Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska

2 Carlanderska 121127 Vilka besvär har kunderna/patienterna? Ryggsmärta/värk Nacksmärta/värk Utstrålande smärta/värk (rizopati) Hur skall detta hanteras?

3 Carlanderska 121127 Multidisciplinär uppgift - Läkare (ortopedspecialist/ ryggkirurg) - Sjukgymnast -Motiverad patient -Vilka är våra roller?

4 Carlanderska 121127 Läkarens roll - Utesluta åkomma som kräver medicinsk behandling (operation, antibiotika mm) -Rådgivning angående möjligheter till kirurgisk behandling kontra icke kirurgisk behandling Kirurgisk behandling är alltid en sistahandslösning!!

5 Carlanderska 121127 Icke-kirurgisk behandling -Sjukgymnastik -Naprapat -Kiropraktor Min filosofi: sträva alltid efter hjälp till självhjälp  Behandla dig själv under instruktion bättre än att få behandling bara.

6 Carlanderska 121127 Olika åkommor Värk i ryggen (ej utstrålning): Degenerativ sjd (åldersförändringar/artros) Infektion Spontanfraktur - Osteoporos - Malignitet Reumatisk sjukdom

7 Carlanderska 121127 Olika åkommor Utstrålande värk: Diskbråck Spinal stenos Borrelia (MS) Annan nervsjd

8 Carlanderska 121127 8 Omfattningen av ryggsjukdomar/ryggont Just nu har 20 % ont i ryggen 50-80 % har någon gång under livet ryggbesvär 18 -19 000 vårdtillfällen / år 6000 ryggoperationer i Sverige / år

9 Carlanderska 121127 9 Vanligaste orsaken till ryggsmärta = ”Artros” i ryggens leder Degeneration – disk +/- facettleder

10 Carlanderska 121127 10 Spinal stenos KotfrakturInfektionerTumörer Diskbråck

11 Carlanderska 121127 Hitta ”Röda flaggor”  Spontan debut  Ingen variation till det bättre  Nattvärk (inte bara ont vid vändning)  Central smärta (i själva kotpelaren)  Feber  Viktnedgång Läkarens roll

12 Carlanderska 121127 Diagnos vid ”Röda flaggor”  Patologisk fraktur Primär tumör (ortopedisk el hematologisk) Metastas Osteoporos  Infektion (Diskit, Spondylit)  Reumatisk sjukdom (Bechterew, PMR etc)  Degenerativ ryggsjd men är här uteslutningsdiagnos

13 Carlanderska 121127 13 Akut lumbago - ”ryggskott” Akut nacksmärta God prognos Vanligen bra på 1 vecka 90 % bra inom 3 månader, kan bli långvarigt!!

14 Carlanderska 121127 14 Behandling Sjukgymnastremiss för aktiv behandling och självkontroll -Utbildning: inte vara ”rädd”/ vad får jag göra? -Låt inte smärtan styra, risk för kronifiering Återfallsfrekvensen är hög, tidig intervention och patientutbildning är en investering för framtiden!!

15 Carlanderska 121127 15 När/hur utreder vi? Utebliven förbättring på 3-6 v (Om röda flaggor är det redan gjort!?) Uteslut bakomliggande sjd Enkelt lab: Hb, LPK, TPK, CRP, SR, Radiologi: röntgen eller MRT

16 Carlanderska 121127 Degenerativa tillstånd  Spinal stenos  Diskbråck  Segmentell ryggsmärta  Speciellt allvarligt: -Ryggmärgsstörning (halsrygg,(bröstrygg)) (=myelopati) -Cauda equina syndrom (ländrygg)

17 Carlanderska 121127 Ländrygg Spinal stenos Diskbråck

18 Carlanderska 121127 18 Spinal stenos = För trångt för nerverna Buktande disk Hypertrofi av lig flavum Artros av facettleder

19 Carlanderska 121127 19 Spinal stenos Symptom: Smärta, svaghet, domning i ben(en) ffa vid vanlig promenad och vid ansträngning (neurogen claudicatio) Ev värk/smärta rygg

20 Carlanderska 121127 20 Spinal stenos: naturalförlopp Ofta utdraget; ovanligt med snabba förändringar 4-årsuppföljning av icke-op. pat. med spinal stenos var 70% oförändrade, 15% förbättrade och 15% försämrade Jonsson et al, Acta Orthop Scand, 251:67, 1993

21 Carlanderska 121127 21 Spinal stenos: konservativ behandling Träning (sjukgymnastik, gärna med flekterad rygg; motionscykel, obs! ger ej bättring av bensymtomen men bibehåller kondition) Ev Analegetica, NSAID etc Ev Korsett Om ej bra nog  ofta operation

22 Carlanderska 121127 22 Traditionell kirurgisk behandling Återskapa plats för nerverna

23 Carlanderska 121127 23 Interspinosus implantat Indikation Behandling av spinal stenos (central och foraminell eller facettledsartros. Tanke: Avlasta facettleder/bibehålla höjden  förhindra kollaps av spinalkanalen

24 Carlanderska 121127 24 Postoperativ behandling Omedelbar mobilisering, skrivs ut dag 1 eller 2 postop Ej lyfta/bära >10 kg Ej rörelser i ändlägen <6vv Successivt ökande bålstabiliserande rehab

25 Carlanderska 121127 25 Diskbråck ländrygg

26 Carlanderska 121127 26 Ålder30-50 år Livstids prevalens 1-5 % Incidens (op)200-300/miljon Män > kvinnor Två nedersta nivåerna90 % God prognos80 % bra spontant Lumbalt diskbråck

27 Carlanderska 121127 27 Mekaniskt tryck + Biokemisk påverkan Orsak till ischias smärta

28 Carlanderska 121127 28 Hur ställs diagnosen? Anamnes – typisk!!! Klinisk u.s. Neurologisk störning: - SLR - känselstörning - svaghet - reflexbortfall MRT

29 Carlanderska 121127 29

30 Carlanderska 121127 30 PROGNOS DISKBRÅCK Naturalförlopp- mycket god prognos avseende smärtan!! 80 % besvärsfria inom en månad 90 % inom 3 månader Dock vanligt med känselstörning och svaghet som ibland består

31 Carlanderska 121127 31 Operation ? Ischias > 6-8 veckor, ibland snabbare pga mkt svår smärtsituation Anamnes och klinik = MRT

32 Carlanderska 121127 32 Postop rehab Omedelbar mobilisering med sjukgymnast Successivt ökande bålstabiliserande rehab

33 Carlanderska 121127 33 SUBAKUT OPERATION Progredierande nervskada AKUT OPERATION Cauda equina syndrom

34 Carlanderska 121127 34 Cauda equina syndrom KOMPLETT: Pares analsfinkter Tydlig ridbyxeanestesi Ofta ischias i båda benen Oförmåga till miktion  Akut till sjukhus där akut ryggkirurgi bedrivs INKOMPLETT = tendenser till ovan:  Svårare att säkert konstatera. Till sjukhus akut för undersökning

35 Carlanderska 121127 35 Cervikal spinal stenos/ myelopati Cervikalt diskbråck

36 Carlanderska 121127 36 Diskbråck / symtom Rhizopathi Smärtutbredning Sens.störning (Hyper- el hyposens. ) Muskelpåverkan Kraft Reflex

37 Carlanderska 121127 37 Myelopathi / symtom Gångrubbning (ataxi, balansrubbn.) Fumlighet – koordinationsstörning (armar/ben) Fläckvis sens. Störning Miktionsstörning Sent: tetra/parapares “Ryggmärgspåverkan”

38 Carlanderska 121127 38 Myelopathi / klinik Hyperreflexi Subklonus Babinski / Hoffman positivitet

39 Carlanderska 121127 39 Diagnos: MRT

40 Carlanderska 121127 40 Operation? Oförändrad armsmärta (> ~ 3 m) Progredierande nervskadebild Myelopati

41 Carlanderska 121127 Diskbråcksoperation Diskektomi och fixation med Coalition.

42 Carlanderska 121127 42 Operation av central spinal stenos och myelopati Op med korpektomi och ADD+ fixation

43 Carlanderska 121127 43 Diskproteser

44 Carlanderska 121127 44 Segmentell rörelsesmärta SRS Segmentell instabilistet ”Ont i ryggen” Lumbago / lumbalgi DDD – degenerative disc disorder

45 Carlanderska 121127 45 Långvarig ländryggssmärta (”Kronisk lumbago”) > 1 års duration (> 6 mån) Den diagnos som orsakar majoriteten av vår ohälsa (sjukfrånvaro)

46 Carlanderska 121127 46 Behandling långvarig ryggsmärta Sjukgymnastisk behandling central Tidsspann varierar, viktigt med tålamod Typ: Bålstabiliserande rehab i 3-6 mån Analgetika Facettledsblockader

47 Carlanderska 121127 47 Fusion vs fysioterapi för segmentell rörelsesmärta – mindre smärta – bättre funktion – nöjdare patient (RCT – Svenska Ryggstudien, 2001) Ryggsmärta VAS PhysioFusion

48 Carlanderska 121127 48 Steloperation - tekniker

49 Carlanderska 121127 49

50 Carlanderska 121127 50 Pedikelskruvfixation= basteknik

51 Carlanderska 121127 51 TLIF = Transforaminal Lumbal Interbody Fusion

52 Carlanderska 121127 52 Främre diskprotes Främre fusion med bur/skruv

53 Carlanderska 121127 53 Diskprotes 3 AXIS MOTION

54 Carlanderska 121127 54 Postop rehabilitering Omedelbar sjukgymnastledd mobilisering Successivt ökande bålstabiliserande rehab Ej lyfta/bära >10 kg i 3 månader Ej rörelser i ändlägen

55 Carlanderska 121127 Tack! Klas Halldin


Ladda ner ppt "Carlanderska 121127 Handläggning av ryggsjukdomar Klas Halldin Överläkare, med dr Ortopedi/ryggkirurgi SportsMed SU/Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser