Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning Övergripande mål; Hela skolan reformeras från hösten 2011. Entreprenörskap ska vara ett genomgående tema i alla ämnen och blir dessutom ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning Övergripande mål; Hela skolan reformeras från hösten 2011. Entreprenörskap ska vara ett genomgående tema i alla ämnen och blir dessutom ett."— Presentationens avskrift:

1

2 Utbildning Övergripande mål; Hela skolan reformeras från hösten 2011. Entreprenörskap ska vara ett genomgående tema i alla ämnen och blir dessutom ett eget ämne. Arbetssätt Erfarenhetsutbyte i nätverk. I det löpande arbetet har koordinator stöd av styrgrupp utbildning (FvCh från tre kommuner). Det finns önskemål att styrgruppens sammansättning ska motsvara presidiets. Möjliga aktiviteter Då koordinator saknats under längre tid fram till i fjol, behöver samverkan förstärkas – och delvis nytändas. Kalendarium för nätverksträffar förvaltningschefer, tillsammans med nämndsordförande, Gy-11, entreprenörskapscertifiering har tagits fram. Parallellt med utvecklingsstämman 20 maj, genomförs seminariedag Utbildning (förvaltningschefer och nämndsordförande) för att lyfta möjlighetsblicken. Intensifierad marknadsföring bland studenter och kommunernas VF-samordnare av LIFE-priset, som 2011 utdelas den 14 oktober.

3 Utbildning Förvaltningschefs nätverk Gy-11 nätverk Entreprenöriell certifiering Want2B LIFE Styrgrupp

4 Styrgrupp 2011 Anne Hallberg, Älmhult Gunnar Crona, Gnosjö Annika Vannerberg, Halmstad Aktiviteter Fem möten under året – Januari, mars, maj, september och november

5 LIFE pris Lärare Inspirerar Fram Entreprenörskap VadPris (50 000 skr) till lärarstudenter - examensarbete om entreprenörskap SyfteAtt bidra till att dagens och framtidens behov av entreprenöriella individer tillgodoses Lärare nyckelpersoner för att inspirera till ett entreprenöriellt förhållningssätt i allt lärande VilkaLärarstudenter vid Högskolan Halmstad, Borås, Jönköping och Linnéuniversitetet Jury 2011 Carl Fredrik Graf, Ingegerd Green, konsult, Mattias Nilsson HH fil Dr 2011 års pris Fredrik Åberg, Vilka faktorer anser hantverkselever bidrar till deras inre motivation – vilka faktorer bör eftersträvas och vilka bör undvikas? Ingrid Ninni Petersson, Petra Grensteer – Entreprenörskap/ Entreprenöriellt lärande - Hur ska de definieras?

6 Förvaltningschefsnätverk Tre träffar under året 4 februari – Älmhult Entreprenörskap i skolan, E-regionens nuläge, Framtidsperspektiv Gäst; Eva Ekmark ansvarig för Entris i Skåne Antal deltagare; 8 20 maj – Ljungby – tills med nämndsordf o utv stämma del av dagen E-regionen struktur o ramar, Entreprenörskap i skolan, kreativ framtidsdialog Medverkande; Christer Westlund Antal deltagare; 14 28 oktober Laholm Entreprenöriella exempel från Laholm, Forskning HLK, Enspire, Framtidsfrågor Medverkande; Skolledare Laholm A Otterborg, Fil Dr HLK Jönköping, Region Halland Antal deltagare; 13

7 Gy 11- nätverket 18 mars - Hylte Innehåll: Gy-11, Entreprenöriellt exempel Vildmarksgymnasiet, Hylte, Lärlingsutbildning, Medverkande; Tommy Fock Antal deltagare; 5 12 maj – Älmhult IM-program, info om E-reg, Skolverksinfo, Info från Halland, erfarenhets- utbyte – dialog om IM på hemmaplan, Medverkande; P Slågrup, Varbergs kommun Antal deltagare; 24 8 september – Gislaved Samverkan m grundskola – utv av Åtgärdsprogram Medverkande; Mats Spånberg, spec.pedagoger, Gislaved gymnasium Antal deltagare; 11 11 november – Vaggeryd Innehåll; Pedagogisk plattform – entreprenöriellt lärande Forskning – Gy 11 i praktiken, Medverkande; Martin Alkemark, Lars Uddbäck Antal deltagare; 7

8 Entreprenörskap Entreprenörscertifiering ett samarbete mellan Entreprenörsregionen och GGVV

9 Entreprenörskap Entreprenörscertifiering Skolverket fördelar 7 milj. totalt till hela landet Beviljade projektmedel till GGVV 901.000 kronor (831 000 kr) Gislaved - 210 000 kronor Gnosjö - 242 000 kronor Vaggeryd - 242 000 kronor Värnamo - 137 000 kronor 70 000 kronor

10 Entreprenörskap Syfte Underlätta implementeringen av entreprenörskap i de ny skolreformerna i Skola 2011.

11 Entreprenörskap Metod CERTIFIKATÖRER S.k. ” certifikatörer ” ska underlätta implementeringen av entreprenörskap för arbetslagen på skolorna. CERTIFIERING De arbetslag som uppfyller Läroplanen gällande entreprenöriellt lärande ska bli ” certifierade ”.

12 Entreprenörskap Mål Att, i enlighet med de olika Läroplanerna och den nya Skollagen, åstadkomma en entreprenöriell organisation där både elever och pedagoger har ett entreprenöriellt förhållningssätt

13 Entreprenörskap Entreprenöriellt lärande Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling … Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Verklighetsanknutet samarbete med omvärlden och samverkan med arbetslivet

14 Entreprenörskap Efter etapp 1 / lå. 11/12: En modell för entreprenörscertifiering är utarbetad och prövad på ett arbetslag eller en liten enhet i GGVV kommunerna Det finns ett definierat uppdrag för certifikatörer och en utbildning för dessa är påbörjad Forskare är kontrakterade för att följa processen, tillsammans definieras vad forskningen ska handla om och hur den ska gå till Delmål 1

15 Entreprenörskap Delmål 2 Efter etapp 2 : Ett 40-tal certifikatörer har utbildats E-certifiering har påbörjats. Kompetensutvecklingsinsatser har fortsatt Forskarmedverkan har förstärkts, forskare har tittat på beprövad erfarenhet, metod och dokumentation. Deltagande kommuner har tagit del av forskarmaterialet

16 Entreprenörskap Delmål 3 Efter etapp 3: Certifiering av arbetslag/enheter är i full gång Modellen sprids till övriga verksamheter som förskola, fritidshem, gymnasieskola Forskarmedverkan, dokumentation av forskning och utvecklingsarbeten, forskningsrapport, forskningen ger uppslag till vidare forsknings- och utvecklingsarbeten

17 Entreprenörskap Entreprenörscertifiering en del av implementeringen i Skola 2011

18 Want2B Entreprenuriel learning menu Want2B Bumblebee

19 Bakgrund Mitten av 1990-talet Danmark – tävling i entreprenörskap Föregåtts av olika projekt – Comment challenge- medarbetare – Want2learn-kultur – Tees – teori/praktik – E2-webbplats – Utbildning till lärare i E-reg – Länsstyrelsen startade upp UF – Want2B

20 Uppbyggnad - struktur Global Change – förändring Pedagogisk approach – inriktning Learning Menu – lärmodul

21 Want2B – uppbyggnad - olika delar  Hur blir jag en god facilitator? Att vara en lärande ledare Reflektionsmetodik Mentors resurser Processledarkunskaper – projektform Thinking skills  Användandet av Bumble Bee Hur använda programmet Hur använda online Globala utvecklingsriktlinjer  Vad är/innebär; Entreprenöriellt lärande? Entreprenörskap? En entreprenör? Ett entreprenöriellt förhållningssätt?  Vem är jag? Hur lär jag? Hur lär andra? Olika lärstrategier Lärstilar, pyramid, lärcirkel Kollektivt lärande

22 Want2B - Entreprenörsregionen För att processleda eleverna behöver lärare reflektera över sig själv och de delar som finns i programmet Entreprenörsregionen introducerar Want2B hos kommuner som är intresserad genom introduktionsutbildning där deltagarna får reflektera över de olika delarna i programmet och över sig själva Haganässkola pilotskola Vara med och forma och utveckla lokalt – för andra Erbjuda andra som är intresserade

23 Want2B Kursplan Mål: Efter avslutad utbildning har deltagarna ökat sin förståelse för; Hur programmet är uppbyggt Vad entreprenöriellt lärande innebär Rollen som processledare i klassrummet Hur utbildning och program kan kopplas till implementering av Gy11 Innehåll Erfarenhetslärandet – samtalsmetoder Definition av olika begrepp som; entreprenöriellt lärande och förhållningssätt, entreprenör och entreprenörskap Kommunikation – jag och min omvärld - självkännedom Reflektion Lärstilar, lärstrategier och lärande ledare Processledarkunskaper, metoder och verktyg (Summativ och formativ bedömning) Web-program Want2B

24 Innehåll – Kursplan Want2B Utförande Antal deltagare: 50-60 personer Mars Förberedande möte med skolledning MajStrategi + utbildning av samtalspiloter, 10 pers Juni Utbildningsdag 1 Augusti Utbildningsdag 2 September Utbildningsdag 3 Oktober Utbildningsdag 4

25 Want2B- Haganässkolan - Älmhult Reflektioner Stor grupp Motstånd Blev inte som tänkt – andra effekter – medvetenhet Arbetade med delarna i programmet förutom lärstilar, lärstrategier - ersattes av formativ bedömning Haganässkolan nöjda Utvärdering pågår Vad händer framåt? Haganässkolan lärplattform där Want2B integreras Projektgrupp utsedd att arbeta vidare med programmet Utbildning till fler?

26 UTBILDNING 2012

27 Utbildning Övergripande mål; Hela skolan implementerar nya reformer där Entreprenörskap är ett genomgående tema i alla ämnen och eget ämne i gymnasieskolan. Arbetssätt Erfarenhetsutbyte i nätverk. Stöd till kommunerna i planering och genomförande av entreprenöriellt arbete inom hela utbildningssektorn. I det löpande arbetet har koordinator stöd av styrgrupp utbildning (FvCh från tre kommuner). Möjliga aktiviteter Samverkan behöver fortsätta att förstärkas – och delvis nytändas. Kalendarium för nätverk och aktiviteter ligger som bas för arbetet. Ev kan något nytt nätverk startas upp. Utvecklingsstämman i maj, kan med fördel samordnas med FcCh utbildning tillsammans nämndsordförande, utbildning för att lyfta möjlighetsblicken. Marknadsföringen av LIFE-priset behöver intensifieras bland studenter och kommunernas VFU-samordnare.

28 Framtid - utveckling 2012 Styrgrupp – engagemang Halmstad byts ut mot Tranemo LIFE – starkare koncentration på marknadsföring Högskolors hemsidor Träffa studenter LIFE - Rollups i kommunerna – högskolorna/universitet Förvaltningschefsnätverk - större prioritering från kommunerna Skicka ersättare vid frånvaro Gy- 11 nätverk – Fortsätt bygga på deltagarnas intressen Träffa forskare Systematiskt kvalitetsarbete Studiebesök Entreprenöriella exempel

29 Framtid - utveckling 2012 Entreprenöriell certifiering – fortsatt utveckling enligt plan Genomföra steg 1 Påbörja steg 2 Söka mer pengar Want2B Stödja Älmhult i programbyggnad Utbilda fler skolor/arbetslag Mer… Nätverk för förskolechefer Nätverk för grundskolechefer/andra intresserade

30 Kalendarium våren 2012 - Utbildning


Ladda ner ppt "Utbildning Övergripande mål; Hela skolan reformeras från hösten 2011. Entreprenörskap ska vara ett genomgående tema i alla ämnen och blir dessutom ett."

Liknande presentationer


Google-annonser