Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens hälso- och sjukvård 2025

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens hälso- och sjukvård 2025"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens hälso- och sjukvård 2025
Det goda livet med Sveriges bästa hälso- och sjukvård MED SVERIGES BÄSTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2 Lokalsjukhus Strömstad – Lysekil – Bäckefors Mariestad – Falköping – Lidköping Skene

3 Vad säger utvecklingsstrategin från 2004?
Hur ser det ut idag?

4 Strömstad specialistsjukhus. nav inom närsjukvården
i samarbete med primärvården har ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. verksamheten bör utvecklas så att allt mer av invånarnas behov av medicinsk, psykiatrisk och geriatrisk vård samt rehabilitering kan tillgodoses inom närområdet.

5 Strömstad Verksamheter inom NU-sjukvården: Barn- och ungdomsmottagning
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Dialysmottagning Gynekologimottagning Kirurgmottagning Labb/blodcentral Medicinmottagning Operation Ortopedmottagning Röntgen Vuxenpsykiatri Ögonmottagning (sjuksköterska) Öron-näsa-halsmottagning Verksamheter i annan regi: Ögonmottagning (läkare) Ljusbehandling Barnmorskemottagning Sjukgymnastik Vårdcentral Jourcentral Avdelning Takåsen (kommunal korttidsvård)

6 Lysekil specialistsjukhus. nav inom närsjukvården
i samarbete med primärvården har ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. verksamheten bör utvecklas så att allt mer av invånarnas behov av medicinsk, psykiatrisk och geriatrisk vård samt rehabilitering kan tillgodoses inom närområdet.

7 Lysekil Verksamheter i annan regi: Gynekologimottagning
Psykiatrisk mottagning Operationsenhet (Olsab – Operation Lysekils sjukhus AB) Audionom (hörselskador) Barnhabilitering Ljusbehandling Barnmorskemottagning Ungdomsmottagning Sjukgymnastik Arbetsterapi Vårdcentral Jourcentral (I Lysekil bedriver även vårdcentralen Lysekils läkarhus en jourcentral) Familjerådgivning Skärgårdshemmet (vård- och omsorgsboende) Verksamheter inom NU-sjukvården: Barn- och ungdomsmottagning Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Kirurgmottagning Labb/blodcentral Medicinmottagning Ortopedmottagning Röntgen Öron-näsa-halsmottagning Ögonmottagning

8 Bäckefors specialistsjukhus. nav inom närsjukvården
i samarbete med primärvården har ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. verksamheten bör utvecklas så att allt mer av invånarnas behov av medicinsk, psykiatrisk och geriatrisk vård samt rehabilitering kan tillgodoses inom närområdet.

9 Bäckefors Verksamheter inom NU-sjukvården: Barn- och ungdomsmottagning
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Gynekologimottagning Kirurgmottagning Ljusbehandling Labb/blodcentral Medicinmottagning Operation Ortopedmottagning Ortopedteknik (OTA) Röntgen Vuxenpsykiatri Öron-näsa-haslmottagning Ögonmottagning Verksamheter i annan regi: Hudmottagning Audionom Habilitering Sjukgymnastik Arbetsterapi Vårdcentral Jourcentral

10 Falköping specialistsjukhus.
tillsammans med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. utbudet av öppen specialistvård ska öka. I övrigt är uppdraget oförändrat.

11 Falköping Allmänpsykiatri 1 Allmänpsykiatri 2 Beroendevård
Medicinavdelning 2 Medicinavdelning 3 Psykosvård 1 Psykosvård 2 Rättspyskiatri Äldrepsykiatri Medicinjour i beredskap Psyk jour Vårdcentral Jourcengtral Primärvård Folktandvård Arbetsterapi Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Behandlingsenhet (endoskopi) Dagkirurgiskt centrum Endoskopimottagning Fotmottagning Medicinmottagning Kirurgi- och urologimottagning Röntgen Sjukgymnastik Vuxenpsykiatrisk akutmottagning Vuxenpsykiatrisk mottagning Äldrepsykiatrisk mottagning Ögonmottagning ÖNH-mottagning (öron-näsa-hals)

12 Mariestad specialistsjukhus
tillsammans med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. utbudet av öppen specialistvård ska öka.

13 Mariestad Arbetsterapi Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Kirurgi- och urologimottagning Medicinmottagning Röntgen Sjukgymnastik Vuxenpsykiatrisk mottagning Ögonmottagning ÖNH-mottagning 1 medicinavdelning Vårdcentral Jourcentral Primärvårdsverksamhet Kommunal verksamhet Folktandvård

14 Lidköping specialistsjukhus med mer planerad vård än i dag
i samarbete med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård. akutmottagning med nivåstrukturerad internmedicinsk kompetens dygnet runt och kirurgisk/ortopedisk kompetens fram till klockan kvällstid jourcentral Intensivvårdsavdelningen anpassas till sjukhusets uppdrag. Profilområde planerad kirurgi/ortopedi. Röntgenverksamheten anpassas till sjukhusets uppdrag. När digitalisering av röntgen är fullt genomförd kan beredskapslinjen för röntgen avvecklas.

15 Lidköping Akutmottagning AK-mottagning Arbetsterapi Bad- och ljusenhet
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning BB-vård i hemmet Bröstmottagning Endoksopimottagning Gynekologimottagning Hematologimottagning Hjärtsviktsmottagning IBD-mottagning Kirurgimottagning Kolorektalmottagning ÖNHmottagning Kranskärlsmottagning Logopedmottagning Mammografi Medicinmottagning Onkologimottagning Ortopedimottagning Röntgen Sjukgymnastik Smärtmottagning Spcialistmödravård Stomimottagning Sömnapnémottagning Urologimottagning Vuxenpsykiatrisk mottagning Ögonmottagning

16 Lidköping Barn- och ungdomsmedicinsk dagsjukvårdsavdelning
Gastroskopi/reumatologiavdelning 6 Gynekologiavdelning 10 Intensivvårdsavdelning IVA Kirurgi- och urologiavdelning 1 Kirurgavdelning 2 Medicinavdelning 4 Medicinavdelning 5 Medicinavdelning 6 Ortopediavdelning 3 Stroke- och rehabavdelning 5 Hospice Medicinjour dygnet runt Kirurg jour till 21 Ingen Jourcentral

17 Skene specialistsjukhus med områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård i samarbete med primärvården. De två jourlinjerna i Skene behöver på grund av för få patienter ses över. Sjukhuset måste för att upprätthålla den medicinska säkerheten för inneliggande patienter driva en internmedicinsk jourlinje. Denna jourlinje får också ansvar för öppenvårdspatienter av primärvårdskaraktär.

18 Skene Öppenvård Medicinmottagning,
kirurg-/ortopedmottagning. Specialistmottagningar inom bland annat hud, reumatologi, diabetes, infektion (även konsult för inneliggande), urologi dit läkare från SÄS Borås kommer. Oplanerad mottagning mottagning för oplanerade besök inom medicin är öppen vardagar klockan 8-16. Röntgen och laboratorie- verksamhet dagtid Slutenvård:2 vårdavdelningar; 1 medicin, 1 kirurgi/ortopedi + medicin Operation En operationsavdelning med tre fullt utrustade salar. Slutenvård och dagkirurgi för hela SÄS upptagningsområde. Enbart planerad kirurgi. Mest ortopedi, en del urologi, en del andra kirurgiska ingrepp. Vårdcentral Jourcentral Primärvård Folktandvård

19 19

20 20

21 Falköping I Falköping finns dagkirurgisk verksamhet utan jour och beredskap, samt en internmedicin med mottagning och avdelning med beredskap under icke kontorstid.

22 Marietstad I Mariestad finns medicinmottagning och avdelning, samt specialistmottagningar (ögon, öron, hud, urologi, kirurgi) utan jour och beredskap. Mariestad stänger helt under 8 sommarveckor.

23 Lidköping . Verksamheten vid KSS och Lidköping är likvärdig vad gäller utbudspunkter för jour och beredskap 24/7/365

24 Skene . Båda avdelningarna öppna 7 dagar per vecka.
Ingen hjärtövervakning, ingen intensivvård. Jour ”i huset” finns dygnet runt. Läkare på primärvårdens jourmottagning kan lägga in direkt på sjukhuset.


Ladda ner ppt "Framtidens hälso- och sjukvård 2025"

Liknande presentationer


Google-annonser