Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägen mot handlingsprogrammet… Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, SOU 2010:11 Litteraturutredningen, SOU 2012:65.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägen mot handlingsprogrammet… Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, SOU 2010:11 Litteraturutredningen, SOU 2012:65."— Presentationens avskrift:

1

2 Vägen mot handlingsprogrammet… Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, SOU 2010:11 Litteraturutredningen, SOU 2012:65 Ny bibliotekslag: 2012/13:147 Litteraturpropositionen Läsa för livet 2013/14:3

3 Nytt uppdrag till Kulturrådet 2014 Initiera Samordna Följa upp Utanför skolan 15 mkr i förstärkta medel Rapport till regeringen 1 december

4 Handlingsprogram Definiera läsfrämjande Definiera målgrupper Både nationella program och sökbara medel Länka samman befintliga stöd och nya initiativ Samverkan samverkan samverkan!

5 Läsfrämjande är att: göra läsare av läskunniga öppna vägar till litteraturen för den som inte läser öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet

6 Ökat fokus på vuxna Tidiga insatser: småbarnsfamiljer Stärka barns och ungas läsaridentitet Insatser för vuxna som inte läser eller behöver anpassad litteratur

7 Nya arbetssätt Samla och sprida forskning om fungerande metoder Starta nya kunskapsbaserade program Lyfta välfungerande lokala/regionala projekt Fördjupa nationell samverkan: KB, MTM, Skolverket m.fl.

8 Några utvecklingsfrågor Kartlägg folkbibliotekens resurser Stöd digitalt läsfrämjande Nationell kampanj för ungdomar och vuxna


Ladda ner ppt "Vägen mot handlingsprogrammet… Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet, SOU 2010:11 Litteraturutredningen, SOU 2012:65."

Liknande presentationer


Google-annonser