Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya naturen och den hållbara medborgaren - möjligheter och dilemman Eva Svensson Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya naturen och den hållbara medborgaren - möjligheter och dilemman Eva Svensson Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Den nya naturen och den hållbara medborgaren - möjligheter och dilemman Eva Svensson Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Eva.Svensson@ark.lu.se

2 Värden och värderingar Gamla miljörörelsen, absoluta naturvärden Nya miljörörelsen, flera olika värden Estetiska och sociala värden framhålls vid sidan av naturvärden Olika värden kan leda till förstärkning och/eller konflikt

3 Natur + Kultur = Sant? En samlad naturvårdspolitik Agenda K European landscape convention Hållbarhet, medborgarskap och deltagande Sega akademiker?

4 Natur + Kultur = Bra? Rikare natur Kan befrämja ökad folkhälsa Ömsesidig förståelse för bättre bevarande Kan gynna landsbygdsutveckling Kan orsaka ökad marginalisering

5 Skogen som problem Skog uppfattas som natur eller vildmark Skogens naturvärden ligger i orördhet Låg prioritet som kulturlandskap Inbyggarna tillmäts ett lägre medborgarvärde Urbana värderingar styr

6 Hållbar glesbygd? Njuta eller bruka? Värdefull natur/ värdefulla landskap ligger någon annanstans Konsumtionslandskap Delaktighet kontra särställning ’U-land’?

7 Medborgare och ny natur Policy? Medborgardeltagande? Medborgare har olika värderingar, traditioner och kunskap Skall god policy ha företräde framför medborgare?


Ladda ner ppt "Den nya naturen och den hållbara medborgaren - möjligheter och dilemman Eva Svensson Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser