Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010. Coachning är att hjälpa människor att lyckas! att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010. Coachning är att hjälpa människor att lyckas! att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt."— Presentationens avskrift:

1 LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010

2 Coachning är att hjälpa människor att lyckas! att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och lära samt utveckla sina positiva känslor för att nå viktiga personliga mål och/eller organisationens mål

3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers november 2009 sida 3 Coachning Främjar individens intressen Främjar sina egna intressen Ställer frågor Ger svar Vägleda Ge råd Vara mentor Coacha Leda Styra Kontrollera Sälja …….

4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers november 2009 sida 4 Coachning Coachning innebär bl a: -Aktivt lyssna -Ställa öppna frågor -Ge återkoppling -Fråga efter alternativ -Utmana på avvägt sätt -Sammanfatta -Uppmuntra -Ge feedback

5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers november 2009 sida 5 Coachning Coachningens 3 faser Fas 1 Introduktion, kontrakt, problemdefinition Fas 2 Coachning, alternativa lösningar, process Fas 3 Reflektion, lärande, handling Coachen hjälper till att definiera problem och mål! Vad vill medarbetaren/gruppen ha hjälp med? Vad vill medarbetaren /gruppen åstadkomma? Coachen lyssnar, ställer frågor, sammanfattar och ger feedback för att Identifiera olika orsaker Identifiera olika möjligheter Hålla fokus på rätt saker Coachen hjälper medarbetaren/gruppen att Göra val Förtydliga i en handlingsplan Skapa kontrakt – kommer du/ni att göra detta? Vad drar du/ni för slutsatser av vad som hänt? Kommer du/ni att göra något annat i fortsättningen? Uppföljning

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers november 2009 sida 6 Coachning Problemlösning………… Steg Identifiera problemet Utse målet Hitta alternativ Bedöm konsekvenserna Fatta beslut Implementera Utvärdera Frågor som ska leda till handling Vilka problem står du inför? Vad vill du uppnå? På vilka sätt kan du uppnå målet? Vad leder respektive alternativ till? Vilket alternativ väljer du? Hur ska du genomföra det här alternativet? Fungerade det?

7 Öhrlings PricewaterhouseCoopers november 2009 sida 7 Coachning Feed-back…… Anpassa feedback till mottagarens sätt att tänka Feed back måste utgå från goda intentioner Fokusera på konkreta handlingar Var beskrivande – inte fördömande Ge feed back vid rätt tidpunkt Försäkra dig om att du blir rätt uppfattad Rätt negativ kritik på beteenden som mottagaren kan kontrollera Feed back måste fokusera på gemensam förståelse och dialog Feed back måste ges personligen

8 Öhrlings PricewaterhouseCoopers november 2009 sida 8 Coachning NÖHRA N – Nuläge Ö – Önskat läge H – Hinder R - Resurser A - Aktiviteter

9 © 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Skriv ett avslutande budskap här


Ladda ner ppt "LEDARUTVECKLING Coachning Jan 2010. Coachning är att hjälpa människor att lyckas! att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt."

Liknande presentationer


Google-annonser