Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köpmansgatan / lv 115 Förankring i läroplanen Utifrån det centrala innehållet för; Samhällskunskap -Individers och gruppers möjligheter att påverka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köpmansgatan / lv 115 Förankring i läroplanen Utifrån det centrala innehållet för; Samhällskunskap -Individers och gruppers möjligheter att påverka."— Presentationens avskrift:

1

2 Köpmansgatan / lv 115

3

4 Förankring i läroplanen Utifrån det centrala innehållet för; Samhällskunskap -Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. -Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Historia -Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. -Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

5 Geografi -Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. -Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. -Fältstudier av natur-och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. Bild -Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. -Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer. -Presentationer av eget bildskapande.

6 Inspirerande och engagerade lärare Att uppgiften är lokal, berör eleverna själva Att uppgiften är verklighetsförankrad, att göra saker på riktigt Bedömningsbart enligt kunskapskrav i Lgr 11 Samarbete mellan 5,6 och 8 Fler är inblandade än skolan - Båstad kommun - Trafikverket - Folkhälsomyndigheten Tid mellan presentation och igångsättande av arbete, bygga upp förväntningar Gemensam uppstart med åk 5, 6 och 8, kickoff Framgångsfaktorer

7

8 Vårt arbete i klassrummet med Projekt Köpmansgatan

9 Vårt arbete i klassrummet med kartor

10 På vandring genom Båstad längs med Köpmansgatan!

11 ”Jag har sett och varit på platser i Båstad som jag inte visste fanns” Elev år 8 Strandängsskolan

12 Arbetet just nu!

13 Fältstudier – med fokus på att se risker i samhället genom kameran.

14 Historisk bild

15 Nutid - 2014

16 Framtidsbild

17 Kloka tankar från eleverna ”Eftersom de är så pass obehagligt att cykla, väljer många att ta bilen istället, det påverkar miljön…” ”ICA nära har inte så många kunder längre, så där kommer nog att bli något annat snart. Och ICA Supermarket behöver snart mer plats och då måste de gamla husen bakom rivas…….” Elev har mailat kommunen och läst in sig på detaljplanen och uttrycker. ”Nu får kommunen jobba, för jag kan inte göra mer…”

18 Vernissage november 2014


Ladda ner ppt "Köpmansgatan / lv 115 Förankring i läroplanen Utifrån det centrala innehållet för; Samhällskunskap -Individers och gruppers möjligheter att påverka."

Liknande presentationer


Google-annonser