Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEDER LOKAL- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING TILL EN PERSONCENTRERAD VÅRD? Forskningsprojekt inom profilområdet Hälsa, miljö och vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEDER LOKAL- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING TILL EN PERSONCENTRERAD VÅRD? Forskningsprojekt inom profilområdet Hälsa, miljö och vård."— Presentationens avskrift:

1 LEDER LOKAL- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING TILL EN PERSONCENTRERAD VÅRD? Forskningsprojekt inom profilområdet Hälsa, miljö och vård

2 Utveckling av medicinska behandlingsstrategier och organisationsstruktur inom cancerområdet

3 Jubileumskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Integrerade vårdformer Stöd av den fysiska vårdmiljön Målsättning Vårdmiljöns betydelse som stöd för vården, logistik, kreativitet, utveckling och utbildning Flexibilitet och samverkan

4 Projektgruppen Helle Wijk Leg. sjuksköterska Docent Forskningsledare Ingalill Koinberg Leg. sjuksköterska PhD Maria Brovall Leg. sjuksköterska PhD Hanna Falk Leg. sjuksköterska PhD Anette Kullgren Leg. sjuksköterska Ms Sc Amanuens Anki Dehlin Eriksson Leg. sjuksköterska Ms Sc Camilla Grahn Leg. sjuksköterska Samarbetspartners Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionalt Cancer Centrum RCC Finansiering Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Strategiska medel

5 Utgångspunkt i grundprinciperna för en personcentrerad omvårdnad Att hjälpa patienten att må så bra som möjligt, att uppleva hälsa, trots sjukdom eller funktionsnedsättning, där miljön kan vara ett stöd eller ett hinder för den insatta behandlingen

6 Kan införandet av stödjande aspekter i miljön påverka patientens rehabilitering och återhämtning samt vårdarnas arbetstillfredsställelse ?

7 Mix-method design Enkäter Vårdatmosfär PCQ (patient, närstående, vårdare) Registerdata Medarbetarenkät Patientenkät Medcontrol Punktprevalens Kvalitativt Fokusgruppsintervjuer Patient Personal Longitudinella, retrospektiva och prospektiva studier

8 När använda kvalitativ metod? När målet är att förstå innebörden av fenomen Vid frågeställningar som handlar om: erfarenheter, upplevelser, uppfattningar, tankar, förväntningar, motiv och attityder innebörder, betydelse, nyanser samspel, utveckling, rörelse, helhet

9 “Empathy: The Human Connection to Patient Care”.“Empathy: The Human Connection to Patient Care”.

10 AVD 53 + 70 FLYTTEN TILL NYA LOKALER PCQ vt 2010 n=192 60% PAT. ENK. 2008 PAT. ENK. 2008 PERS. ENK. 2009 PERS. ENK. 2009 PAT. ENK. 2010 PAT. ENK. 2010 PERS. ENK. 2010 PERS. ENK. 2010 MedControl 2009 MedControl 2010 FOKUS GRUPP PAT. ht 2010 FOKUS GRUPP PAT. ht 2010 FOKUS GRUPP PERS. ht 2010 FOKUS GRUPP PERS. ht 2010 PCQ vt 2010 n=182 56% PCQ vt 2010 n=182 56% AVD 70 & 69 BASELINE MÄTNING 2 MÄTNING 1 2011 PCQ vt 2011 MedControl 2011 FOKUS GRUPP PERS. vt 2011 FOKUS GRUPP PERS. vt 2011 PAT. ENK. 2011 PAT. ENK. 2011 PERS. ENK. 2011 PERS. ENK. 2011

11 Betydelse för vården Att generera kunskap om en organisationsförändring som stöds av en ändamålsenliga fysisk vårdmiljö leder till en personcentrerad vård med påverkan på upplevelsen av given och erhållen vård


Ladda ner ppt "LEDER LOKAL- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING TILL EN PERSONCENTRERAD VÅRD? Forskningsprojekt inom profilområdet Hälsa, miljö och vård."

Liknande presentationer


Google-annonser