Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges 4H – lära genom att göra. Sveriges 4H Internationell organisation: 80 länder 100 år gammal organisation 15 000 medlemmar i Sverige bred verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges 4H – lära genom att göra. Sveriges 4H Internationell organisation: 80 länder 100 år gammal organisation 15 000 medlemmar i Sverige bred verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges 4H – lära genom att göra

2 Sveriges 4H Internationell organisation: 80 länder 100 år gammal organisation 15 000 medlemmar i Sverige bred verksamhet -ledarutbildningar -internationella utbyten -läger: friluftsliv och social utveckling -klubbverksamhet: kompetens inom demokrati och föreningsliv -4H-företag

3 4H-gårdarna 42 stycken gårdar finns sedan början av 70-talet liknar svensk bondgård med självhushåll svenska lantraser och traditionell svensk odling engagerar besökare och medlemmar i skötseln 1,5 miljoner besökare per år

4 Organisation omfattande ideell verksamhet några anställda för att säkra kvaliteten och säkerheten 4H-gårdarnas främsta syfte är inte offentlig förevisning, utan aktiv medverkan från medlemmar gårdarnas djur är i första hand bruksdjur, inte sällskapsdjur

5 Finansiering ofta ekonomiskt beroende av kommunens stöd, skapar konkurrens med övrig kommunal verksamhet många gårdar finansieras till stor del med bidrag från fonder och stiftelser höga kostnader för att uppfylla regelverket kring offentlig förevisning av djur

6 Arbetsmetoder pedagogiskt koncept: äldre lär yngre stora satsningar på ledarskaps- utbildningar för ungdomar utbildningar och certifieringar inom djurskötsel arrangerande av utåtriktad verksamhet: julmarknader, mm

7 Oro i siffror andel gårdar som anser att det blir problem att betala in avgifterna gällande offentlig förevisning: 77,5% andel gårdar som anser att det är svårt att tillgodose kraven som ställs på utrymmena gällande offentlig förevisning: 72,5 % andel gårdar som betraktar sig som osäkra att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet då kraven på offentlig förevisning är för svåra att tillgodose med ombyggnationer och dylikt: 72,5%

8 Verksamhetens värde lär barn och ungdomar att ta ansvar ökar medvetenhet om djur och natur ger unik möjlighet till kontakt med djur och natur i storstäder möjliggör unika sociala kontakter mellan ungdomar i olika åldrar ungdomar får känna att de behövs; inte bara ”konsumerande verksamhet” som t ex på fritidsgårdar

9 Verksamhetens värde (forts.) ger fristad åt barn och ungdomar från hem med sociala problem erbjuder stora möjligheter till aktiv medverkan för handikappade samt utvecklingsstörda barn och ungdomar ger fristad för ungdomar med ätstörningar och andra psykiska problem

10 Utmaningar osäker ekonomi: beroende av kortsiktiga bidrag och kommunala anslag ökad administrativ belastning pga föreskrifterna om offentlig förevisning höga avgifter för ansökningar för godkända djurutrymmen samt för ombyggnationer i förekommande fall svårigheter att leva upp till kraven på bl a djurutrymmen; upprätthåller ändå en hög standard på djurens miljö

11 Förväntningar 4H bör tillfrågas vid förändringar av regelverk och riktlinjer som berör organisationens verksamhet genom att exempelvis: -utgöra remissinstans -delta i referensgrupper och dylikt tydliga och förenklade regler för 4H- gårdarna gott samarbete – löpande kontakt


Ladda ner ppt "Sveriges 4H – lära genom att göra. Sveriges 4H Internationell organisation: 80 länder 100 år gammal organisation 15 000 medlemmar i Sverige bred verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser