjuguide med öppna frågor Intervjuguide med öppna frågor Intervjuerna skrivs ut ordagrant Intervjuerna skrivs ut ordagrant

6 Analys 1. Läsa igenom flertal gånger – likheter o. olikheter – preliminära kategorier 2. Läsa igenom –beskriva kategorierna + forma en lös struktur 3. Läsa igenom – skriva en sammanfattning till varje intervju 4. Gruppera sammanfattningarna – revidering av kategorier 5. Revidering av kategorier och outcome space tillsammans med co-reader

7 Kategori A Bryr sig inte om AR Bredspektrumantibiotika är effektiva och måste användas Bredspektrumantibiotika är effektiva och måste användas AR beaktas inte AR beaktas inte Helt ointresserad av infektioner, antibiotika och resistens Helt ointresserad av infektioner, antibiotika och resistens

8 Kategori B Osäker Antibiotika behövs ofta, med lite bredare spektrum och i något längre kurer Antibiotika behövs ofta, med lite bredare spektrum och i något längre kurer Vågar inte lita på smalspektrumantibiotika Vågar inte lita på smalspektrumantibiotika AR är inte i förgrunden AR är inte i förgrunden Osäker, infektion inte ett prioriterat intresse Osäker, infektion inte ett prioriterat intresse

9 Kategori C Fast i sjukvårdssystemet Antibiotika behövs ofta, med lite bredare spektrum och i något längre kurer Antibiotika behövs ofta, med lite bredare spektrum och i något längre kurer Vågar inte lita på smalspektrumantibiotika Vågar inte lita på smalspektrumantibiotika AR är inte i förgrunden AR är inte i förgrunden Hälso- och sjukvårdssystemet gör att effektivare medel måste användas Hälso- och sjukvårdssystemet gör att effektivare medel måste användas

10 Kategori D Medveten och säker (med back-up) Det är viktigt att minska risken för AR och förskriva restriktivt Det är viktigt att minska risken för AR och förskriva restriktivt Smalspektrumantibiotika kan oftast provas Smalspektrumantibiotika kan oftast provas Infektion inte ett prioriterat intresse Infektion inte ett prioriterat intresse Någon specialintresserad kollega har väckt intresset för AR och aktivt arbetat för restriktiv behandling Någon specialintresserad kollega har väckt intresset för AR och aktivt arbetat för restriktiv behandling

11 Kategori E Medveten och “specialist” Det är viktigt att minska risken för AR Det är viktigt att minska risken för AR Smalspektrumantibiotika kan oftast provas Smalspektrumantibiotika kan oftast provas Infektion är ett huvudintresse – är den som andra frågar Infektion är ett huvudintresse – är den som andra frågar

12 Resultat – outcome space Kategorier A Bryr sig inte om AR B Osäker C Fast i sjukvårds- systemet D Medveten och säker E Medveten och ”specialist” A BC D E

13 Den transteoretiska modellen I Att förändra sitt beteende mot bättre hälsa Prochaska&Velicer 1997 Precontemplation Inte intresserad att agera. Tycks undvika att läsa eller prata om, eller att tänka på sitt högriskbeteende. Contemplation Har intentioner att ändra sig, känner till fördelarna men nackdelarna överväger. Preparation Har intentioner att agera i den nära framtiden, har provat ett förändrat beteende och har en plan för hur förändringen ska ske. Action Har ändrat sitt beteende till en grad som reducerar risken, t.ex. när det gäller att sluta röka avstår man helt från tobak. Maintenance Försöker hålla fast vid sitt nya beteende och undvika återfall.

14 Den transteoretiska modellen II Att förändra sitt beteende mot bättre hälsa Prochaska&Velicer 1997 Precontemplation Kategori A Inte intresserad att agera. Tycks undvika att läsa eller prata om, eller att tänka på sitt högriskbeteende. Contemplation Kategori B och C Har intentioner att ändra sig, känner till fördelarna men nackdelarna överväger. Preparation Har intentioner att agera i den nära framtiden, har provat ett förändrat beteende och har en plan för hur förändringen ska ske. Action Kategori D Har ändrat sitt beteende till en grad som reducerar risken, t.ex. när det gäller att sluta röka avstår man helt från tobak. Maintenance Kategori E Försöker hålla fast vid sitt nya beteende och undvika återfall.

15 Sammanfattning Fem olika uppfattningar identifierades Fem olika uppfattningar identifierades Två där AR var i förgrundenTvå där AR var i förgrunden Tre där AR inte var i förgrundenTre där AR inte var i förgrunden För att AR ska vara i förgrunden behövs ”specialist”kompetens eller att man har eller har haft nära samarbete med sådan För att AR ska vara i förgrunden behövs ”specialist”kompetens eller att man har eller har haft nära samarbete med sådan Likheter finns med olika stadier i den transteoretiska modellen Likheter finns med olika stadier i den transteoretiska modellen

16 Uppfattningar om infektionsbehandling bland allmänläkare i Halland I Björkman, M Erntell, C Stålsby Lundborg

17 Syfte Att undersöka och beskriva uppfattningar om infektionsbehandling bland allmänläkare i Halland Att undersöka och beskriva uppfattningar om infektionsbehandling bland allmänläkare i Halland

18 Metod Fenomenografi Fenomenografi Intervjuer med 20 allmänläkare Intervjuer med 20 allmänläkare VC med hög, medel, låg förskrivning av antibiotikaVC med hög, medel, låg förskrivning av antibiotika Privat, landstingsdrivenPrivat, landstingsdriven Stad, landsbygd, geografisk spridningStad, landsbygd, geografisk spridning Ålder, könÅlder, kön

19 Analys Analysen pågår!


Ladda ner ppt "Uppfattningar om antibiotikaförskrivning bland sjukhusläkare I Björkman, J Berg, M Röing, M Erntell, C Stålsby Lundborg."

Liknande presentationer


Google-annonser