Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Operation Olivia –snart ett år efter start Myndighetsgemensam operation i syfte att återskapa trygghet och bekämpa gängbrottslighet i Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Operation Olivia –snart ett år efter start Myndighetsgemensam operation i syfte att återskapa trygghet och bekämpa gängbrottslighet i Malmö."— Presentationens avskrift:

1 1 Operation Olivia –snart ett år efter start Myndighetsgemensam operation i syfte att återskapa trygghet och bekämpa gängbrottslighet i Malmö

2 2 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Bakgrund Stort antal skjutningar och sprängningar inom kort tid och som accelererat efter att operation Alfred avslutats. Operationen bedrivs i huvudsak i Malmö men förväntas få spinn-off effekter på andra ställen. Spiller över på skjutningar längs västkusten. Krävs helhetsgrepp, från synlighet till lagföring. Utgångspunkt – ej särskild händelse – långsiktigt arbete i linjen, men gemensamt arbete för hela polismyndigheten. Enkla tydliga mål och avgränsningar för personalen.

3 3 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Effekter

4 4 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Operationens inriktningar Trygghet Insats, svartklubbar, tobak/alkohol, spelmaskiner mm Utredning – spaning/utredning Samverkan med Malmö stad angående boende, vräkningar, problemområden t ex Norra Grängesbergsgatan

5 5 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Trygghet – arbetar med utgångspunkt i geografin Synlighet genom fotpatrull i utvalda områden för att skapa trygghet i syfte att inhämta underrättelser och informera allmänheten. Arbeta mot ”svartläsk”, ”svartarbete”, illegal tobak Arbeta uppsökande mot kriminella på targetlistan - hembesök Genomsökande av allmänna utrymmen Prioriterat tre begränsade geografiska områden i Malmö som varit särskilt drabbade av skjutningar och sprängningar Trafikkontroller Mål: Synlighet, men under aktivitet!

6 6 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Insats – arbetar med utgångspunkt tips om individer och brottsfenomen över hela Malmö Prioriteringen är: Störa i rätt miljöer (gäng och kända svartklubbar o kriminella nätverk) Vapen Narkotika Personer utan tillstånd vistas i riket Mål: Minst en större insats i veckan!

7 7 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Utredning – arbetar dels proaktivt genom spaning mot kriminella nätverk i Malmö, dels prioritering utredningsdelar De brott som Oliviapersonerna begår ska snabbt utredas i syfte att individerna ska kunna lagföras. Finns det ärenden i balans där misstänkt är en Oliviaperson ska det ärendet prioriteras. Spaningsärenden som har anknytning till Olivia prioriteras. Mål: Ingen balans på Olivia targets!

8 8 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Resultat i Olivia tom 140930 Insatser 105 st Vapen i beslag 121 st tom 29 sep Ammunition 1883 PL 19§ 589 st PL 20a§ 192 st Misstänkt Narkotika 42,3 kg Narkotikaklassade tabletter 18576 st Drog RF 48 st Grov olovlig körning 36 st Stöld/Häleri 14 st Bedrägeriärende 8 st Utpressningsärende 5 st Dopingbrott 11 st Totalt 21 häktade Fn minst 1 efterlyst

9 9 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Fördelning vapen

10 10 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Några av beslagen…

11 11 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30

12 12 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Kartläggning Norra Grängesbergsgatan Bakgrund; I januari 2014 sammankallade Malmö Stad ett flertal myndigheter till möte med syftet att påbörja ett strategiskt och långsiktigt arbete i samverkan för att motverka illegal verksamhet samt stärka goda krafter i området kring NGBG. En organisation skapades med ; STYRGRUPP ARBETSGRUPP OPERATIV GRUPP Stadsbyggnadskontoret, Polisen, Arbetsmiljöverket, Gatukontoret, Miljöförvaltningen, Stadsområde Innerstaden, Malmö Stad, Räddningstjänsten, Skatteverket och Försäkringskassan En mindre grupp med Polisen, Miljöförvaltningen, Malmö Stad och Skatteverket organiserades med tanke på sekretess och infoflöde Ännu ej sammansatt, formuleras inför/efter åtgärd och resurs

13 13 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Det geografiska området för satsningen avgränsas till ”fyrkanten” som inkluderar, Amiralsgatan, Kontinentalbanan, Lönngatan och Lantmannagatan Kartläggningen för NGBG avgränsades till att enbart adress med Norra Grängesbergsgatan

14 14 Polismyndigheten i Skåne 2014-09-30 Problembild  Problembilden grundar sig på bearbetade tips och brottsanmälningar samt information från Skatteverket, Miljöförvaltningen och Malmö Stad.  Enligt SCB finns det ca 127 verksamma bolag/verksamheter med adress på Norra Grängesbergsgatan, av dessa är 12 stycken fastighetsägare  I området ”fyrkanten” finns det ca 384 stycken verksamma bolag/verksamheter.  Det finns en hel del illegala verksamheter såsom svartklubbar och caféer som bedriver illegal alkohol- och tobaksförsäljning  Det finns indikationer på ”stöldgodslager” samt hälericentraler med allt från mopeder till koppartråd  Det finns företagsverksamheter/lokaler som kan kopplas till kriminella individer och kriminalitet såsom, penningtvätt, svartarbete, handel med hyreskontrakt  Information har framkommit att ett flertal bygglov inte följs, bland annat finns det boende i lokaler som är avsedda för industriändamål och ej för bostäder  Narkotika, prostitution, skjutningar/mord, sprängningar, utpressningar


Ladda ner ppt "1 Operation Olivia –snart ett år efter start Myndighetsgemensam operation i syfte att återskapa trygghet och bekämpa gängbrottslighet i Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser