Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7 1 Individual Project No.1: Paper Sus Lundgren. 7 2 Mål Att fördjupa dig i en aspekt av kursen du tyckte var intressant Att reflektera kring, analysera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7 1 Individual Project No.1: Paper Sus Lundgren. 7 2 Mål Att fördjupa dig i en aspekt av kursen du tyckte var intressant Att reflektera kring, analysera."— Presentationens avskrift:

1 7 1 Individual Project No.1: Paper Sus Lundgren

2 7 2 Mål Att fördjupa dig i en aspekt av kursen du tyckte var intressant Att reflektera kring, analysera och diskutera ett visst ämne och att uttrycka detta i skrift Att öva hur man summerar, tydliggör, och presenterar information på ett tydligt och intresseväckande sätt  Vadan denna uppgift? Som vanligt; informationsurval och -hantering. Och, oavsett vilket jobb ni får kommer ni förr eller senare att behöva skriva rapporter…

3 7 3 Uppgift Att skriva en argumenterande uppsats på 2700 – 3000 ord –Lämnas in på papper, anonymt, senast 22/10 Vad menar jag med argumenterande? –Tes, pro-argument, kontra-argument –Avslutande summering som bevisar tesen Måste den vara ”vetenskapligt uppbyggd”? –I argumentation och språk: Ja Vetenskapliga stöd för resonemang –I struktur: Nej; låt informationen styra indelningen Nej, ni får inte återanvända MDI-uppsatsen

4 7 4 Förslag på ämnen Att sammanställa och jämföra två eller fler vetenskapliga artiklar inom ett visst ämne, –Analysera och reflektera över skillnader och likheter Att jämföra två eller flera metoder för något, ex infovis –Analysera och reflektera över skillnader och likheter, fördelar och nackdelar, ev genom att applicera metoderna på samma problem Att diskutera designfrågor relaterade till ett visst projekt –Ett skolprojekt eller något annat projekt, verkligt eller påhittat

5 7 5 Förslag på ämnen Fördjupning i någon del av ett grupprojekt –Användartester med tillhörande analys av gränssnittet –Tänkbara förändringar/förbättringar som inte låg inom ramen för projektet Att göra jämförande studier mellan liknande metoder/program/designlösningar –Ex olika sorters ritprogram; hur har de på olika sätt löst problematiken med… –Vilka skillnader finns det och vilka styrkor/svagheter har de olika lösningarna

6 7 6 Att tänka på… Glöm inte att uppsatsens ämne på något vis måste vara relaterat till designen av grafiska gränssnitt –Exempel: användartester vs Bézierkurvor Skaffa dig en eller flera ”uppsatskompisar” –Bolla idéer med varandra –Korrekturläs åt varandra –Ge varandra positiv och negativ kritik Om du väljer att göra något som inte presenterats i något av förslagen nyss vill jag godkänna ditt val innan du drar igång

7 7 7 Betygsättning Innehåll (informationsurval, hur informationen tydliggörs, klarhet, konsistens, professionalism, ”är uppsatsen intressant”): 15 Struktur (hur informationen struktureras och i vilken ordning den presenteras, samt layout, styckeindelning etc): 5 Språk (språkhantering, stavning, flyt i språket): 5


Ladda ner ppt "7 1 Individual Project No.1: Paper Sus Lundgren. 7 2 Mål Att fördjupa dig i en aspekt av kursen du tyckte var intressant Att reflektera kring, analysera."

Liknande presentationer


Google-annonser