Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Second Preventing Overdiagnosis conference, September 15-17, 2014, Oxford, UK Medicalisation Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Second Preventing Overdiagnosis conference, September 15-17, 2014, Oxford, UK Medicalisation Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Second Preventing Overdiagnosis conference, September 15-17, 2014, Oxford, UK Medicalisation Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy (BMJ 2012) Too much medicine campaign (BMJ 2013)

4 Undvik generella Hälsoundersökningar av friska.  Cochrane Cochranerapporten (2012): hälsokontroller reducerar inte sjuklighet eller dödlighet, varken totalt eller för hjärtkärl- eller cancersjukdomar - antalet diagnoser ökar  Förklaring: läkare identifierat personer med hög risk förebygger/behandlar  Stort antal deltagare (183 000) - många dödsfallen - långa uppföljningstider  Inter 99 (Danmark) avslutad med samma resultat

5 Undvik att behandla lindrig depression med antidepressiva läkemedel Liten/ingen effekt av SSRI vid mild depression. Neurobiologiska förklaringsmodeller (t.ex. serotoninhypotesen) är dominerande i stället för bio- psyko-sociala modeller (livserfarenheter, livssituation, relationer, genus). Milda eller måttliga symtom på depression – diagnosen depression kan undvikas och ersättas av symtomdiagnoser (t.ex. nedstämdhet, olust, sorg, kris) Watchful waiting vid psykisk ohälsa – upprepade läkarbesök - kontinuitet och tid Lundbystudien: Depression har minskat hos kvinnor – oförändrat hos män sedan 1947 Personcentrerad metod och kognitivt förhållningssätt

6 Män: antidepressiva 2013: 285 000 Kvinnor: sömnmedel Kvinnor: antidepressiva 2013: 550 000 30-34 år11% 50-54 år 15% 85+ 31% Män: sömnmedel Kvinnor, män: neuroleptika Kvinnor: lugnande Män: lugnande 2005 2013 DDD/ 1000 invånare per dag (0-85+ år)

7 11 januari 2015 7 Utköp av antidepressiva i riket 2013 andel av män/kvinnor per ålder (%) Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister Björn Wettermark

8 Bilddiagnostik vid demens är oftast onödig Förekomsten av teoretiskt behandlingsbar intrakraniell process som orsak till demens är ungefär 1 procent. Vid behandling blir betydligt färre botade. Bilddiagnos vägleder i praktiken inte behandlingen, som i sig har begränsad och övergående effekt även när den fungerar som bäst. Insjuknande före 65, oklar sjukdomsbild, snabbt/avvikande förlopp eller fokala neurologiska symptom är goda skäl att göra bilddiagnostik.

9 Att fråga ut alla patienter som besöker mottagningen om deras livsstil är jämförbart med forskning. Då måste patienten fylla i ett formulär med ”informerat samtycke” Det saknas evidens för utfrågande av patienterna om deras livsstil Undvik att journalföra livsstilsparametrar

10 Onödigt att läkemedelsbehandla mild hypertoni hos lågriskindivider En miljon svenskar beräknas ha mild hypertoni d.v.s. BT mellan 140/90 och159/99. Farmakologisk behandling hos i övrigt friska med mild Hypertoni minskar varken morbiditet eller mortalitet. 9% av de med mild Hypertoni som behandlades med läkemedel fick så allvarliga biverkningar att behandlingen fick avslutas.

11 Undvik opportunistisk screening för osteoporos FRAX eller DEXA kan inte förutsäga vem som kommer att få en fraktur senare i livet. Benskörhet är ett exempel på ett tillstånd i kroppen som medicinska experter skapat. 60-åriga kvinnor utan benskörhet har en 10- årsincidens på 2,3% i höftledsfraktur. Bensköra har en 10 års-incidens på 7,8%. Med en relativ riskreduktion med behandling med bifosfonater på 50% blir 10 års ”vinsten” 4 av 100. Det betyder att 96 kvinnor tagit läkemedel i onödan.

12 Osteoporos/benskörhet Skapar vården ohälsa? Cirka 25% av kvinnor över 50 år i Sverige tar regelbundet kalktabletter Tillskott av kalcium och vitamin D ger en ökad risk för kardiovaskulära biverkningar - ingen frakturskyddande effekt Socialstyrelsen 2012

13 Utdrag: I samarbete med Riksföreningen Osteoporotiker i Skåne, Amgen AB och GlaxoSmithKline AB Sydsvenska dagbladet oktober 2011

14 17. När det osynliga i kroppen görs synligt - kvinnors erfarenheter av bentäthetsmätning ”…jag skulle hit i dag /på forskningsintervju/ i det här vädret, och så stod jag där: ska du gå, ska du cykla, ska du gå, ska du cykla eller ska jag köra dit i bilen?” ”Mitt var nere i det grå området, så jag rasar ihop mer och mer, och jag kan bryta precis vad som helst.” ”Det är inte tillåtet att jag spelar badminton, jag får inte åka skidor, eftersom det ökar risken för att skadas, så jag vågar helt enkelt inte, jag är rädd.” Reventlow S, Hvas L och Malterud K i Skapar vården ohälsa?

15 Supported by: WHO International Osteoporosis Foundation US National Osteoporosis Foundation Sheffield University International Society for Clinical Densitometry American Society for Bone and Mineral Research

16 WHO collaborating Centre of Metabolic Diesases, University of Sheffield Director: John Kanis, professor

17 Publications John Kanis co-author of > 50 publications on FRAX in Osteop Int John Kanis is one of two Editors-in-Chief in this journal

18 Funded by pharmaceutical companies Actively supported the development of FRAX Has released FRAX-based treatment guidelines.

19 Application of NOF guidelines to the Study of Osteoporotic Fractures (SOF) data estimated that at least 72% of U.S. white women ≥65 yrs. of age and 93% of those ≥75 yr. of age would be recommended for drug treatment. Application of the new NOF Guidelines would result in recommending a very large proportion of white women in the United States for pharmacologic treatment of osteoporosis.

20

21 Kanis has received speaker fees, advisory board and/or unrestricted research grants from Abiogen, Italy; Amgen, USA, Switzerland and Belgium; Bayer, Germany; Besins-Iscovesco, France; Biosintetica, Brazil; Boehringer Ingelheim, UK; Celtrix, USA; D3A, France; European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations, (EFPIA) Brussels; Gador, Argentina; General Electric, USA; GSK, UK, USA; Hologic, Belgium and USA; Kissei, Japan; Leo Pharma, Denmark; Lilly, USA, Canada, Japan, Australia and UK; Merck Research Labs, USA; Merlin Ventures, UK; MRL, China; Novartis, Switzerland and USA; Novo Nordisk, Denmark; Nycomed, Norway; Ono, UK and Japan; ; Organon, Holland; Parke-Davis, USA; Pfizer USA; Pharmexa, Denmark; Procter and Gamble, UK, USA; ProStrakan, UK Roche, Germany, Australia, Switzerland, USA; Rotta Research, Italy; Sanofi-Aventis, USA; Servier, France and UK; Shire, UK; Solvay, France and Germany; Strathmann, Germany; Tarsa Therapeutics, US; Tethys, USA; Teijin, Japan; Teva, Israel; UBS, Belgium; Unigene, USA; Warburg-Pincus, UK; Warner-Chilcott, USA; Wyeth, USA.

22 Recept på fysisk aktivitet är onödigt och paternalistiskt Ungefär var tionde person ökar sin fysiska aktivitet efter råd från allmänläkare eller sköterska vid uppföljning efter ett år I interventionsstudier är recept på planerad fysisk aktivitet oftast förenad med intervention som avser att höja motivationen och jämförelsen görs mot korta råd eller ingen åtgärd alls När recept på fysisk aktivitet studeras separat, eller interventioner med recept jämförs med interventioner utan recept, ses ingen skillnad


Ladda ner ppt "Second Preventing Overdiagnosis conference, September 15-17, 2014, Oxford, UK Medicalisation Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy."

Liknande presentationer


Google-annonser