Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager1 Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv Jan Olhager Institutionen för produktionsekonomi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager1 Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv Jan Olhager Institutionen för produktionsekonomi,"— Presentationens avskrift:

1 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager1 Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv Jan Olhager Institutionen för produktionsekonomi, Linköpings tekniska högskola jan.olhager@ipe.liu.se Presentation vid Nordisk fagseminar om produksjon og logistikk, Trondheim, 5-6 februar 2003

2 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager2 Modell Process Produktionsnätverk Kapacitet Vertikal integration Stödsystem Drivkrafter Externa faktorer Interna faktorer Resultat- mått

3 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager3 Påverkansfaktorer Externa Konkurrens Konjunktur Tillgång till leverantörer … Interna Kompetens Tillverkningsteknologi Kapacitetsutnyttjande Balans längs den interna värdekedjan …

4 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager4 Drivkrafter Kostnadsreduktion Kvalitetshöjning Kortare leveranstid Ökad flexibilitet Skapa marknadsmässiga relationer mellan marknad och produktion …

5 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager5 Produktionsstrategi Strukturella beslutskategorier ­Produktionsnätverk ­Vertikal integration ­Process ­Kapacitet Infrastrukturella beslutskategorier ­Stödsystem Vid outsourcing ”äger” man inte längre en del produktionsstrategiska frågeställningar!

6 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager6 Produktionsnätverk Lokalisering av anläggningar ­Geografisk placering Storlek ­Per produktionsanläggning ­En eller flera fabriker per produkt Specialisering ­Dedikerad eller ”multi-purpose” ­Fokus – produkt, process

7 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager7 Påverkan på nätverkstyp (Source: Rudberg & Olhager, Omega, 2003)

8 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager8 Vertikal integration Omfattning ­Hur mycket skall vi äga längs förädlingskedjan ? Riktning ­Öka/minska framåt/bakåt ? Balans ­Relationer och beroendeförhållande till leverantörer och kunder

9 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager9 Total product structure G K H L B C A D I F J Firm 1 B C A Firm 2 DF B Firm 4 I D Firm 5 J F Firm 6 K G Firm 7 L H Firm 3 GH C Påverkan på produktstruktur (Source: Olhager, PP&C, 2003)

10 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager10 Process Processval ­Flödesorienteringsgrad Teknologi ­Automatiseringsgrad, flexibilitet Integration ­Kopplingar mellan processteg

11 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager11 Produkt/process-matrisen Flexibilitet Kvalitet Pris Leverans (Source: Hayes & Wheelwright, HBR, 1979)

12 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager12 Masskundanpassad produktion Flexibilitet Kvalitet Pris Leverans

13 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager13 Kapacitet Mängd ­Små eller stora inkrement Tidpunkt ­Kapacitetsanskaffning relativt efterfrågan Lead, track, lag

14 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager14 Stödsystem Styrsystem Organisation Förbättringsprogram Teknisk support

15 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager15 Påverkan på styrsystem (Source: Rudberg & Olhager, Omega, 2003)

16 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager16 Påverkan på organisation Outsourcad verksamhet Overhead ?

17 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager17 Resultatmått Kvalitet Leveranser ­hastighet ­precision Kostnadseffektivitet ­för priskonkurrens Flexibilitet ­volym ­produktmix

18 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager18 Kopplingar mellan kostnad, kvalitet och ledtid (Source: Persson & Olhager, IJPE, 2001)

19 Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager19


Ladda ner ppt "Linköpings tekniska högskola © 2003 Jan Olhager1 Outsourcing sett fra et produksjonsstrategiskt perspektiv Jan Olhager Institutionen för produktionsekonomi,"

Liknande presentationer


Google-annonser