Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel 031-773 3395 E-post: mats.sandberg@anatcell.gu.se Inflammation Stroke Stress Miljögifter

2 Hur ligger vi till på akademin? Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO 14001 senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 feb 2005 – maj 2005 hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) åtgärda avvikelser certifiering 16/12 2005 planeringsdialog 4 oktober

3 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering 1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: http://www.mls.adm.gu.se/SA/ 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Kärl anländer under vecka 45 - 45 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

4 “Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget : Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering. Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)

5 Avfallsfraktioner att källsortera Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot Frigolit Mjukplast, krymp- och sträckfilm Trä Farligt avfall: Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt = Miniminivå i GUs avfallsplan Hushållsliknande/brännbart

6

7

8 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning SekretessavfallPappersavfall med känsligt innehåll Körs genom dokumentförstörare (kopieringsrum vån 2 och 3) vilken töms i kontorspapperstunna i rum 112 på bottenplan Den som alstrar avfallet Fastighets- och serviceavdelningen Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan PappersförpackningarWellpappcontainer vid Servicehusets lastbrygga Den som alstrar avfallet IL Förpackning (rena) av: PapperPappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackni ngar med mer än 50 % papper eller kartong Wellpapp”Stapeln” i lunchrum Kärl under diskbänk Lokalvården HårdplastHårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC-plast (går som hushålls- liknande/bränn-bart avfall) ”Stapeln” i lunchrum Kärl under diskbänk Lokalvården

9 MetallKonservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband ”Stapeln” i lunchrum Kärl under diskbänk Lokalvården Färgat glasFlaskor och burkar trasigt glas, porslin, pyrex- glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Kärl under diskbänk Lokalvården AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Förpackningar Ofärgat glasFlaskor och burkar trasigt glas, porslin, glöd­ lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Kärl under diskbänk Lokalvården PET-flaskor och returburkar Pantas eller läggs i ”Stapeln” i lunchrum Lokalvården

10 Övrigt avfall FrigolitMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr 30368 för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga Lokalvården Renova Mjukplast, krymp- och sträckfilm HårdplastMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr 30368 för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga Lokalvården Renova

11 TräMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Vid större mängder/volymer ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu. se fas@sahlgrenska.gu. se Lokalvården Fastighets- och service-avdelningen AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu. se fas@sahlgrenska.gu. se Fastighets- och serviceavdelningen

12 Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service- avdelningen LysrörDess förpackning Ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Fastighets- och service- avdelningen LågenergilamporDess förpackning Kärl i kopieringsrum i plan 2 och plan 3 Eller ring och mejla Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning Tfn: 773 37 44 E-post: fas@sahlgrenska.gu.se fas@sahlgrenska.gu.se Ring Fastighets- och service- avdelningen för hämtning då kärlet är fullt

13 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: GlödlamporDess förpackningKärl i kopieringsrum i plan 2 och plan 3 Ring Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning då kärlet är fullt BatterierFicklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Kärl i kopieringsrum i plan 2 och plan 3 Ring Fastighets- och serviceavdelningen för hämtning då kärlet är fullt TonerkassetterToner från skrivare och kopiatorer Läggs i tonerkartong, märks med medföljande etikett och returneras till återförsäljaren De toners som inte kan returneras skickas med internposten till GU- shopen (skrivare) eller läggs bland det hushållsliknande avfallet (kopiator) Den som byter toner

14 Källsorteringsgruppen Anna Carlsson (projektanställd SA) Bernt Johansson (fastighets och service) Göran Lyckemark (fastighetschef SA) Mats Sandberg (miljösamordnare SA) Maritha Svensson (avfallshandläggare GU) Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna

15 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser