Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datafångst ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datafångst ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS."— Presentationens avskrift:

1 Datafångst ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

2 Var hämtas information? Digitala databaser Tabeller Papperskartor Flyg- och satellitbilder (fotogrammetri och bildtolkning) Mätningar (kan vara allt från detaljerade rumsliga mätningar till enkätundersökningar) ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

3 Hur ser informationen ut Digital Analog Geokodad Ej geokodad ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

4 Var finns informationen? De flesta databaser köps in från externa producenter En del produceras av den egna verksamheten En del kommer från andra verksamheter inom organisationen ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

5 Externa dataproducenter Lantmäteriverket Länsstyrelserna Metria Kartcentrum Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Satellus AB SCB, Statistiska Centralbyrån SGU, Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket Skogsvårdsstyrelserna SMHI Telia AB Vägverket... Lantmäteriverket Länsstyrelserna Metria Kartcentrum Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Satellus AB SCB, Statistiska Centralbyrån SGU, Sveriges geologiska undersökning Sjöfartsverket Skogsvårdsstyrelserna SMHI Telia AB Vägverket... ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

6 Leveranser Geokodad Levereras som digitala databaser Beställarens kunskaper och kompetens är centrala Kvalitetskontroll av levererade databaser Beskrivningar av data skall följa med ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

7 Egna databaser och databaser från andra verksamheter Digitala databaser Tabeller Papperskartor Flyg- och satellitbilder Mätningar (kan vara allt från detaljerade rumsliga mätningar till enkätundersökningar) ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

8 Digitala databaser Geokodning Format Projektion Tillgänglighet Nyttjanderätt ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

9 Tabeller Geokodning Överföring till digital form Kvalitetskontroll ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

10 Papperskartor Geokodning Överföring till digitalt format genom Digitalisering Skanning Projektion Kvalitet ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

11 Digitalisering Manuell metod som kräver tid Urval av data sker vid digitaliseringen Behov av redigering relativt litet Vektorlagring Speciell mjukvara och hårdvara krävs ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

12 Skanning Automatisk eller halvautomatisk process All information överförs Omfattande redigering krävs Rasterlagring Speciell mjukvara och hårdvara krävs ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

13 Flyg- och satellitbilder Bildbearbetning Kvalitet Geokodning Överföring till digitalt format (om ej så från början) ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

14 Mätningar Geokodning Kvalitet Överföring till digitalt format ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

15 Att tänka på Harmonisera mellan olika källor Information med olika kvalitet bör ej blandas utan att detta tydligt framgår Anpassning till befintliga databaser Bygg in ajourhållning i databaskonceptet Dokumentera databasen ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS


Ladda ner ppt "Datafångst ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS."

Liknande presentationer


Google-annonser