Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 Carlanderska Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska

2 Carlanderska Vilka besvär har kunderna/patienterna? Ryggsmärta/värk Nacksmärta/värk Utstrålande smärta/värk (rizopati) Hur skall detta hanteras?

3 Carlanderska Multidisciplinär uppgift - Läkare (ortopedspecialist/ ryggkirurg) - Sjukgymnast -Motiverad patient -Vilka är våra roller?

4 Carlanderska Läkarens roll - Utesluta åkomma som kräver medicinsk behandling (operation, antibiotika mm) -Rådgivning angående möjligheter till kirurgisk behandling kontra icke kirurgisk behandling Kirurgisk behandling är alltid en sistahandslösning!!

5 Carlanderska Icke-kirurgisk behandling -Sjukgymnastik -Naprapat -Kiropraktor Min filosofi: sträva alltid efter hjälp till självhjälp  Behandla dig själv under instruktion bättre än att få behandling bara.

6 Carlanderska Olika åkommor Värk i ryggen (ej utstrålning): Degenerativ sjd (åldersförändringar/artros) Infektion Spontanfraktur - Osteoporos - Malignitet Reumatisk sjukdom

7 Carlanderska Olika åkommor Utstrålande värk: Diskbråck Spinal stenos Borrelia (MS) Annan nervsjd

8 Carlanderska Omfattningen av ryggsjukdomar/ryggont Just nu har 20 % ont i ryggen % har någon gång under livet ryggbesvär vårdtillfällen / år 6000 ryggoperationer i Sverige / år

9 Carlanderska Vanligaste orsaken till ryggsmärta = ”Artros” i ryggens leder Degeneration – disk +/- facettleder

10 Carlanderska Spinal stenos KotfrakturInfektionerTumörer Diskbråck

11 Carlanderska Hitta ”Röda flaggor”  Spontan debut  Ingen variation till det bättre  Nattvärk (inte bara ont vid vändning)  Central smärta (i själva kotpelaren)  Feber  Viktnedgång Läkarens roll

12 Carlanderska Diagnos vid ”Röda flaggor”  Patologisk fraktur Primär tumör (ortopedisk el hematologisk) Metastas Osteoporos  Infektion (Diskit, Spondylit)  Reumatisk sjukdom (Bechterew, PMR etc)  Degenerativ ryggsjd men är här uteslutningsdiagnos

13 Carlanderska Akut lumbago - ”ryggskott” Akut nacksmärta God prognos Vanligen bra på 1 vecka 90 % bra inom 3 månader, kan bli långvarigt!!

14 Carlanderska Behandling Sjukgymnastremiss för aktiv behandling och självkontroll -Utbildning: inte vara ”rädd”/ vad får jag göra? -Låt inte smärtan styra, risk för kronifiering Återfallsfrekvensen är hög, tidig intervention och patientutbildning är en investering för framtiden!!

15 Carlanderska När/hur utreder vi? Utebliven förbättring på 3-6 v (Om röda flaggor är det redan gjort!?) Uteslut bakomliggande sjd Enkelt lab: Hb, LPK, TPK, CRP, SR, Radiologi: röntgen eller MRT

16 Carlanderska Degenerativa tillstånd  Spinal stenos  Diskbråck  Segmentell ryggsmärta  Speciellt allvarligt: -Ryggmärgsstörning (halsrygg,(bröstrygg)) (=myelopati) -Cauda equina syndrom (ländrygg)

17 Carlanderska Ländrygg Spinal stenos Diskbråck

18 Carlanderska Spinal stenos = För trångt för nerverna Buktande disk Hypertrofi av lig flavum Artros av facettleder

19 Carlanderska Spinal stenos Symptom: Smärta, svaghet, domning i ben(en) ffa vid vanlig promenad och vid ansträngning (neurogen claudicatio) Ev värk/smärta rygg

20 Carlanderska Spinal stenos: naturalförlopp Ofta utdraget; ovanligt med snabba förändringar 4-årsuppföljning av icke-op. pat. med spinal stenos var 70% oförändrade, 15% förbättrade och 15% försämrade Jonsson et al, Acta Orthop Scand, 251:67, 1993

21 Carlanderska Spinal stenos: konservativ behandling Träning (sjukgymnastik, gärna med flekterad rygg; motionscykel, obs! ger ej bättring av bensymtomen men bibehåller kondition) Ev Analegetica, NSAID etc Ev Korsett Om ej bra nog  ofta operation

22 Carlanderska Traditionell kirurgisk behandling Återskapa plats för nerverna

23 Carlanderska Interspinosus implantat Indikation Behandling av spinal stenos (central och foraminell eller facettledsartros. Tanke: Avlasta facettleder/bibehålla höjden  förhindra kollaps av spinalkanalen

24 Carlanderska Postoperativ behandling Omedelbar mobilisering, skrivs ut dag 1 eller 2 postop Ej lyfta/bära >10 kg Ej rörelser i ändlägen <6vv Successivt ökande bålstabiliserande rehab

25 Carlanderska Diskbråck ländrygg

26 Carlanderska Ålder30-50 år Livstids prevalens 1-5 % Incidens (op) /miljon Män > kvinnor Två nedersta nivåerna90 % God prognos80 % bra spontant Lumbalt diskbråck

27 Carlanderska Mekaniskt tryck + Biokemisk påverkan Orsak till ischias smärta

28 Carlanderska Hur ställs diagnosen? Anamnes – typisk!!! Klinisk u.s. Neurologisk störning: - SLR - känselstörning - svaghet - reflexbortfall MRT

29 Carlanderska

30 Carlanderska PROGNOS DISKBRÅCK Naturalförlopp- mycket god prognos avseende smärtan!! 80 % besvärsfria inom en månad 90 % inom 3 månader Dock vanligt med känselstörning och svaghet som ibland består

31 Carlanderska Operation ? Ischias > 6-8 veckor, ibland snabbare pga mkt svår smärtsituation Anamnes och klinik = MRT

32 Carlanderska Postop rehab Omedelbar mobilisering med sjukgymnast Successivt ökande bålstabiliserande rehab

33 Carlanderska SUBAKUT OPERATION Progredierande nervskada AKUT OPERATION Cauda equina syndrom

34 Carlanderska Cauda equina syndrom KOMPLETT: Pares analsfinkter Tydlig ridbyxeanestesi Ofta ischias i båda benen Oförmåga till miktion  Akut till sjukhus där akut ryggkirurgi bedrivs INKOMPLETT = tendenser till ovan:  Svårare att säkert konstatera. Till sjukhus akut för undersökning

35 Carlanderska Cervikal spinal stenos/ myelopati Cervikalt diskbråck

36 Carlanderska Diskbråck / symtom Rhizopathi Smärtutbredning Sens.störning (Hyper- el hyposens. ) Muskelpåverkan Kraft Reflex

37 Carlanderska Myelopathi / symtom Gångrubbning (ataxi, balansrubbn.) Fumlighet – koordinationsstörning (armar/ben) Fläckvis sens. Störning Miktionsstörning Sent: tetra/parapares “Ryggmärgspåverkan”

38 Carlanderska Myelopathi / klinik Hyperreflexi Subklonus Babinski / Hoffman positivitet

39 Carlanderska Diagnos: MRT

40 Carlanderska Operation? Oförändrad armsmärta (> ~ 3 m) Progredierande nervskadebild Myelopati

41 Carlanderska Diskbråcksoperation Diskektomi och fixation med Coalition.

42 Carlanderska Operation av central spinal stenos och myelopati Op med korpektomi och ADD+ fixation

43 Carlanderska Diskproteser

44 Carlanderska Segmentell rörelsesmärta SRS Segmentell instabilistet ”Ont i ryggen” Lumbago / lumbalgi DDD – degenerative disc disorder

45 Carlanderska Långvarig ländryggssmärta (”Kronisk lumbago”) > 1 års duration (> 6 mån) Den diagnos som orsakar majoriteten av vår ohälsa (sjukfrånvaro)

46 Carlanderska Behandling långvarig ryggsmärta Sjukgymnastisk behandling central Tidsspann varierar, viktigt med tålamod Typ: Bålstabiliserande rehab i 3-6 mån Analgetika Facettledsblockader

47 Carlanderska Fusion vs fysioterapi för segmentell rörelsesmärta – mindre smärta – bättre funktion – nöjdare patient (RCT – Svenska Ryggstudien, 2001) Ryggsmärta VAS PhysioFusion

48 Carlanderska Steloperation - tekniker

49 Carlanderska

50 Carlanderska Pedikelskruvfixation= basteknik

51 Carlanderska TLIF = Transforaminal Lumbal Interbody Fusion

52 Carlanderska Främre diskprotes Främre fusion med bur/skruv

53 Carlanderska Diskprotes 3 AXIS MOTION

54 Carlanderska Postop rehabilitering Omedelbar sjukgymnastledd mobilisering Successivt ökande bålstabiliserande rehab Ej lyfta/bära >10 kg i 3 månader Ej rörelser i ändlägen

55 Carlanderska Tack! Klas Halldin


Ladda ner ppt "Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser