Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgrupp Senior alert 2013-02-28 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, utdataportalen  Utbildning munhälsa och riskbedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgrupp Senior alert 2013-02-28 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, utdataportalen  Utbildning munhälsa och riskbedömning."— Presentationens avskrift:

1 Referensgrupp Senior alert 2013-02-28 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, utdataportalen  Utbildning munhälsa och riskbedömning ROAG  Rapport från och förslag till Inspirationsdag ”Gör rätt – gör skillnad”  Expertgrupperna  Goda exempel till nyhetsbreven och höstens konferens  PPM fall och trycksår via Senior alert i kommunerna  Konferens 2 oktober och teamutbildningar tillsammans med ViSam  Övriga frågor

2 Preventivt arbetssätt - Senior alert Prestationsersättning 2013 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 % av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar med registrering i Senior alert. Utav alla som är inskrivna på särskilt boende beräknas andelen som den senaste tolvmånadersperioden fått minst en riskbedömning. Punktprevalensmätning som genomförs 2013 09 30 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare registrerat riskbedömningar med funnen risk som följs av en till risken kopplad planerad åtgärd registrerad i Senior alert. * 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört riskbedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert.* * Summan beräknas per kommun och fördelas 30 % till landstinget och 70 % till kommunen.

3 Resultat preventivt arbetssätt 2012 Av samtliga 12 kommuners 398 enheter är det 98% som registrerar Av samtliga 3 sjukhus 31 avd/kliniker är det 87% som registrerar Andel riskbedömningar med risk där minst en åtgärd utförts: Sjukhusen ca 92% Kommunerna ca 50% Den stora utmaningen är att få till det förebyggande arbetssättet i kommunerna! 6 av 12 kommuner över 90% i SÄBO 10 av 12 kommuner över 75% i SÄBO

4 Nästa steg i Senior alert utmaningar inför 2013!  Att alla som bor på Säbo eller korttidsboende ska riskbedömas minst en gång/år (90%)  Att hela processen blir synlig i registret  Att munhälsobedömningen ingår Att minst 70% av de patienter som läggs in på sjukhus ska riskbedömas under vårdtiden Att alla som bor i eget boende och har hemsjukvård ska riskbedömas minst en gång/år Att primärvården börjar registrera utifrån GRP Att alla jobbar med sina resultat Att följa utvecklingen av antal, fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen på den egna enheten (PPM i Senior alert)

5 UTDATAPORTALEN www.ledningskraft.se www.ledningskraft.se

6 ROAG OCH MUNHÄLSA

7 BILD

8 Konferens 2 oktober

9 Goda exempel

10 PPM Senior alert fall och trycksår


Ladda ner ppt "Referensgrupp Senior alert 2013-02-28 Dagordning  Förtydligande av mål och prestationskrav 2013, utdataportalen  Utbildning munhälsa och riskbedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser