Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av kliniska placeringar HT-06 17 påståenden Stämmer inte allsstämmer i hög grad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av kliniska placeringar HT-06 17 påståenden Stämmer inte allsstämmer i hög grad."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av kliniska placeringar HT påståenden Stämmer inte allsstämmer i hög grad

2 Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård 17 påståenden Stämmer inte allsstämmer i hög grad

3 1. Jag har fått en bra introduktion Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

4 2. Jag har fått ett bra bemötande av min/mina handledare Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

5 3. Jag har fått ett bra bemötande av övrig personal Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

6 5. Min/mina handledare har varit förtrogna med PBL Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

7 6. Handledaren/handledarna har engagerat sig i min inlärningsplan Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

8 7. Jag har fått tillräckligt med handledning för att kunna nå mina inlärningsmål Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

9 8. Jag har fått möjlighet att tillsammans med min/mina hand- ledare reflektera över mina handlingar, tankar & upplevelser Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

10 9. Jag har haft medsittning Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

11 11. Jag har haft fått återkoppling på mina prestationer och förhållningssätt Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

12 12. Jag har haft fått möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

13 13. Jag har uppnått mina inlärningsmål för den Kliniska utbildningen Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

14 14. Jag har tagit tillvara möjligheten att se andra yrkesgruppers funktion inom verksamheten Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

15 15. Jag har tagit tillvara möjligheterna att arbeta självständigt Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

16 16. Jag har fått tillräcklig information och stöd från termins- ledningen och företrädare för HU under placeringen Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

17 17. Jag är nöjd med den kliniska praktiska utbildningen som helhet Stämmer inte allsstämmer i hög grad Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Stämmer inte allsstämmer i hög grad

18 18. Jag har delgivit min handledare ovanstående synpunkter Ögon Öron Hud Infektion Radiologi Primärvård Janej

19


Ladda ner ppt "Utvärdering av kliniska placeringar HT-06 17 påståenden Stämmer inte allsstämmer i hög grad."

Liknande presentationer


Google-annonser