Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv
Jan Olhager Institutionen för produktionsekonomi, Linköpings tekniska högskola Presentation vid Nordisk fagseminar om produksjon og logistikk, Trondheim, 5-6 februar 2003 © Jan Olhager

2 Modell Drivkrafter Externa faktorer Interna faktorer
Produktionsnätverk Vertikal integration Process Kapacitet Stödsystem Resultat-mått © 2003 Jan Olhager

3 Påverkansfaktorer Externa Interna Konkurrens Kompetens
Konjunktur Tillgång till leverantörer Interna Kompetens Tillverkningsteknologi Kapacitetsutnyttjande Balans längs den interna värdekedjan © 2003 Jan Olhager

4 Drivkrafter Kostnadsreduktion Kvalitetshöjning Kortare leveranstid
Ökad flexibilitet Skapa marknadsmässiga relationer mellan marknad och produktion © 2003 Jan Olhager

5 Produktionsstrategi Strukturella beslutskategorier
Produktionsnätverk Vertikal integration Process Kapacitet Infrastrukturella beslutskategorier Stödsystem Vid outsourcing ”äger” man inte längre en del produktionsstrategiska frågeställningar! © 2003 Jan Olhager

6 Produktionsnätverk Lokalisering av anläggningar Storlek Specialisering
Geografisk placering Storlek Per produktionsanläggning En eller flera fabriker per produkt Specialisering Dedikerad eller ”multi-purpose” Fokus – produkt, process © 2003 Jan Olhager

7 Påverkan på nätverkstyp
(Source: Rudberg & Olhager, Omega, 2003) © 2003 Jan Olhager

8 Vertikal integration Omfattning Riktning Balans
Hur mycket skall vi äga längs förädlingskedjan ? Riktning Öka/minska framåt/bakåt ? Balans Relationer och beroendeförhållande till leverantörer och kunder © 2003 Jan Olhager

9 Påverkan på produktstruktur
Total product structure G K H L B C A D I F J Firm 1 B C A Firm 2 D F Firm 4 I Firm 5 J Firm 6 K G Firm 7 L H Firm 3 (Source: Olhager, PP&C, 2003) © 2003 Jan Olhager

10 Process Processval Teknologi Integration Flödesorienteringsgrad
Automatiseringsgrad, flexibilitet Integration Kopplingar mellan processteg © 2003 Jan Olhager

11 Produkt/process-matrisen
Flexibilitet Kvalitet Pris Leverans (Source: Hayes & Wheelwright, HBR, 1979) © 2003 Jan Olhager

12 Masskundanpassad produktion
Flexibilitet Kvalitet Pris Leverans © 2003 Jan Olhager

13 Kapacitet Mängd Tidpunkt Små eller stora inkrement
Kapacitetsanskaffning relativt efterfrågan Lead, track, lag © 2003 Jan Olhager

14 Stödsystem Styrsystem Organisation Förbättringsprogram Teknisk support
© 2003 Jan Olhager

15 Påverkan på styrsystem
(Source: Rudberg & Olhager, Omega, 2003) © 2003 Jan Olhager

16 Påverkan på organisation
Overhead ? Outsourcad verksamhet © 2003 Jan Olhager

17 Resultatmått Kvalitet Leveranser Kostnadseffektivitet Flexibilitet
hastighet precision Kostnadseffektivitet för priskonkurrens Flexibilitet volym produktmix © 2003 Jan Olhager

18 Kopplingar mellan kostnad, kvalitet och ledtid
(Source: Persson & Olhager, IJPE, 2001) © 2003 Jan Olhager

19 © 2003 Jan Olhager


Ladda ner ppt "Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser