Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans

2 ”Ända sedan begynnelsen har människor använt sig av arbetsgrupper för att generera nya idéer, få saker gjorda och fostra individer” Susan A Wheelan

3 Teamarbete Flera förbättringsverktyg förutsätter teamarbete
Teamsammansättning Ledningskompetens - mandat att påverka Kunskap om förbättringsområdet/systemet tvärprofessionellt tvärorganisatoriskt Administrativ kompetens

4 Definition av begrepp ”En grupp är en samling människor som upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp” ( Lennéer-Axelsson & Thylefors )

5 ”När en grupp blir ett team händer något enastående
”När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade” Susan A Wheelan

6 Gruppens grundläggande behov
Gemensamma mål Gemensamma normer Kompletterande personligheter / kompetenser Känna samhörighet Status - tillhöra ”the winning team”

7 Från grupper till team

8 Från grupper till team Stadium 1- ”Barndomen”
Tillhörighet och trygghet ”Du vet att du ingår i en stadium 1-grupp när ledaren ställer en fråga och ingen svarar. Ledarens ord tycks försvinna in i Bermudatriangeln”

9 Från grupper till team Stadium 2 ”Tonåren” Opposition och konflikt
”Du vet att du ingår i en Stadium 2-grupp när tanken på att gå till ett teammöte får dig att må illa”

10 Från grupper till team Stadium 3 ”Ung vuxen” Tillit och struktur
”Du vet att du ingår i en stadium 3-grupp när gruppmedlemmar som tidigare gjorde dig vansinnig börjar få dig att le”

11 Från grupp till team Stadium 4 ”Vuxen” Arbete och produktivitet
”Du vet att du ingår i en stadium 4-grupp när du längtar till teammötet därför att det är uppmuntrande, roligt, viktigt och får dig att känna dig vuxen”

12 Och sedan? ”Vad gör man då, vad ska man hitta på,
Vad ska man göra när kojan är klar?” Mamma Mu Nya mål och uppgifter Arbetsrotation Kreativa övningar

13 Roller

14 Roller Formella – Informella

15 Normer Underförstådda förväntningar och regler i en social gemenskap.
Utvecklas i alla grupper. Vilka normer finns på Din arbetsplats?

16 Sanktion Bestraffning Reaktion på det som bryter mot gruppens normer
Kan vara t.ex. utfrysning, sämre villkor eller ironiska kommentarer. Vad har Du för erfarenheter?

17 Mål och mening ”Nä, det är kamp för samma framtid och tron på samma mål som gör att man kan säga vi hör ihop” Ur ”Ingenting förändras av sig själv” Hoola Bandoola Band Bild: Anna-Karin Elde

18

19 Mål och kvalitetssäkring
Gemensamma mål på gruppnivå Gemensam kvalitetssäkring med standardprogram, checklistor och utvärdering Gör det lätt att göra rätt!

20 Ledningens engagemang
Någon måste äga processen, följa resultaten och efterfråga innovationer och förbättringar

21 …men också stå upp för verksamheten och ge den sitt stöd!
Se till att det finns tid till förbättringsarbetet. Med andra ord- Hålla i och hålla ut!

22 Ledarens utmaning vid förbättringsarbete
Det är gruppen som har lösningen- Du kan bara kratta arenan! Christine Radell Sören Kirkegaard

23 Att ta och få ansvar Gör det tydligt vad som förväntas av respektive funktion/person Professionernas maktkamp Hur tar vi vara på goda idéer? Hur ger vi feedback när det går bra och när det går fel?

24 Uppdraget ”Outtalade önskningar blir sällan uppfyllda”
Kräv syfte och mål av ledningen!

25 Samarbetet i gruppen Vad vill jag förändra hos mig själv för att gruppen ska fungera bättre? Vad vill jag att vi gemensamt förändrar i gruppens sätt att fungera? Efter ”En plats i stolen” av Thomas Sewerin

26 Förändringskurvan Förändringskurvan
I förändringar som kräver mycket av de inblandade och som kräver anpassning till nya situationer tenderar man att följa ett visst utvecklingsmönster: Förnekelse Detta berör inte mig så varför bry sig! Ilska Oro Apati Sorg Acceptans Förhandling Omställning Uppslutning Ni har tagit helt fel och har inte fattat något om vad vi gör. Hur ser framtiden ut? Får jag behålla mitt jobb? Jag orkar inte engagera mig och jag kan ändå inte påverka något. Det är förfärligt att vi inte får fortsätta som förr. Har vi verkligen varit så dåliga? OK, nu är det som det är. Vi får göra det bästa av situationen. ”What’s in it for me (and all of us) ?” Sätter nya mål ”Let’s go!”

27 ”Om nå´t ska brinna krävs det eld.
För ingenting förändras av sig själv.” Hoola Bandoola Band

28 Läs mer! Susan A Wheelan; ”Att skapa effektiva team”
Studentlitteratur 2010


Ladda ner ppt "Tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser