Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärrvärmen i framtidens energisystem –Strategier för en bransch i förändring Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärrvärmen i framtidens energisystem –Strategier för en bransch i förändring Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme 1."— Presentationens avskrift:

1 Fjärrvärmen i framtidens energisystem –Strategier för en bransch i förändring Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme 1

2 Svensk Fjärrvärme idag ● Drygt 50 procent av värmemarknaden ● Finns på mer än 570 orter ● Omsätter ca 30 miljarder kronor ● Investerar ca 5 miljarder om året 2

3 Marknadsandelar Villor Lokaler Flerfamiljshus Källa: SCB Fjärrvärme Annat 7% 93% 75% 25% 56% 44% 3

4 Fjärrvärmen fortsätter att expandera i Sverige – och värmer alltmer yta med mindre energi… 4

5 Klimatet! Svensk fjärrvärme har varit en tyst klimatrörelse… 5

6 Fjärrvärmens gröna affärsidé - smarta systemlösningar med förnybar och återvunnen energi Skogsavfall och andra biobränslen Kraftvärme – förnybar och fossil Energi från avfall Biokombinat 6

7 Avfallsbehandling – från deponi till resurs i retur 7

8 Industriell spillvärme – exemplet Lindesberg - 8 ● Överskottsvärme transporteras från Frövifors Bruk till Frövi, Vedevåg och Lindesberg i en18 km lång överföringsledning. Energiförluster blir en resurs

9 9 Kraftvärme – planerad utbyggnad inom fjärrvärmesektorn i energi Enl. Profu 18,6 TWh 15 TWh 11,8 TWh

10 Nästa steg: Integrerade lösningar för värme och kyla 10

11 Framtidens förnybara energiresurs? Solvärme i fjärrvärmenät 11 Eksta Malmö Odensbacken Falkenberg Säter Kungälv Nykvarn 0,01 % av svensk fjärrvärme

12 12 Europa har en ineffektiv energiförsörjning – och en marknad för systemkompetens

13 Några av fjärrvärmens framtidsutmaningar… Nya mönster i efterfrågan – med minskad efterfrågan på värme, ökat behov av kyla, och fler kunder i villabebyggelse Skärpt konkurrens – uppströms och nerströms Högre klimat- och miljökrav – från politiker och kunder Förtroendekris – med oklara spelregler för framtidens värmemarknad 13

14 Några av fjärrvärmens fördelar… Fortsatt central för att säkerställa en effektiv energiförsörjning och låg klimatpåverkan Alltfler människor bor i städer och städerna förtätas Flexibilitet i val av värmekällor Energisäkerhet, jobb och tillväxt 14

15 Förmåga till förnyelse – fjärrvärmens viktigaste resurs Elen har en given plats i varje samhälle. Fjärrvärmen är en bransch som kräver kompetens och konkurrenskraft om den ska utvecklas och överleva. 15

16 Svensk fjärrvärme - strategier för en bransch i förändring: Miljö och affärsutveckling i fokus Rekrytering – med rätt kompetens Forskning och utveckling – om marknad, omvärld och teknik Bygga förtroende för storskaliga system – och sprida kunskap om fjärrvärmens fördelar 16

17 Den politiska utmaningen: stärka ett systemperspektiv på energiförsörjningen Politiskt stöd i Sverige för ett systemperspektiv på energiförsörjningen – men få styrmedel synliggör värdet av att hushålla med primärenergi Idag dominerar visionen om el-samhället Hur stärker vi systemperspektivet? 17

18 Tack för uppmärksamheten! www.svenskfjarrvarme.se 18


Ladda ner ppt "Fjärrvärmen i framtidens energisystem –Strategier för en bransch i förändring Thore Sahlin Ordförande Svensk Fjärrvärme 1."

Liknande presentationer


Google-annonser