Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg."— Presentationens avskrift:

1 Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg 1

2 Vi har tittat på följande
Ägare och ansvar Lämpliga fraktioner Avfallssammansättning Livslängd Inmatningssystem Transportrörsystem Terminal Elektriskt gränssnitt Var står leverantörerna

3 Öppet gränssnitt Den totala anläggningen bör delas upp på följande leverantörer för att uppnå den flexibilitet som önskas. Terminalleverantör Huvudleverantör Huvudnätleverantör Leverantör av transportledningar i kommunal mark Kvartersleverantör Leverantör av utrustning i kvarteren Leverantör publika inkast Leverantör av erforderlig utrustning för papperskorgar och inkast på kommunal mark Driftansvar för totala Leverantören har driftansvar anläggningen enligt givna förutsättningar

4 Ägare och ansvar

5 Lämpliga fraktioner Det finns en mängd olika fraktioner i ett avfallsflöde. Man bör beakta avfall från bostäder, kommersiella verksamheter samt annan offentlig miljö. Energifraktion Mixad restfraktion Återvinningsfraktion Tidningar, papper, förpackningar Organisk fraktion Organisk fraktion bostäder Organisk fraktion verksamheter

6 Avfallssammansättning
Vid dimensionering av system måste hänsyn tagas till en mängd olika faktorer. Det är inte bara dagens värden som finns enligt statistik, utan även vad som händer i framtiden. Vilket krav på rena fraktioner finns och kommer att finnas i framtiden? Energifraktion Vad kommer den att innehålla? Återvinningsfraktion Vad kommer den att innehålla? FTI:s framtida roll? Organisk fraktion Är sopsug rätt metod? Kan man förpacka avfallet bättre för att transportera det i systemet?

7 Livslängd Det man talar om idag är den tekniska livslängden på systemet. Det är den teoretiska livslängden systemets delar. Systemets delar Vilka livslängder skall gälla? Livslängd Hur skall detta beräknas? Slitdetaljer Vad skall räkas som slitdetaljer i ett system? Detta ingår normalt inte i garantiåtagande.

8 Inmatningssystem Vid dimensionering av inkast för de olika fraktionerna måste olika beslut fattas. Belastning Mängden avfall som belastar ett inkast? Inkastluckor Vilka krav skall gälla? Lagringsventiler Vilka krav skall gälla? Styrsystem Hur skall systemet för inmatningsutrustningen utföras?

9 Transportrörsystem Vid dimensionering av transportrör finns olika faktorer som påverkar dimensioneringen. Rördiameter När gäller DN 350, 400, 500? Rensluckor Rensmetod, placering? Sektioneringar Vad gäller? Gränsdragning Var slutar huvudnät? Avstängningsventil När behövs ventilen?

10 Terminal För att uppnå en väl fungerande terminal behöves riktlinjer för hur dessa bör utformas. Terminaler bör vara dimensionerade för att minimera antalet transporter från och till. Avskiljare Vad baseras val av avskiljare på? Återvinning Hur kan energi återvinnas? Energiförbrukning Hur beräknas detta? Ljudnivå Vad gäller? Lukt Vad gäller?

11 Elektriskt gränssnitt
Styrsystemen idag bygger i stor del på gammal beprövad teknik. Den tekniska utvecklingen på styrsidan går rasande snabbt med nya möjligheter till följd. Livslängd Vilken livsländ skall gälla? Trådlösöverföring Förenklar vid utbyggnad? El distribution Central eller lokal matning? Information Vilka krav skall gälla?

12 Var står leverantörerna
Vi valde att lyssna med fyra leverantörer vad dom står i tankarna beträffande Öppet gränssnitt. Samtliga förtag ser allmänt positivt på Öppet gränssnitt och någon form av bransch standard. Eleiko Anpassar efter de standarder som uppstår. Envac Leder utvecklingen men är i vissa fall inte så flexibla. Ecosir Anpassar efter de standarder som uppstår. Logiwaste Är i vissa fall inte så flexibla. Nytänkande inom vissa produkter.

13 Sammanfattning För att uppnå en gemensam bransch standard måste en stor mängd frågor diskuteras med såväl beställare och leverantörer. Vid upprättande av nätverk hos beställare kan detta arbete påskyndas och genensamma mål upprättas. Heja Norge för att ni tog tag i frågan.

14 Tack för visat intresse
säger Roy Ulvang och Rolf Sundberg


Ladda ner ppt "Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser