Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför provet.. Här får du lite hjälp med vad du ska träna på och vad du kan ha med på din stödlapp. Provet är till för att mäta dina kunskaper om hur Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför provet.. Här får du lite hjälp med vad du ska träna på och vad du kan ha med på din stödlapp. Provet är till för att mäta dina kunskaper om hur Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Inför provet.. Här får du lite hjälp med vad du ska träna på och vad du kan ha med på din stödlapp. Provet är till för att mäta dina kunskaper om hur Sverige styrs genom att du får visa hur du utvecklat din förmåga att -uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. -värdera information om samhället genom att jämföra olika fakta. -reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. -förklara hur vårt statskick fungerar med hjälp av centrala begrepp

2 Använd dig av bedömningsmallen för att förbereda dina stödanteckningar
Använd dig av bedömningsmallen för att förbereda dina stödanteckningar. Enklast är att du tittar i det gröna fältet och spanar in vad som krävs för mycket god kunskap… Så Styrs Sverige Centralt innehåll (Det här ska du kunna) V37-39 Komplettera ! Grundläggande kunskaper Goda kunskaper Mycket goda kunskaper Sveriges politiska system med: -Partier -Kommuner -Landsting -Riksdag -Regering -Europeiska unionen Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Examination sker genom bedömning av dina svar och genom ett skriftligt prov v.39. Frågorna är delvis besvarade, men måste kompletteras för att nå en godtagbar nivå. Eller Svaren bedöms vara plagiat. Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att: -Du kan förklara de centrala begreppen. -Du använder dig av centrala begrepp när du svarar på frågor. -Du kan undersöka och beskriva hur kommuner, landsting, riksdag och regering är organiserade och hur de arbetar.    -Du kan visa på likheter och skillnader i hur Kommuner, landsting, riksdag och regering är uppbyggda. Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att: -Du kan förklara de centrala begreppen och ger exempel på hur de används. -Du kan undersöka och beskriva hur kommuner, landsting, riksdag och regering är organiserade och hur de arbetar. Du ger exempel på olika politiker och deras ansvarområden inom kommun och riksdag. -Du kan visa på likheter och skillnader i hur Kommuner, landsting, riksdag och regering är uppbyggda. Du beskriver någon aktuell politisk fråga. Du visar att du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer genom att: -Du använder de centrala begreppen naturligt i dina svar . -Du kan undersöka och beskriva hur kommuner, landsting, riksdag och regering är organiserade och hur de arbetar. Du ger exempel på olika politiker och deras ansvarområden inom kommun, landsting och riksdag.

3 -Partiernas olika profilfrågor, deras ledare och deras partisymbol.

4 -Kommunernas organisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, finansiering och kommunernas uppgifter I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om kommunerna. Vill du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till Umeå kommuns hemsida .Här finns en ”bild” som visar hur kommunen är organiserad. Klicka på Kommunfullmäktige så hittar du information om dem. Klicka på kommunstyrelsen så hittar du info den.

5 -Landstingens organisation, finansiering och uppgifter.
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om landstinget. Vill du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till Västerbottensläns landstings hemsida . Härhittar du information om hur landstinget är organiserat.

6 -Riksdagens organisation, uppgifter och ledare
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om Riksdagen. Vill du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till Riksdagens hemsida . Härhittar du information om hur Riksdagen

7 -Regeringens organisation, uppgifter och ledare
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om regeringen. Vill du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till regeringens hemsida . Härhittar du information om hur regeringen.

8 Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
Ge exempel på: Vad bestämmer individen? Vad bestämmer kommunen? Vad bestämmer Landstinget? Vad bestämmer Riksdagen? Vad bestämmer regeringen

9 Hur går val i Sverige till?
Här ska du beskriva vad du kan om hur valet går till. Om du känner dig osäker kan du gå in på länken här nedanför..

10 -Jämföra hur olika individer, grupper och samhället i stort påverkas av politiska beslut.
Fundera fram ett eget exempel på hur ett kommunalt politiskt beslut i Umeå kan påverka individer, grupper och hela Umeå. OBS! Hundbajstunnan är redan använd som exempel. Fundera fram ett eget exempel på hur ett riksdagsbeslut i kan påverka individer, grupper och hela Umeå.

11 -Vilka är grundlagarna och varför finns de till?
Sveriges grundlagar -Vilka är grundlagarna och varför finns de till? En författning beskriver hur ett land ska styras och vilka fri- och rättigheter du har som medborgare. Sveriges författning består av fyra grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Grundlagarna är samhällets spelregler. Här finns reglerna för vårt statsskick och reglerna som garanterar våra mänskliga fri- och rättigheter. Grundlagarna ska värna vår demokrati. De ska skydda den enskilde mot övergrepp från statens sida. Grundlagarna ska också ge oss skydd mot att myndigheter, samhället eller andra människor behandlar oss felaktigt. Läs mer om grundlagarna på


Ladda ner ppt "Inför provet.. Här får du lite hjälp med vad du ska träna på och vad du kan ha med på din stödlapp. Provet är till för att mäta dina kunskaper om hur Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser