Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modul 7 Kulturell medvetenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modul 7 Kulturell medvetenhet"— Presentationens avskrift:

1 Modul 7 Kulturell medvetenhet

2 Inlärnings mål 7.1 Identiera uppfattade drag av din egen kultur
7.2 Förstå kulturella skillnader och praxis på arbetsplatsen 7.3 Kännas vid fördelarna med att bo och arbeta i ett mångkulturellt samhälle

3 Kulturellt isberg Liksom ett isberg, syns, märks endast en bråkdel av kultur genom seder, språk, fysiskt utseende. Majoriteten av kulturen är utom synhåll och uttryckts fullständigt, genom djupt burna värderingar och preferenser. Explicit Culture Behaviours Attitudes / Beliefs Values Implicit Culture

4 Kulturell Definition Idéerna, seder och sociala beteende av vissa människor eller samhälle. De attityder och beteenden som kännetecknar en viss samhällsgrupp .

5 Multikulturell Definition
Det som avseende eller innehåller flera kulturella eller etniska grupper i ett samhälle

6 Simuleringsaktivitet

7 Introduktion och Orientering
Dessa kulturella kvaliteter kommer att vara din identitet för resten av simuleringen. Hur känns dessa regler ? Hur passar de dig? Hur kommer du att "fungera" med dem? Hur annorlunda är de verkliga jaget ifrån denna kultur? Vad betyder det för mig att vara röd / blå / grön under den kommande timmen? Hur passar jag in denna kultur? Skriv ner dina reflektioner om du vill. Diskutera som grupp och kom överens om hur du ska vidta dina egenskaper och hur du kommer att visa de mer synliga delarna av din kultur. Skapa historien som binder dig ihop med Blå, röd eller grön. Detta skulle kunna ske i form av ett talesätt, en symbol, en bild, en dialekt, en sång, en flagga (...) som kommer att presenteras senare till resten av gruppen för att förklara din kulturella identitet.

8 Avrapportering Presentera din kultur
Vilka var dessa kulturer? Vem är du? Vem var du? Presentera för den större gruppen. Rapportera myter, legender, eller nationalsång mm (3 minuter per kultur)

9 Monokulturell avrapportering
Vad hände i din monokulturella grupp? Hur kändes det? Vad började du först prata om? Hur långt kom du in i uppgiften? Hur väl gjorde du det? Kändes det bra i processen? Känner du dig nöjd över gruppens insatser? Var någon av dina normer underlättande för problemlösning? Andra hinder? Vilka strategier använde du i problemlösningsprocessen? framkom någon ledare? Varför honom/henne? Vad fungerade? Vad fungerade inte? Hur hjälpte eller hindrade reglerna i din kultur problemlösningsprocessen? Fanns någon bekvämlighet eller frustration med att vara i en grupp av likartade människor? Är det likt en verklig situation ?

10 Multikulturell avrapportering
Vad var dina tankar och känslor när du ändrade kultur / eller när nykomlingar kom? Hur kändes det att gå med i den nya gruppen? Hur kände du dig under den mångkulturella problemlösningsprocessen och varför ? Kände du dig accepterad / respekterad i denna nya gruppen? framkom någon medvetenhet / ny förståelse i dina egna ögon? I Utmaningar för att korsa kulturer, i att förhandla i olika kulturer? Är det lättare i monokulturella grupper? Är det rikare i mångkulturella grupper?

11 Inlärnings mål 7.1 Identiera uppfattade drag av din egen kultur
7.2 Förstå kulturella skillnader och praxis på arbetsplatsen 7.3 Kännas vid fördelarna medatt bo och arbeta I ett mångkulturellt samhälle


Ladda ner ppt "Modul 7 Kulturell medvetenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser