Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Natur- och kulturlandskap Naturlandskap: människan har påverkat landskapet mycket lite eller inte alls. Urskog, skär, delar av fjällen. Kulturlandskap:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Natur- och kulturlandskap Naturlandskap: människan har påverkat landskapet mycket lite eller inte alls. Urskog, skär, delar av fjällen. Kulturlandskap:"— Presentationens avskrift:

1 Natur- och kulturlandskap Naturlandskap: människan har påverkat landskapet mycket lite eller inte alls. Urskog, skär, delar av fjällen. Kulturlandskap: människor har påverkat genom odling skogsbruk eller annan markanvändning. Landskap: ett geografiskt område – i naturen eller på kartan.

2 Natur- och kulturlandskap Naturreservat: ett naturområde som skyddats med lagstiftning. Bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer. 3027 naturreservat i Sverige http://stockholms-skargard.se/naturreservat/ http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/nyhet er/2014/Pages/planerad-brand-i- vissbodamons-naturreservat.aspx

3 Natur- och kulturlandskap Nationalparker: -är en kraftfullare skyddsform än naturreservat - måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter godkännande av riksdagen -Länsstyrelsen förvaltar = tar hand om -Sverige var först i Europa att införa nationalparker http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad- natur/Nationalparker/

4 Natur- och kulturlandskap Vad finns det för orsaker till att vi skyddar vissa områden? • Skydda växter och djur • Skydda unik natur • Skydda mot byggnation • Ge kunskap om historia • Öka förståelsen för områdens betydelse • Vikten av att vi har friluftsområden

5 Ängsö nationalpark Ängsö nationalpark var en av Sveriges och Europas första nationalparker när den bildades 1909. Ängsö är en ovanlig nationalpark med sitt välbevarade odlingslandskap. Blomsterprakt och fågelliv Ängsö nationalpark ligger i Roslagens innerskärgård söder om Norrtälje. På ön finns ett äldre odlingslandskap med slåtterängar, naturbetesmarker och en gammal gårdsmiljö. På våren finns här en fantastisk blomsterprakt med gullvivor, vitsippor och olika orkidéer. Det finns också ett rikt fågelliv och besökaren kan bland annat se fiskgjuse och havsörn här. På 1600-talet bestod Ängsö av två holmar med ett smalt sund emellan. Landhöjningen har med tiden gjort att de två holmarna växte och sundet blev ett vassbälte. Vassen användes sedan till kreatursfoder. Idag har det gamla sundet förvandlats till gröna ängsmarker.

6 Ängsö nationalpark


Ladda ner ppt "Natur- och kulturlandskap Naturlandskap: människan har påverkat landskapet mycket lite eller inte alls. Urskog, skär, delar av fjällen. Kulturlandskap:"

Liknande presentationer


Google-annonser