Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg."— Presentationens avskrift:

1 Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg

2 Vi har tittat på följande Ägare och ansvar Lämpliga fraktioner Avfallssammansättning Livslängd Inmatningssystem Transportrörsystem Terminal Elektriskt gränssnitt Var står leverantörerna

3 Öppet gränssnitt Den totala anläggningen bör delas upp på följande leverantörer för att uppnå den flexibilitet som önskas. TerminalleverantörHuvudleverantör HuvudnätleverantörLeverantör av transportledningar i kommunal mark KvartersleverantörLeverantör av utrustning i kvarteren Leverantör publika inkastLeverantör av erforderlig utrustning för papperskorgar och inkast på kommunal mark Driftansvar för totala Leverantören har driftansvar anläggningenenligt givna förutsättningar

4 Ägare och ansvar

5 Lämpliga fraktioner Det finns en mängd olika fraktioner i ett avfallsflöde. Man bör beakta avfall från bostäder, kommersiella verksamheter samt annan offentlig miljö. EnergifraktionMixad restfraktion ÅtervinningsfraktionTidningar, papper, förpackningar Organisk fraktionOrganisk fraktion bostäder Organisk fraktion verksamheter

6 Avfallssammansättning Vid dimensionering av system måste hänsyn tagas till en mängd olika faktorer. Det är inte bara dagens värden som finns enligt statistik, utan även vad som händer i framtiden. Vilket krav på rena fraktioner finns och kommer att finnas i framtiden? EnergifraktionVad kommer den att innehålla? ÅtervinningsfraktionVad kommer den att innehålla? FTI:s framtida roll? Organisk fraktionÄr sopsug rätt metod? Kan man förpacka avfallet bättre för att transportera det i systemet?

7 Livslängd Det man talar om idag är den tekniska livslängden på systemet. Det är den teoretiska livslängden systemets delar. Systemets delarVilka livslängder skall gälla? LivslängdHur skall detta beräknas? SlitdetaljerVad skall räkas som slitdetaljer i ett system? Detta ingår normalt inte i garantiåtagande.

8 Inmatningssystem Vid dimensionering av inkast för de olika fraktionerna måste olika beslut fattas. BelastningMängden avfall som belastar ett inkast? InkastluckorVilka krav skall gälla? LagringsventilerVilka krav skall gälla? StyrsystemHur skall systemet för inmatningsutrustningen utföras?

9 Transportrörsystem Vid dimensionering av transportrör finns olika faktorer som påverkar dimensioneringen. RördiameterNär gäller DN 350, 400, 500? RensluckorRensmetod, placering? SektioneringarVad gäller? GränsdragningVar slutar huvudnät? AvstängningsventilNär behövs ventilen?

10 Terminal För att uppnå en väl fungerande terminal behöves riktlinjer för hur dessa bör utformas. Terminaler bör vara dimensionerade för att minimera antalet transporter från och till. AvskiljareVad baseras val av avskiljare på? ÅtervinningHur kan energi återvinnas? EnergiförbrukningHur beräknas detta? LjudnivåVad gäller? LuktVad gäller?

11 Elektriskt gränssnitt Styrsystemen idag bygger i stor del på gammal beprövad teknik. Den tekniska utvecklingen på styrsidan går rasande snabbt med nya möjligheter till följd. LivslängdVilken livsländ skall gälla? Trådlösöverföring Förenklar vid utbyggnad? El distributionCentral eller lokal matning? InformationVilka krav skall gälla?

12 Var står leverantörerna Vi valde att lyssna med fyra leverantörer vad dom står i tankarna beträffande Öppet gränssnitt. Samtliga förtag ser allmänt positivt på Öppet gränssnitt och någon form av bransch standard. EleikoAnpassar efter de standarder som uppstår. EnvacLeder utvecklingen men är i vissa fall inte så flexibla. Ecosir Anpassar efter de standarder som uppstår. Logiwaste Är i vissa fall inte så flexibla. Nytänkande inom vissa produkter.

13 Sammanfattning För att uppnå en gemensam bransch standard måste en stor mängd frågor diskuteras med såväl beställare och leverantörer. Vid upprättande av nätverk hos beställare kan detta arbete påskyndas och genensamma mål upprättas. Heja Norge för att ni tog tag i frågan.

14 Tack för visat intresse säger Roy Ulvang och Rolf Sundberg


Ladda ner ppt "Öppet gränssnitt eller som vi i Sverige säger Öppet system Utredning av standardisering för stationärt sopsug. Presenteras av Roy Ulvang och Rolf Sundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser