Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generell titel. Bakgrund - privata FoU investeringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generell titel. Bakgrund - privata FoU investeringar."— Presentationens avskrift:

1 Generell titel

2 Bakgrund - privata FoU investeringar

3 Generell titel Syfte och mål Syfte : Stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Mål : Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader bidra till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen ökad kunskapsöverföring mellan SMF och kunskapsleverantörer bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion

4 Generell titel FoU kort Bas ( 50% medfinansiering, max 35 000 kronor ) … ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny vetenskapligt hållbar kunskap för att möta specifika marknadsbehov. FoU kort Avancerat ( 50% medfinansiering, max 500 000 kronor ) … ska bidra till forskningsprojekt. Insatserna ska främja företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer. Erbjudanden

5 Generell titel Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser från vald samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande. Företaget anger i sin ansökan vilken eller vilka forskningsutförande institution(er), som ska utföra tjänster åt företaget. Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget, när kostnaderna upparbetats. Vad täcks…

6 Generell titel Huvudkriterier för bedömning av FoU kort Avancerat Relevans Stärker konkurrenskraften hos företaget Ekologisk hållbar utveckling Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden Kvalitet Kunskapshöjd Genomförbarhet Realistiska mål Aktivitetsplan och projekttid Exploaterbarhet Förmåga att kommersialisera Ökad tillväxt i företaget Bedömningen görs av experter från VINNOVAs Forska&Väx program

7 Generell titel Vem och hur gör bedömningen? Grunden har varit ett nära samarbete med VINNOVA att kvalitetssäkra ansökningarna 1. Fast expertpanel - Läser och bedömer alla ansökningar 2. Specialister Ca 20 stycken specialister inom olika ämnen som bedömer ansökningar inom sin expertkompetens 3. Expertmöte för att fastställa en rekommendationslista

8 Generell titel Kort sammanfattning av pilotperioden Antal Ansökningar Totalt 106 ansökningar - 31 Bas - 75 Avancerat Sökttryck ca 23 Milj Den totala projektbudgeten är drygt 95 Milj Flest ansökningar inom: 1. Miljö & energi 2. Tillverkning 3. Biomedicin Flest ansökningar från företag med ca 4-10 anställda Ca 30 % har fått stöd från olika stödsystem tidigare Godkända ansökningar 41 Ansökningar godkändes - 24 Bas - 17 Avancerat Utbetalda medel 8,5 Milj Den totala projektbudgeten är drygt 20 Milj Flest godkända ansökningar inom 1. Miljö & energi 2. Tillverkning 3. Biomedicin Ca 19 olika forskningsutförare har anlitats, från Umeå till södra Tyskland Ca 50 % har fått stöd från olika stödsystem tidigare Total programbudget FoU-kortet - Tre utlysningar

9 Generell titel Framgångsfaktorer En efterfrågad produkt Enkla ansökningsblanketter Ett inarbetat nätverk med regionens forskningsinstitut, högskolor och utvecklingsbolag som kunde sprida FoU- kortet till regionens SMF – ”Industriell Dynamik” Mycket bra samarbete med VINNOVA (kvalitetssäkrare..)

10 Generell titel Kritiska faktorer Informationsspridning – att hitta rätt företag Kvalitetssäkring och att hitta rätt expert för bedömning Produktutveckling vs FoU – vart går gränsen Bas kortet – för lång ansökningsprocess

11 Generell titel Tack för visat intresse Marcus Nordanstad Västra Götalandsregionen marcus.nordanstad@vgregion.se 0739 - 60 32 58

12 Generell titel Sökande Små och medelstora företag* i Västra Götaland och med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. * Följer EU:s definition Samarbetsorganisationer (utförare) Högskolor/Universitet Forskningsinstitut och andra organisationer med forskarkompetens Programmets målgrupper


Ladda ner ppt "Generell titel. Bakgrund - privata FoU investeringar."

Liknande presentationer


Google-annonser