Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen LOKA planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen LOKA planering."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen LOKA planering

2 Program Dag 1: 29 aug Representanter för politiken Välkomna/inledning– hur hänger allt ihop + regionfrågan: var står vi idag Representant för RSGVi bär ansvaret tillsammans! MålområdesansvarigSå här ökar jag samverkan VerkställareSå jobbar vi vidare-från teori till praktik Professor Pontus BraunerhjelmHur samspelet region, kommun och stat kan bygga en stark regional utveckling i en globaliserad ekonomi Fika Jens SchollinUniversitetets roll Parallella pass/utvecklingsområden/ Workshops/seminarier målområden á 1 h 30 min Per Fritzell show Middag

3 Program: Dag 2: 30 aug ”Tv-soffa-upplägg” med Staffan Isling,”RUS i min Lena Sahrblom, Christina Hedbergorganisation” Anne-Lie Carlos Moderator ställer frågor Parallella pass/utvecklingsområden/Workshops/seminarier målområden á 1 h 30 min Gordon Hahn, Brysselkontoret EU2020-RUS Avslutning Lunch

4 Uppdelning granskare på respektive workshop dag 1 Grupp 1 Kunskapslyft för barn och unga - Peter Morfeld och Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Granskare: Thomas, Marie Grupp 2 Entreprenörskap och företagande Sven-Erik Sahlén och Förvaltningsstaden Örebro Marianne Karlsson Granskare: Grupp 3 Innovativa miljöer Merit Israelsson Granskare: Kerstin Grupp 4 Sprudlande kulturliv Rickard Åslund, Stora evenemang Alf Lindblad, Rika naturupplevelser Toni Eriksson Granskare: Jan Grupp 5 Fler boende i Örebroregionen Ronnie Wirslund Granskare: Maria Grupp 6 Goda kommunikationer med omvärlden Fredrik Idevall (Aktiv regionförstoring) Granskare:

5 Uppdelning granskare på respektive workshop dag 2 Grupp 1 Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeld och Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Granskare: Kerstin Grupp 2 Entreprenörskap och företagande Sven-Erik Sahlén och Förvaltningsstaden Örebro Marianne Karlsson Granskare: Grupp 3 – utgår!! (Innovativa miljöer Merit Israelsson) Grupp 4 Sprudlande kulturliv Rickard Åslund Stora evenemang Alf Lindblad Rika naturupplevelser Toni Eriksson Granskare: Thomas Grupp 5 Fler boende i Örebroregionen Ronnie Wirslund Granskare: Maria Grupp 6 Goda kommunikationer med omvärlden Fredrik Idevall (Aktiv regionförstoring) Granskare: Marie, Jan

6 Vad ska deltagarna ha med sig från LOKA? ÖKAD KUNSKAPom hur sammanhanget ser ut politiken, representanter för RSG, målområdesansvariga, kommunerna INSPIRATION/ till ökat eget arbete på hemmaplan ENERGIrepresentanter för RSG, målområdesansvariga, Entreprenörskapsforum ENGAGEMANG till samverkan i samråd (målområdesansvariga-kommuner) PRESENT -budskapmunspelet som Per Fritzell arrangerar ”tillsammans når vii det gemensamma musikaliska målet”evenemanget på kvällen

7 LOKA – Halvårsstatus: 29-30 AUG Vem är på plats? Ledningsinternat (4-10 personer) för tjänstemän på kommuner, landsting, universitet och länsstyrelse Antal deltagare: ca 80 personer Några tankar att fundera kring: Hur optimerar jag detta mötestillfälle för målområdet och engagerar deltagarna? Hur impregnerar jag deltagarna med RUS-tänk? Vilka möjligheter har jag ”där och då” som målområdesansvarig att pusha till verkstad för att målen ska uppnås? Hur riggar jag upplägget inom mitt målområde – workshop/seminarium – tillsammans med någon? Hur skapar jag delaktighet, ansvar, åtaganden med kommunerna?

8 Förslag till workshop Ansvar för workshop: Målområdesansvariga (själva eller ihop med någon inom aktuellt utvecklingsområdet, externa partners – t.ex. kommun) Utgångspunkt: Inriktningsmål, etappmål och indikatorer samt de genomsyrande perspektiven Förslag på upplägg: Kartläggning/helhetsbild/gapanalys – detta görs och detta bör göras inom målområdet för att målen ska nås Vad har jag/vi åstadkommit för att coacha systemet i rätt riktning Peka ut nyckelaktörer – detta har förankrats med dessa. Förslag till förankrad handlingsplan/strategi för input Är vi på rätt väg – OK alt. ”hjälp oss att göra klart handlingsplan” Vad behöver mer göras för att målen ska nås Hur bidrar ni (kan ni bidra) till att målen uppnås (deltagarna på workshopen) Hur kan jag fördjupa samarbetet med aktuella deltagare/nätverk Hur lyckas jag skapa åtaganden på plats

9 Europa 2020 - RUS Smart tillväxtHållbar tillväxtTillväxt för alla Innovation Innovativa miljöer Samlokalisering förvaltningsstad service Ängen – hälsans hus Smart tillväxt i klustersamverkan Företagskedjan Innovation Innovativa miljöer Samlokalisering förvaltningsstad service Ängen – hälsans hus Smart tillväxt i klustersamverkan Företagskedjan Utbildning Kunskapslyft hos barn och unga Evenemangsutbildning unga Lokal handling för unga vuxna Unga kulturarrangörer Digitala samhället Digital agenda Örebro Klimat, energi och rörlighet Energikontoret Konkurrenskraft - Entreprenörskap och företagande - Logistikregionen Öo flygplats – det självklara valet Ekoturism Riskkapital & revolverande fonder Proaktivt mäklande för regional tillväxt Sysselsättning och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet Kunskapslyft i regionen Bekämpa fattigdom Eurochild Sign for Europe

10 Förfrågningar till externa deltagare Per Fritzell – show Mia Spendrup – exposé över kvällens middag Jan Spendrup - ölprovning mot betalning Kolla upp aktiviteter på Loka Externa inspiratörer: Professor Pontus Braunerhjelm, VD för Entreprenörskapsforum Gordon Hahn – EU2020 Moderator: Per Holmström


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen LOKA planering."

Liknande presentationer


Google-annonser