Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återkommande undersökningar 1993 – 2002Drogvaneundersökningar skolår 9 vart tredje år 2005 – 2011Liv & hälsa ung skolår 7,9 och 2 på gymnasiet vartannat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återkommande undersökningar 1993 – 2002Drogvaneundersökningar skolår 9 vart tredje år 2005 – 2011Liv & hälsa ung skolår 7,9 och 2 på gymnasiet vartannat."— Presentationens avskrift:

1

2 Återkommande undersökningar 1993 – 2002Drogvaneundersökningar skolår 9 vart tredje år 2005 – 2011Liv & hälsa ung skolår 7,9 och 2 på gymnasiet vartannat år Dessutom ungdomsstyrelsens LUPP….

3 Enkätfrågor om… Familj Hälsa Olycksfall Fritid Matvanor Alkohol Tobak Narkotika (ej skolår 7) Attityder Skolan Sex och preventiv- medel (ej skolår 7) Trygghet och utsatthet Spel (ej skolår 7) Framtidstro Även teckenspråks- enkät i Örebro!

4 Rapporter

5 Länets välfärdsbokslut Kommunernas välfärdsbokslut

6 Genomförande Pappersenkät Lektionstid Frivilligt och anonymt Kan vi lita på resultatet?

7 Svarsfrekvens % och (antal) svarande elever

8 Gymnasieelever norra Örebro län 2010/11 155 23 25 Hällefors Ljusnarsberg Lindesberg Nora Örebro 80 65 5 Övriga 284 139 22 12 12044 72 759 55 3 238 77 Övriga

9 Statens Folkhälsoinstitut: Goda livsvillkor är viktigast! Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska bli bättre. Med goda livsvillkor kan människor lättare göra egna val som främjar hälsan. Att gå ut skolan med fullständiga betyg och att komma ut på arbetsmarknaden är faktorer som har stor betydelse för hur hälsan utvecklas senare i livet. Ogynnsamma socioekonomiska villkor är en av de främsta orsakerna till ohälsa bland barn och vuxna. Både fysiska och psykiska hälsoproblem är vanligare hos mindre socialt gynnade barn än hos mer gynnade barn i Sverige. - Följ upp barns utveckling i förskolan - Vägledning för att stödja kommuner i uppföljningen av ungdomar under 20 år som saknar sysselsättning - Gör lokal statistik lättillgänglig

10 Skyddande faktorer Samhället Tro och efterlevnad av lagar och normer Social kontroll En viss social och ekonomisk trygghet Familj Goda och kärleksfulla relationer God anknytning och tillit Uppmärksammas för positiva handlingar Tydliga normer, regler och förväntningar Skola Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna Uppmärksammas för positiva handlingar Ett gott socialt och emotionellt klimat Höga förväntningar från vuxna Individ Social och kognitiv kompetens Skolframgång Bra kompisrelationer Framtidstro och optimism Kan hantera starka känslor Impulskontroll Tycker att det som händer beror på egna handlingar Lösa problem och konflikter

11 Riskfaktorer Samhället Avsaknad av lagar och normer Bostadsområde som präglas av social utslagning, kriminalitet, etc Familj Många och stora familjekonflikter Missbruk inom familjen Brister i anknytning och tillit Tillåtande attityd av t ex alkohol Bristande föräldraengagemang Skola Otrivsel, otrygghet Brist på struktur Låga förväntningar Skadegörelse Individ Koncentrationssvårigheter Misslyckande i skolan Skolk Tidigt och långvarigt asocialt beteende Umgås med kamrater som diverse problem och normbrytande beteenden Tidig sexualdebut, alkoholdebut

12 Samband skydds-/riskfaktorer & hälsa Andel flickor och pojkar som rent allmänt mår bra eller mycket bra uppdelat efter antal skydds- och riskfaktorer (skolår 9 och år 2 på gymnasiet). Liv & hälsa ung 2005 Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa! Skyddsfaktorernas betydelse för dem med många riskfaktorer

13 Fråga 10/11 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som rent allmänt mår ”Mycket bra” eller ”Bra” Procen t

14 Fråga 11 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som rent allmänt mår ”Mycket bra” eller ”Bra” Procen t

15 Fråga 17c/18c FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som de 3 senaste månaderna "Ofta" eller "Alltid” känt sig nedstämd Procen t

16 Fråga 18c FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som de 3 senaste månaderna "Ofta" eller "Alltid” känt sig nedstämd Procen t

17 Fråga 9c/10c FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på sina föräldrar när det verkligen gäller Procen t

18 Fråga 10c FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på sina föräldrar när det verkligen gäller Procen t

19 Fråga 51/69 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som trivs ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” i skolan Procen t

20 Fråga 69 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som trivs ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” i skolan Procen t

21 Fråga 48d/66d FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som anser att de har kamrater i skolan som vill vara med dem Procen t

22 Fråga 66d FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som anser att de har kamrater i skolan som vill vara med dem Procen t

23 Fråga 50d/68d FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som tycker att "nästan alla" av lärarna är bra på att förklara det eleverna ska lära sig Procen t

24 Fråga 68d FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som tycker att "nästan alla" av lärarna är bra på att förklara det eleverna ska lära sig Procen t

25 Fråga 49b/67b FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som "Ganska ofta" eller "Nästan alltid” får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan Procen t

26 Fråga 67b FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som "Ganska ofta" eller "Nästan alltid” får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan Procen t

27 Fråga 57a/81a FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som alltid känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde Procen t

28 Fråga 81a FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som alltid känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde Procen t

29 Fråga 57h/81h FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som alltid känner sig trygga ute på stan, på allmän plats Procen t

30 Fråga 81h FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som alltid känner sig trygga ute på stan, på allmän plats Procen t

31 Fråga 80 (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 9 Andel som minst en gång upplevt att någon tafsat på dem eller blivit tvingad att ta på andra personer på ett sexuellt sätt OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

32 Fråga 80 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som minst en gång upplevt att någon tafsat på dem eller blivit tvingad att ta på andra personer på ett sexuellt sätt Procen t

33 Fråga 33_34/34_35 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som det senaste året varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation Procen t

34 Fråga 34_35 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som det senaste året varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation Procen t

35 Vad gör eleverna på sin fritid? Flickorna: Gå ut med kompisar på stan/centrum Vara hemma med/hos kompisar på kvällen Gå på café, restaurang eller liknande Gå på konserter, teater, museum, bio eller liknande Vara ute i naturen, skogen, grönområden eller på sjön Gå på fest eller liknande Läsa böcker för nöjes skull Måla, sy, sticka, skriva Pojkarna : Vara hemma med/hos kompisar på kvällen Gå på café, restaurang eller liknande Gå ut med kompisar på stan/centrum Gå på fest eller liknande Vara ute i naturen, skogen, grönområden eller på sjön Gå på konserter, teater, museum, bio eller liknande Gå på sportevenemang som publik Köra runt på moped, MC eller bil bara på kul

36 Fråga 61/87 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ser "Mycket ljust" eller "Ganska ljust" på framtiden Procen t

37 Fråga 87 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som ser "Mycket ljust" eller "Ganska ljust" på framtiden Procen t

38 Reflektion Vad är dina tankar och funderingar om de presenterade resultaten?

39 Fritidsvanor Sex & samlevnad Tobak Narkotika Alkohol Kost Fysisk aktivitet Levnadsvanor - Våra vanor påverkar vår hälsa

40  Knappt 70% elever i sjuan och knappt 60% elever i nian och gymnasiet äter frukost varje dag.  Pojkar är i högre utsträckning än flickor fysiskt aktiva på fritiden.

41 Fråga 18_19/19_20 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som har övervikt eller fetma enligt BMI Procen t

42 Fråga 19_20 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som har övervikt eller fetma enligt BMI Procen t

43 Fråga 39b/40b FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som "Nästan varje dag" eller "Flera gånger/dag" äter frukt eller bär Procen t

44 Fråga 40b FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som "Nästan varje dag" eller "Flera gånger/dag" äter frukt eller bär Procen t

45 Fråga 41/42 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan Procen t

46 Fråga 42 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan Procen t

47 Fråga 16/17 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som sover 6 timmar eller mindre per natt Procen t

48 Fråga 17 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som sover 6 timmar eller mindre per natt Procen t

49 Fråga 52/71 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden Procen t

50 Fråga 71 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden Procen t

51 Fråga 52/71 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Skolår 7 och 9 och År 2 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden Procen t FlickorPojkar

52  Ca 35% har haft samlag i skolår 9 och 66% i år 2.  Ca 5% av de som hade haft samlag gjorde det första gången fast de inte ville eller blev tvingade, ca 20% svarade att det ”bara blev så”.

53 Fråga 79e (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som inte använde preventivmedel vid senaste samlaget OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t för att resultat ska presenteras krävs minst 10 svarande * ** *

54 Fråga 79e FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som inte använde preventivmedel vid senaste samlaget Procen t för att resultat ska presenteras krävs minst 10 svarande * *

55 Fråga 85 (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som det senaste året spelat om pengar flera gånger i månaden OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

56 Fråga 85 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som det senaste året spelat om pengar flera gånger i månaden Procen t

57 Fråga 42 (Skolår 7) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som aldrig druckit alkohol OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9 Procen t

58 Fråga 42 (Skolår 7) Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Skolår 7 och 9 och År 2 Andel som aldrig druckit alkohol OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9 och År 2 Procen t FlickorPojkar

59 Fråga 43 (Skolår 7) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig fulla OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9 Procen t för att resultat ska presenteras krävs minst 10 svarande * **

60 Fråga 43 (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som under vårterminen inte druckit alkohol OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

61 Fråga 43 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som under vårterminen inte druckit alkohol Procen t

62 Fråga 45, 46, 47 (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som är riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-index) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

63 Fråga 45, 46, 47 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som är riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-index) Procen t

64 Fråga 44/52 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som röker dagligen Procen t

65 Fråga 52 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som röker dagligen Procen t

66 Fråga 46/54 FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som det senaste året någon gång rökt vattenpipa Procen t

67 Fråga 54 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som det senaste året någon gång rökt vattenpipa Procen t

68 Fråga 57 (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång använt narkotika OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

69 Fråga 57 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som någon gång använt narkotika Procen t

70 Fråga 64b (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som anser att det är bra att användandet av narkotika är olagligt OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

71 Fråga 64b FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som anser att det är bra att användandet av narkotika är olagligt Procen t

72 Fråga 62 (Skolår 9) FlickorPojkarSkolår 7 Skolår 9 Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång har använt anabola steroider, andra testosteronpreparat eller tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Procen t

73 Fråga 62 FlickorPojkar Oktober 2011 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som någon gång har använt anabola steroider, andra testosteronpreparat eller tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare) Procen t

74 Örebro län Liv & hälsa ung Örebro län Oktober 2011 Trender i drogvanor Skolår 9 Örebro län

75 Aldrig rökt Liv & hälsa ung Örebro län Oktober 2011 Andel som aldrig har rökt FlickorPojkar Procent

76 Har druckit alkohol Liv & hälsa ung Örebro län Oktober 2011 Andel som har druckit alkohol under vårterminen FlickorPojkar Procent

77 Rökt hasch/marijuana Liv & hälsa ung Örebro län Oktober 2011 Andel som har rökt hasch eller marijuana minst en gång FlickorPojkar Procent

78 Reflektion Vad är dina tankar och funderingar om de presenterade resultaten?

79 Att diskutera På vilket sätt kommer vår kommun att använda resultaten från Liv och hälsa ung i arbetet med barn och unga? ( tex beslutsunderlag, generell kunskap, lektionsmaterial, styrning, jämförelse, analys etc) –Inom resp nämnd och förvaltning –Inom resp verksamhet


Ladda ner ppt "Återkommande undersökningar 1993 – 2002Drogvaneundersökningar skolår 9 vart tredje år 2005 – 2011Liv & hälsa ung skolår 7,9 och 2 på gymnasiet vartannat."

Liknande presentationer


Google-annonser