Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Natur som turistresurs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Natur som turistresurs"— Presentationens avskrift:

1 Natur som turistresurs
Kapitel 2 – Hållbar turism

2 Vad menas med naturturism?
När du har naturen som bas för turistandet. Naturen är en resurs/turistattraktion. Naturturism i Norden. Hur uppfattas den? Frisk och orörd. ”Europas sista vildmark” Vår tystnad och storslagenhet är en bristvara i många andra länder. Vilka kommer hit? 80% från Tyskland och Danmark. Detta innebär dock krav på hänsyn till naturen.

3 Naturvårdsverkets syn på turismen.
Naturturism bidrar till: Att fritiden utnyttjas på naturens egna villkor Att öka förståelsen för miljövård, naturskydd och behovet av att bevara biologisk mångfald. Att skapa ömsesidig förståelse mellan de yrkesmässiga brukarna av naturen och allmänheten. Att öka förståelsen för hur människan använt och påverkat naturen i ett historiskt perspektiv. Att sprida kunskap om hur människan påverkar det ekologiska samspelet i naturen. Att främja samhällsutveckling i harmoni med naturen.

4 Naturvård och ansvar Naturturism bedrivs ofta på enskild egendom.
Allemansrätten innebär att vårt naturlandskap är öppet för alla. Utvecklades redan i början på 1900 talet. För att skydda naturen har det skapats nationalparker, naturreservat och naturminnen. Nationalpark- 28 st. Totalt 8 % av Sveriges mark är skyddad på detta sätt.

5 Nationalpark Är det skyddade område som har högst status.
Regeringen tar beslut om ett område ska bli nationalpark och marken ägs av staten. En nationalpark inrättas i syfte att bevara ett större och sammanhängande område av en eller flera landskapstyper antingen i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick. Så länge bevarandeintresset inte åsidosätts kan även friluftsintressen tillgodoses genom inrättandet av en nationalpark. ”Det är förbjudet att störa och förstöra”

6 Naturreservat Naturreservat är mycket vanligare än nationalparker och kan bildas av länsstyrelsen eller en kommun st. Syftet är att: 1. Vårda eller bevara värdefulla naturmiljöer. Det kan exempelvis vara fråga om en geologiskt intressant plats eller ett öppet landskap. 2. Tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv. Med detta avses att allmänheten skall få en större tillgång till naturområden att vistas i. 3. Bevara biologisk mångfald. Det kan exempelvis röra sig om att bevara vissa växt- eller djurarter, särskilt gammal skog eller liknande.

7 naturum Ett naturum ger besökarna information om områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Naturumet kan ses som en port ut i det fria som kan göra besökaren intresserad att ta sig ut i naturen. I Sverige finns ca 30 naturum som besöks av ca en miljon personer varje år.

8 Kommersiell verksamhet?
Tillåts om den bygger på ekoturismens principer: Varsam mot natur och kultur Bidrar till naturskydd och ekonomisk lönsamhet för lokalbefolkningen. Är småskalig och ställer krav på arrangörer och resenärer. Ökar resenärens förståelse för natur-, kultur, miljö, och utvecklingsfrågor.

9 Utomlands? I England och Frankrike är syftet med Nationalparker att:
Skydda naturen Stödja utvecklingen på landsbygden Öka sysselsättningen Möjliggöra för befolkningen att kunna fortsätta att leva vidare i sin traditionella miljö. Stor vikt läggs på att sprida kunskaper om parkerna och miljön. I USA t ex. har man ett kvotsystem för att inte överbelasta parkerna med besökare.

10 Former för naturturism
Kan bedrivas med utgångspunkt i fem olika resursområden. 1. Orörd natur, vildmark och klimat. 2. Sevärdheter i naturen. 3. Natur som är tillrättalagd för rekreation, lek och idrott. 4. Natur som grund för näringsverksamhet. 5. Kunskap genom naturen.

11 1. Orörd natur, vildmark och klimat
Oförstörd natur och obefolkade områden lockar många turister i dagens stressade samhälle. I Norden har vi stora områden där man kan njuta av naturen. Norge- paddling, fiske, vandring. Finland- vandring, bär och svamp-plockning, fiske. Island- Varma bad i källor, ridning, lavafält och glaciärer. Danmark- långa sandstränder lockar till bad, fågelskådning och fiske.

12 Övriga Europa är mer tättbefolkat men det är populärt att vandra i Alperna , södra Frankrike och Toscanaområdet. I övriga världen finns ingen allemansrätt. Därför är det inte alltid säkert att vistas i skog och mark. Dock finns nationalparker med syfte att låta människor vistas i naturen. Klimatet är avgörande för vissa typer av naturturism. Tex snö vid skidorter. Bad i länder som Maldiverna, Thailand och Mexico. Även naturens utseende är av vikt, Grand Canyon eller Alpernas toppar, Victoriafallen och Amazonfloden.

13 2. Sevärdheter i naturen Olika exempel kan vara Storforsen i Norrbotten, Raukarna på Gotland eller Lapporten i Lappland. Skagen i Danmark, Redwood Trees i USA, Himalayamassivet

14 3. Natur tillrättalagd för rekreation, lek och idrott
Skidanläggningar med stora liftsystem och pister. Var finns de stora skidanläggningarna i Sverige och i världen? Vandringsleder i vildmarksområden med speciella kartor för att underlätta.

15 4. Natur som grund för näringsverksamhet
Genom anläggningar av olika slag som byggs för turister tar man tillvara naturens resurser för näringsverksamhet inom turism. Men först och främst tas ju naturen tillvara för annan typ av verksamhet, tex skogsbruk och fiske. De flesta älvar i Sverige är utbyggda för att ta tillvara vattenkraften för elektricitet. En av de få stora forsar som finns kvar är Storforsen i Piteälv i Norrbotten.

16 5. Kunskap genom naturen I städer har man byggt botaniska trädgårdar för att dels bevara olika växtarter men också för att sprida kunskap om desamma. Kända botaniska trädgårdar finns i Göteborg, Singapore och på Seychellerna. Av samma anledningar som botaniska trädgårdar byggts har även djurparker byggts. Kolmårdens djurpark har till exempel områden du får köra genom med bil som på safari. Äldre parker har dock byggts med väldigt liten yta för djuren. Kunskaper om havet kan man få via akvarier.

17 Engelska ord Allemansrätt = right of access
Asfalterad väg = paved road Botanisk trädgård = botanical garden Bristvara = scarce resource Kanotpaddling = canoeing Kulturellt arv = heritage Naturvårdsområde = conservation area Sysselsättning = employment Naturminne = landmark

18


Ladda ner ppt "Natur som turistresurs"

Liknande presentationer


Google-annonser