Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen – har den förändrats? Vad uttrycker kursplanen? Att arbeta med en målstyrd verksamhet - Övning i att planera utifrån strävansmål Lokal pedagogisk planering

2 Kursplanens uppbyggnad 1.Ämnets syfte och roll i utbildningen 2.Strävansmål 3.Ämnets karaktär och uppbyggnad 4.Uppnåendemål 5.Bedömningens inriktning med betygskriterier

3 Strävansmål vs uppnåendemål Strävansmålen uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvalitéer som är väsentliga i ämnet. Uppnåendemålen anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det tredje, femte respektive nionde skolåret.

4 Allt börjar i hur vi ser på kunskap! DÅ: Positivistisk syn på kunskap Kunskap är att erövra en viss mängd information. Sanna objektiva beskrivningar av verkligheten. Undervisningsinnehåll = undervisningsmål Vetande!

5 Vår läroplanen bygger på en annan kunskapssyn! NU: Konstruktivistisk och sociokulturell syn på kunskap. Förståelse Kompetens Undervisningsinnehåll som medel att nå skolans kunskapsmål

6 Kunskap som tre delar; Process (förmågor) Innehåll Fakta / begrepp Produkt

7 Övning i att tolka mål Er uppgift blir att välja några strävansmål (grön för idrott resp gul färg för musik) samt blåa till båda grupperna och planera ett arbetsområde utifrån dessa. Svara på frågorna på det aprikosa papperet! Tid; ca 1 h

8 Program 6 okt Arbeta vidare med att planera utifrån strävansmålen Lokal pedagogisk planering Skillnad mellan formativ och summativ bedömning Vår modell –Manual –Dokument

9 Lokal pedagogisk planering 1. Vilka mål att sträva mot man utgått ifrån. 2. Hur man arbetar med dessa i den aktuella årskursen. 3. Vilket stoff (fakta, begrepp, teorier och modeller) man använder för att eleverna ska kunna utveckla de förmågor och kompetenser som är beskrivna i mål att sträva mot och bedömningens inriktning samt vad man kommer att undervisa om när det gäller färdigheter samt förmågor. 4. Vad man kommer att bedöma i elevernas arbete och hur man gör detta.

10 Vårt syfte är att utveckla lärandet och undervisningen  Bedömning av lärande (summativ bedömning)  Bedömning för lärande (formativ bedömning)

11 Skriftligt omdöme Detta har vi arbetat med under terminen Här plockar du in punkt 1 och 2 från det arbetet vi gjorde med att planera utifrån mål! Mina starka sidor och vad jag kan utveckla Här plockar du in elevens ”kvalitativa nivå” utifrån vad och hur du bedömt dem. Formulera också hur eleven kan ta nästa steg i sin utveckling! Exempel på vad jag kan Här ger du exempel på konkreta saker som eleven kan / behärskar delvis eller fullt ut (utgå från uppnåendemålen) Formativ bedömning Summativ bedömning

12 Exempel på en bedömningsmatris Förmåga att kunna leka, motionera och idrotta själv och med andra Förmåga att se koppling hälsa / livsstil Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4 Tro på sin egen förmåga Visar intresse för att vara med Kan vara med i lekar som han/hon känner igen Vågar pröva och delta i nya lekar Kan förklara och starta upp nya lekar och inspirera andra Samarbete Kan fungera i samma rum, kan turtagning och vänta på någon annan t ex utföra hinderbana och stationsövningar Klarar samarbete i mindre grupper med elever som är kända. Klarar att följa regler. Kan lyssna på andras förslag. Klarar att ta en förlust Kan leda och bli ledd i olika lekar. Kan ta tillvara på andras idéer. Se samband mellan energi och aktivitet Aspekter Kvalitativa nivåer

13 Uppgift; Utifrån de strävansmål som ni tolkat i er pedagogiska planering, vilka förmågor och kompetenser är det ni tränar? Låt dessa förmågor bli ”aspekter” i en bedömningsmatris och fundera över hur dessa kan komma till uttryck i olika kvalitativa nivåer!

14 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4 Aspekter Kvalitativa nivåer


Ladda ner ppt "Välkomna hit! Film – på vilket sätt är bedömning en (liten) del av all vår verksamhet? Kursplanens uppbyggnad. Skillnad strävansmål / uppnåendemål? Kunskapssynen."

Liknande presentationer


Google-annonser