Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland Linköping 3 december 2014 Vårdvalsmodeller mm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland Linköping 3 december 2014 Vårdvalsmodeller mm."— Presentationens avskrift:

1

2 Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland Linköping 3 december 2014 Vårdvalsmodeller mm.

3 Vår Vision Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd 2013-12-10SIDA 3

4 Fysioterapeuterna mål – En profession i rörelse SIDA 4 Professionalisering Lön/ersättning Positionering

5 Förbundets mål och strävan Statligt erkänd specialistordning – Hävda vår ordning lokalt Vård-/rehabiliteringsgarantin – Tydligare skrivningar avseende fysioterapi Nationella Planeringsstödet – Socialstyrelsen Naturlig dialogpartner när vård och organisationsfrågor är på agendan, centralt och lokalt Vårdval för fysioterapi 2013-12-10SIDA 5

6 Förbundets mål och strävan System som även möjliggör småskaligt företagande Rimliga ersättningssystem för att stödja en positiv vårdutveckling, god ekonomi – rätt vård av rätt kompetens Lönespridning och löneutveckling Tydlig definition av ämnet fysioterapi med dess olika inriktningar Tydliggörande av utbud (tillgänglighet) avseende yrkets olika inriktningar i respektive landsting (inom ramen för deras självstyre och planeringsansvar enligt HSL för primärvården.) 2013-12-10SIDA 6

7 Förbundets mål och strävan Fler tjänster d.v.s. ökad efterfrågan inom befintlig marknad Utökad arbetsmarknad inom andra tjänster eller Ökad Tjänstedifferentiering - Specialistkunskap(HÖK 11) till specialist enligt Fysioterapeuternas specialistordning. 2013-12-10SIDA 7

8 Riksdagsbeslut 2008 - LOV Nov 2008 Lag om valfrihetssystem – LOV, SFS 2008:962 Från jan 2010 lagstadgat krav om att LOV i PV skall vara infört Aktuellt: Regeringsförklaringen 2014 –Lagkravet om pv i vårdval enligt LOV ska avskaffas – Rehabiliteringen skall stärkas 2013-12-10SIDA 8

9 LOV – Affärsmässiga förhållanden Landstingens självbestämmande – olika i olika landsting –KOK –Ersättningsbilaga –”Fri etablering” Fysioterapeuterna - Ej någon partsställning - Vi har en påverkansroll MBL §§ 19 och 11 om konkurrensutsättning av verksamhet 2013-12-10SIDA 9

10 LOV – Affärsmässiga förhållanden Vårdpolitisk fråga = förbundspolitik Berör alla medlemmar – ej en företagarfråga –Landsting öppen och sluten vård c:a 5000 varav 2455 i PV, Kommun drygt 1900 –Privat anställda i vårdföretag c:a 900 –Verksamma på nationella taxan – 1651 verks. 2013-12-10SIDA 10

11 Olika vårdvalsmodeller Breda vårdvalet – rehab ingår Vårdval rehab (VG, Värmland) Vårdval specialiserad fysioterapi (Stockholm) PV-rehab (Stockholm) 2013-12-10SIDA 11

12 Fysioterapi i Vårdval Ekonomi Ej ers etabl.Ers etbl eget vårdvalI vårdpengUtanför innan 20112014 Stockholmx x nej/prövas rättsligt Uppsala x ja Sörmland x ja Östergötland x ja Jönköping x ja Kronoberg x ja Kalmar x ja Blekinge x ja Region Skånex xja Halland x xja VG-region sept 2014 x ja Värmland2014 x ja slut 14? Örebro x ja Västmanland x ja Dalarna x xja Gävle x xja Västernorrlan x xja Jämtland x xja Västerbotten x xja Norrbotten x xja Gotland x ja 2013-12-10SIDA 12

13 Ersättningssystemen i vårdval Breda vårdvalet - Komplexa ersättningssystem, inga tak –Fast summa – Kapitering (passiv eller aktiv pålistning) från 40-70% av totalen –Rörlig del – produktionsersättning utifrån indikatorer 2013-12-10SIDA 13

14 Kapitering – fast ersättning Vårdtyngd sjuklighet –Ålder (ålderklasser) –ACG (Adjusted Clinical Groups) justering utifrån klassificering av diagnoser –Var för sig eller kombinerat samt olika viktningar. Socioekonomi -CNI i huvudsak (Care need index) Lokalisering 2013-12-10SIDA 14

15 Rörlig ersättning Täckningsgrad –olika beskrivningar ( ibland justering utifrån genomförda besök mellanting mellan fast och rörlig ersättning) Besöksersättning bestämd taxa ibland utifrån yrkeskategori Målrelaterad ersättning - olika indikatorer Mål: Antibiotika, övriga läkemedel, tillgänglighet (Läkarbesök telefontillgänglighet), hälsobefrämjande arb. pat. enkät 2013-12-10SIDA 15

16 Kostnadsansvar Nationella taxan PV besök andra landsting Annan i vårdval (vårdvalsenhet) Allmänna läkemedel listade Medicinsk service Hjälpmedel och förbruknings artiklar 2013-12-10SIDA 16

17 Ersättningssystemen i vårdval Vårdval rehab –Produktionsbaserade m tak –Tillägg för (i vissa regelverk): SAL Geografi Ålder 2013-12-10SIDA 17

18 Fysioterapeuterna lokalt – påverkan Delaktighet internt och externt Samverkan - Påverkansansvarig - Distriktsstyrelse med dess olika företrädarroller Bygga strategier tillsammans 2013-12-10SIDA 18

19 Påverkansarbete i vårdval - lokalt Från idé till projekt Arbetsgrupper referensgrupper – olika nivåer i beslutsprocessen Samverkan med beställaren - Uppföljning och förändring Allianser- andra förbund/professioner, patientföreningar Politiker, vem och vilka? 2013-12-10SIDA 19

20 Påverkansarbetet i Vårdval Utgångspunkter: –Patient och invånarperspektiv avseende behov, utbud och tillgänglighet för adekvat vård/rehab –Organisering för resurseffektiv Hälso- och sjukvård –Forskning och vetenskap, Direkt access mm –Rätt vårdnivå utförd av rätt kompetens – minska kostandsövervältring –ICF, kompetens och tid 2013-12-10SIDA 20


Ladda ner ppt "Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland Linköping 3 december 2014 Vårdvalsmodeller mm."

Liknande presentationer


Google-annonser