Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme"— Presentationens avskrift:

1 Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme
Fjärrvärmen i framtidens energisystem –Strategier för en bransch i förändring Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme

2 Svensk Fjärrvärme idag
Drygt 50 procent av värmemarknaden Finns på mer än 570 orter Omsätter ca 30 miljarder kronor Investerar ca 5 miljarder om året

3 Marknadsandelar 25% 44% Annat 93% 75% 56% Fjärrvärme 7% Villor
Flerfamiljshus Lokaler Källa: SCB

4 Fjärrvärmen fortsätter att expandera i Sverige – och värmer alltmer yta med mindre energi…
Att nätlängden men inte leveranserna ökar i samma takt betyder att de senaste åren har vi expanderat på småhusmarknaden där det krävs längre nät men leveranserna är mindre. Att leveranserna inte ökat i så stor utstäckning beror på energieffektivisering.

5 Klimatet! Svensk fjärrvärme har varit en tyst klimatrörelse…
Jag brukar kalla fjärrvärmen för den tysta klimatrörelsen. Ingen annan bransch har betytt så mycket för Sveriges framgångar i klimatpolitiken som fjärrvärmen och kraftvärmen – och ingen annan bransch har uträttat så mycket i det tysta. Sedan 1990-talet har stad efter stad, och bolag efter bolag bytt fossila bränslen i fjärrvärmen mot förnybar och återvunnen energi. Det har förändrat Sverige – och bilden av Sverige i världen. Sverige har visat att det är möjligt att förena ekonomisk tillväxt med lägre utsläpp. Men hur går det till? Hur kan fjärrvärmen kapa utsläppen snabbt och radikalt utan att det ens märks? Det är en av världens bäst bevarade hemligheter, suckar en kollega till mig, som säljer fjärrvärmerör. Om världen bara fick veta skulle hans röraffärer växa lavinartat!

6 Fjärrvärmens gröna affärsidé - smarta systemlösningar med förnybar och återvunnen energi
Solvärme Industriell spillvärme Skogsavfall och andra biobränslen Kraftvärme – förnybar och fossil Energi från avfall Biokombinat Som miljöminister berättade jag ofta för internationella kolleger om den svenska fjärrvärmen som bytt olja mot biobränslen. Men jag insåg aldrig riktigt fjärrvärmens stora poäng – att fjärrvärme använder energiflöden som annars hade slösats bort, och att fjärrvärme därför gör hela samhället mer energieffektivt. Se här…. En bild av fjärrvärmen, och hur den drar nytta av en mängd olika energiflöden….. Fjärrvärmenäten fångar upp den värme, som annars hade spritts i luften eller flutit bort i sjöar och vattendrag. Den är en nyckelresurs i lokala kretslopp. På 25 år ton CO2 --- mer än fyra ggr det svenska Kyotomålet.

7 Avfallsbehandling – från deponi till resurs i retur

8 Industriell spillvärme – exemplet Lindesberg -
Energiförluster blir en resurs Överskottsvärme transporteras från Frövifors Bruk till Frövi, Vedevåg och Lindesberg i en18 km lång överföringsledning.

9 Kraftvärme – planerad utbyggnad inom fjärrvärmesektorn i energi
Enl. Profu 18,6 TWh 15 TWh 11,8 TWh

10 Nästa steg: Integrerade lösningar för värme och kyla

11 Framtidens förnybara energiresurs? Solvärme i fjärrvärmenät
Eksta Malmö Odensbacken Falkenberg Säter Kungälv Nykvarn 0,01 % av svensk fjärrvärme

12 Europa har en ineffektiv energiförsörjning – och en marknad för systemkompetens
Resurser: spill från kolkondens, spill från industri, geotermi

13 Några av fjärrvärmens framtidsutmaningar…
Nya mönster i efterfrågan – med minskad efterfrågan på värme, ökat behov av kyla, och fler kunder i villabebyggelse Skärpt konkurrens – uppströms och nerströms Högre klimat- och miljökrav – från politiker och kunder Förtroendekris – med oklara spelregler för framtidens värmemarknad

14 Några av fjärrvärmens fördelar…
Fortsatt central för att säkerställa en effektiv energiförsörjning och låg klimatpåverkan Alltfler människor bor i städer och städerna förtätas Flexibilitet i val av värmekällor Energisäkerhet, jobb och tillväxt

15 Förmåga till förnyelse – fjärrvärmens viktigaste resurs
Elen har en given plats i varje samhälle. Fjärrvärmen är en bransch som kräver kompetens och konkurrenskraft om den ska utvecklas och överleva.

16 Svensk fjärrvärme - strategier för en bransch i förändring:
Miljö och affärsutveckling i fokus Rekrytering – med rätt kompetens Forskning och utveckling – om marknad, omvärld och teknik Bygga förtroende för storskaliga system – och sprida kunskap om fjärrvärmens fördelar

17 Den politiska utmaningen: stärka ett systemperspektiv på energiförsörjningen
Politiskt stöd i Sverige för ett systemperspektiv på energiförsörjningen – men få styrmedel synliggör värdet av att hushålla med primärenergi Idag dominerar visionen om el-samhället Hur stärker vi systemperspektivet? Vindkraft och elbilar --- en ny debatt?? Olika kvalitet på energi, olika energislag för olika ändamål

18 Tack för uppmärksamheten! www.svenskfjarrvarme.se


Ladda ner ppt "Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme"

Liknande presentationer


Google-annonser