Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad betyder globaliseringen för ungdomens vardag? Bidrag till KNS ungdomskonferens om arbete, fack och globalisering Marholmen 2005-08-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad betyder globaliseringen för ungdomens vardag? Bidrag till KNS ungdomskonferens om arbete, fack och globalisering Marholmen 2005-08-24."— Presentationens avskrift:

1 Vad betyder globaliseringen för ungdomens vardag? Bidrag till KNS ungdomskonferens om arbete, fack och globalisering Marholmen 2005-08-24

2 tända lampan OSRAM: Tillverkning på 54 orter i 18 länder, försäljning i 140 länder. 35 000 anställda

3 Marholmen 2005-08-24 äta frukost Mjölk från Arla Foods: Europas största mejeri- företag. ”En världsomspännande koncern som finns representerad i 23 länder”. 22 000 anställda. Ost och smör från Finland (Valio) Knäckebröd från Wasa: ägs av Barilla som har dotterbolag i 17 länder, export till över 100 länder

4 Marholmen 2005-08-24 borsta tänderna Oral-B: ägs av Gillette med 32 fabriker i 14 länder och försäljning i mer än 200 länder. 30 000 anställda Colgate-Palmolive: ”ett av världens tre största kem- tekniska företag” med försäljning i 200 länder

5 Marholmen 2005-08-24 No logo? Varumärken invaderar vardagen Varumärken har makt över människors konsumtion … gör att företag kan spåras och ställas till svars … underlättar koncern-fackligt samarbete

6 Marholmen 2005-08-24 åka till jobbet Swebus: ingår i Concordia med fem bussbolag och 10 000 anställda i Sverige, Norge och Finland Concordia ägs av investmentbolaget Goldman Sachs, ett av världens 50 största företag

7 Marholmen 2005-08-24 Sodexho Verksamhet i 76 länder Över 300 000 anställda Närmare 25 000 olika platser ”Sodexho är idag världens ledande serviceföretag inom måltids- och supporttjänster med stark tillväxt på samtliga marknader.” ”Sodexho AB är ett av Sveriges ledande serviceföretag med 8 000 medarbetare och en omsättning på 2,6 miljarder kronor. Vi finns representerade över hela landet med drygt 2 000 kontrakt.”

8 Marholmen 2005-08-24 ISS Verksamhet i 42 länder 275 000 anställda ”Med ISS som partner kan du som kund koncentrera dig på din kärnverksamhet - vi gör det vi är bäst på och du kan ägna dig åt ditt. Det är ett vinnande samarbete för båda parter!” ”ISS är ett av Sveriges största serviceföretag med ca 10.200 anställda och mer än 10 000 kunder. Vi bedriver verksamhet på mer än 400 orter runt om i landet.”

9 Marholmen 2005-08-24 Attendo Care Verksamhet i Sverige, Norge, Finland och ytterligare 7 länder 7 000 anställda ”Attendo Care är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag.” Attendo Cares om sina konkurrenter: Kommunernas egen verksamhet (”den i särklass dominerande aktören”).

10 Marholmen 2005-08-24 Multinationella storföretag Enorm ekonomisk och därmed politisk makt … mycket beroende av sina varumärken … problem i en del av koncernen kan bli (göras till) ett problem i hela företaget

11 Vinstintressen inom vården

12 Marholmen 2005-08-24 Bakgrund Är sjukvårdens mål att skapa hälsa eller är målet att ge service till grupper av vårdkonsumenter? Tillgänglig kunskap och internationella jämförelser visar den bästa sjukvården är: primärvårdsbaserad (vårdcentraler viktigare än sjukhus) lätt tillgänglig för alla delar av befolkningen gratis

13 Marholmen 2005-08-24 Trendbrottet i slutet av 1980-talet Man började driva tesen att sjukvårdens produktivitet var för låg och att marknaden skulle kunna göra sjukvården mer flexibel och effektiv Inspiration från nyliberalism och nya managementteorier Köp-säljssystem infördes i en rad landsting Man försökte skapa konstgjorda marknader genom en uppdelning i beställare och utförare samt prissättning på olika behandlingar Delar av vården lades ut på entreprenad

14 Marholmen 2005-08-24 Erfarenheter av marknadsstyrd vård Möjligen till kostnadskontroll minskade kraftigt Svårt att beställa vård –producenterna kom att styra vårdens utveckling och kostnader Samtidigt innebar 90-talskrisen mindre resurser till vården Resultat brutala nedskärningar Kraftig försämring av personalens arbetsmiljö Ej resursstarka grupper fick ännu svårare att få vård – viktig orsak till psykiatrins kris Källa: Gunnar Ågren, Folkhälsoinstitutet

15 Marholmen 2005-08-24 Marknadens nya offensiv Under andra halvan av 90-talet kom den marknadsstyrda vården i vanrykte – flera landsting övergav köp-sälj. Nu pågår en ny offensiv som är internationell. Stora internationella vårdbolag vill komma in på den svenska marknaden Debatten om vinstgivande sjukhus handlar om detta

16 Marholmen 2005-08-24 Lag om driftsformer i vården 1. Universitetssjukhusen kvar i offentlig regi. 2. Minst ett offentligt ägt sjukhus i varje landsting. Medborgarna ska kunna välja den gemensamma sektorn, och inte vara utelämnade till privata bolag. 3. Två enkla regler för sjukhus som drivs i privat regi: - De ska drivas utan vinstintresse: skattepengar som avsatts för sjukvård ska inte gå till aktieutdelning. - Inga gräddfiler: ingen ska kunna köpa sig vård på bekostnad av någon som har större medicinskt behov av vård.

17 Marholmen 2005-08-24 Kommersialisering av sjukvården Det finns en allvarlig risk för att ekonomiskt starka gruppers intressen blir styrande för prioriteringar Tendens till överspecialisering och att starka industriintressen blir styrande Vinster tas oftast hem genom rationaliseringar som drabbar personalen Risk för övermedicinering och överbehandling

18 Marholmen 2005-08-24 Läkemedel Den stora utvecklingen av nya läkemedel gäller inte mediciner som botar svåra sjukdomar Stor utveckling av läkemedel som antingen skall behandla kroniska sjukdomar under lång tid eller förebygga sjukdom hos jämförelsevis friska personer Dessa preparat är extremt lönsamma på grund av att det rör sig om många människor och långa tidsperioder Ofta finns mycket bra icke-medikamentella alternativ men dessa marknadsförs inte Långsiktiga biverkningar inte särskilt väl utredda

19 Marholmen 2005-08-24 Pfizer Världens 37:e största företag (större än t.ex. Siemens, Microsoft och Coca-Cola) Verksamhet i över 150 länder 122 000 anställda Medlem i FN:s Global Compact, har förbundit sig att följa 10 regler om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, arbetsvillkor och motarbetande av korruption

20 Marholmen 2005-08-24 Läkemedelsindustrins vinster

21 Marholmen 2005-08-24 Svensk sjukvård i internationell belysning - en jämförelse av vårdbehov, kostnader och resultat Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

22 Marholmen 2005-08-24

23

24

25 Heja välfärden!

26 Marholmen 2005-08-24 Redskap Internationellt fackligt samarbete Lokalt fackligt arbete Internationell opinionsbildning Facklig-politisk samverkan hemma Koalitionsbildning (miljörörelser, MR-organisationer, konsumenter, m.fl.)

27 Marholmen 2005-08-24 Ex: Attac


Ladda ner ppt "Vad betyder globaliseringen för ungdomens vardag? Bidrag till KNS ungdomskonferens om arbete, fack och globalisering Marholmen 2005-08-24."

Liknande presentationer


Google-annonser