Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PAD:s roll? Differentialdiagnostik IBD eller infektion Crohn eller ulcerös colit Dysplasi Mikroskopisk colit histologisk diagnos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PAD:s roll? Differentialdiagnostik IBD eller infektion Crohn eller ulcerös colit Dysplasi Mikroskopisk colit histologisk diagnos."— Presentationens avskrift:

1 PAD:s roll? Differentialdiagnostik IBD eller infektion Crohn eller ulcerös colit Dysplasi Mikroskopisk colit histologisk diagnos

2 Indelning (2) Crohns sjukdom Crohns sjukdom tunntarm30% tunntarm30% tjocktarm35% tjocktarm35% tunntarm 30% + tjocktarm tunntarm 30% + tjocktarm övriga 5 % övriga 5 %

3 Indelning (3) Ulcerös colit Ulcerös colit proktit25 % proktit25 % distal colit 55% (proktosigmoidit, distal colit 55% (proktosigmoidit, vänstersidig colit) vänstersidig colit) extensiv colit20 % extensiv colit20 % totalcolit totalcolit

4 Förekomst Crohns sjukdomUlcerös colit Nyinsjuknande/år4-75-13 Nyinsjuknande/år4-75-13 Antal sjuka> 150250- 400 Antal sjuka> 150250- 400 per 100 000 inv

5 Symtom vid Crohns sjukdom buksmärta buksmärta diarré diarré viktnedgång viktnedgång feber feber trötthet trötthet fistlar fistlar perianala symtom perianala symtom

6 Symtom vid ulcerös colit diarré med blod och slem diarré med blod och slem blod i avföringen blod i avföringen smärtsamma trängningar smärtsamma trängningar viktnedgång viktnedgång trötthet trötthet buksmärta buksmärta

7 Symptom från andra organsystem ledinflammation ledinflammation ögoninflammation ögoninflammation hudutslag hudutslag inflammation i gallgångarna inflammation i gallgångarna

8 Diagnostik (1) anamnes (sjukhistoria) anamnes (sjukhistoria) status (kroppsundersökning) status (kroppsundersökning) laboratorieprover laboratorieprover inflammation inflammation bristtillstånd bristtillstånd infektioner infektioner

9 Diagnostik (2) Coloskopi med px (kikarundersökning av tjocktarmen) Coloskopi med px (kikarundersökning av tjocktarmen) sigmoideoskopi sigmoideoskopi gastroskopi gastroskopi MR tunntarm (magnetkamera) MR tunntarm (magnetkamera) (tunntarmsröntgen, tjocktarmsröntgen) (tunntarmsröntgen, tjocktarmsröntgen) datortomografi, ultraljud datortomografi, ultraljud ”kapselundersökning” ”kapselundersökning”

10 Crohn och ulcerös colit – En eller två sjukdomar ? Ulcerös colitCrohn diarré+++++ diarré+++++ blod i avföringen++++ blod i avföringen++++ slem / var i avföringen++++ slem / var i avföringen++++ buksmärtor(+)++ buksmärtor(+)++ smärtsamma +++ smärtsamma +++trängningar feber(+)++ feber(+)++

11 Crohn och ulcerös colit – En eller två sjukdomar ? (2) Ulcerös colitCrohn viktnedgång+++ viktnedgång+++ perianala besvär(+)+++ perianala besvär(+)+++ fistlar-++ fistlar-++ utfyllnad / resistens-++ utfyllnad / resistens-++ i höger fossa

12 Crohn och ulcerös colit – En eller två sjukdomar (3) Ulcerös colitCrohn lokalisationdistalsegmentell / proximal lokalisationdistalsegmentell / proximal ändtarmen angripen”alltid”50 % ändtarmen angripen”alltid”50 % lumeninskränkningovanligstrikturer vanliga lumeninskränkningovanligstrikturer vanliga sår i tarmensmå ytligastora djupa sår i tarmensmå ytligastora djupa slemhinnagranulerad”kullerstenslik” slemhinnagranulerad”kullerstenslik” granulomsaknas50-70 % granulomsaknas50-70 % lymfocytinfiltratdiffusafokala lymfocytinfiltratdiffusafokala fistlarses ejvanligt fistlarses ejvanligt

13 Möjliga orsaker till IBD ärftliga faktorer ärftliga faktorer mikroorganismer (bakterier, virus) mikroorganismer (bakterier, virus) rökning rökning autoimmunitet autoimmunitet ”läckande tarm” ”läckande tarm”

14 Behandling Principer: att häva försämringsperiod (skov) att häva försämringsperiod (skov) att bevara sjukdomen läkt (remission) att bevara sjukdomen läkt (remission) minska symtom minska symtom förebygga komplikationer förebygga komplikationer

15 Allmänna råd sund kost, gärna försiktig med fett (Crohn) sund kost, gärna försiktig med fett (Crohn) rökstopp (Crohn) rökstopp (Crohn) undvika smärtstillande av typen inflammationshämmande (Ipren ® m fl) undvika smärtstillande av typen inflammationshämmande (Ipren ® m fl)

16 Medicinsk behandling Immunhämmare Imurel, Puri-nethol, Methotrexat, CellCept Antibiotika Flagyl, Ciproxin ”Steroider” (kortisonpreparat) Colifoam, Entocort Prednisolon, Pred-Clysma 5-Aminosalicylater Asacol, Colazid, Dipentum, Mesasal, Pentasa, Salazopyrin Biologiska preparat Remicade, Humira

17 Behandlingsstrategi CD Steroider effektiva för induktion av remission Steroider effektiva för induktion av remission Hög relapsfrekvens Hög relapsfrekvens Minst 50% behöver immunosuppression Minst 50% behöver immunosuppression 5-ASA Antibiotics Prednisone Budesonide AZA/6-MP MTX Infliximab Surgery

18 5-ASA-preparat (5-aminosalicylsyra) Salazopyrin ® Salazopyrin ® Asacol ®, Colazid ®, Pentasa ® m fl Asacol ®, Colazid ®, Pentasa ® m fl tabletter, stolpiller, rektalsuspension, skum tabletter, stolpiller, rektalsuspension, skum ulcerös colit > Crohns sjukdom ulcerös colit > Crohns sjukdom akut- och underhållsbehandling akut- och underhållsbehandling få bieffekter få bieffekter justera doserna! justera doserna! lokal effekt i slemhinnan lokal effekt i slemhinnan

19 Kortikosteroider (”kortison”) Prednisolon ®, Pred-Klysma ®, Entocort ® m fl Prednisolon ®, Pred-Klysma ®, Entocort ® m fl Crohns sjukdom & ulcerös colit Crohns sjukdom & ulcerös colit akutbehandling akutbehandling undvik långtidsbruk (biverkningar) undvik långtidsbruk (biverkningar)

20 Immunhämmare Azatioprin ®, Imurel ®, Puri-nethol ®, Methotrexat ® Azatioprin ®, Imurel ®, Puri-nethol ®, Methotrexat ® Crohns sjukdom & ulcerös colit Crohns sjukdom & ulcerös colit underhållsbehandling > akutbehandling underhållsbehandling > akutbehandling när kortison inte kan sättas ut när kortison inte kan sättas ut när kortison inte räcker när kortison inte räcker kräver långtidskontroll kräver långtidskontroll minskar behovet av operation (?) minskar behovet av operation (?)

21 Biologisk behandling Antikroppar mot signalämnet TNF-alfa Antikroppar mot signalämnet TNF-alfa Effekten: Effekten: signalämnet hämmas signalämnet hämmas aktiverade celler stoppas aktiverade celler stoppas snabb effekt snabb effekt Annorlunda biverkningsmönster Annorlunda biverkningsmönster Kostsamma (men prisvärda om de används rätt) Kostsamma (men prisvärda om de används rätt)

22 Biologisk behandling Kontraindikationer Kontraindikationer infektioner infektioner röntgen lungor (tbc) röntgen lungor (tbc) tarmhinder tarmhinder cancer cancer måttlig-svår hjärtsvikt måttlig-svår hjärtsvikt MS MS graviditet? graviditet?

23 Kirurgisk behandling vid ulcerös colit De flesta blir bra på medicinsk behandling De flesta blir bra på medicinsk behandling 25-40 % behöver förr eller senare opereras p g a: 25-40 % behöver förr eller senare opereras p g a: akut svårt skov som inte svarar på behandling akut svårt skov som inte svarar på behandling kortisonberoende sjukdom kortisonberoende sjukdom täta skov täta skov förebyggande av cancer förebyggande av cancer

24 Kirurgi vid Crohn’s sjukdom Crohn’s sjukdom kan drabba hela magtarm- kanalen Crohn’s sjukdom kan drabba hela magtarm- kanalen Inflammationen återkommer inom några månader efter operation Inflammationen återkommer inom några månader efter operation  Crohn’s sjukdom kan inte ”botas” med kirurgi  Crohn’s sjukdom kan inte ”botas” med kirurgi

25 När kan kirurgi vara till hjälp vid Crohn’s sjukdom? Syftet är symptomlindring Syftet är symptomlindring Förträngning av tarmen Förträngning av tarmen Fistlar Fistlar Blödning, perforation Blödning, perforation Svår inflammation i grovtarmen Svår inflammation i grovtarmen >70% behöver förr eller senare opereras >70% behöver förr eller senare opereras Ny operation vart 7e år Ny operation vart 7e år

26 Vilka operationer är aktuella? Tarmsparande kirurgi Tarmsparande kirurgi segmentell tarmresektion segmentell tarmresektion striktur plastik striktur plastik Avlastande ileostomi Avlastande ileostomi Fistelklyvning Fistelklyvning

27 Crohns sjukdom - komplikationer fistlar fistlar blodbrist blodbrist bristtillstånd bristtillstånd stensjukdom (gall- och njursten) stensjukdom (gall- och njursten) gallsaltsrelaterad diarré gallsaltsrelaterad diarré bakteriell överväxt bakteriell överväxt tarmvred tarmvred

28 Ulcerös colit – förlopp ”dynamisk” utbredning ”dynamisk” utbredning ökad utbredning ökad utbredning 10-20 % / 10 år 10-20 % / 10 år liten överdödlighet (långtidsperspektiv) liten överdödlighet (långtidsperspektiv) tjocktarmscancer tjocktarmscancer leverkomplikationer leverkomplikationer

29 Ulcerös colit och cancerrisk (1) 6-8 ggr ökad risk för coloncancer 6-8 ggr ökad risk för coloncancer ökad efter 8-10 års duration ökad efter 8-10 års duration 2-25% risk efter 20-25 års colitduration 2-25% risk efter 20-25 års colitduration riskfaktorer riskfaktorer utbredning extensiv colit/ totalcolit utbredning extensiv colit/ totalcolit ingen ökad risk vid proktosigmoidit ingen ökad risk vid proktosigmoidit lång duration (> 8 år) lång duration (> 8 år) tidig debut (< 20 år) tidig debut (< 20 år) primär skleroserande cholangit primär skleroserande cholangit

30 Ulcerös colit och cancerrisk (2) Coloskopiscreening synlig cancer  colectomi synlig cancer  colectomi DALM  colectomi DALM  colectomi (Dysplasi Associated Lesion or Mass) mikroskopisk dysplasi mikroskopisk dysplasi låggradig (50% risk HGD inom 5 år) låggradig (50% risk HGD inom 5 år) indefinit indefinit höggradig (HGD)  colectomi höggradig (HGD)  colectomi

31 Ulcerös colit och cancerrisk (3) Coloskopiscreening-problem 10-20% saknar dysplasi vid colitcancer 10-20% saknar dysplasi vid colitcancer ”drop-outs” ”drop-outs” arbetsbörda arbetsbörda cirka 50 / 100 000 med extensiv colit och duration >10 år cirka 50 / 100 000 med extensiv colit och duration >10 år utbredd pseudopolypos utbredd pseudopolypos

32 Ulcerös colit och cancerrisk (4) Coloskopiscreening extensiv colit extensiv colit efter 10 års colitduration coloskopi vartannat år efter 10 års colitduration coloskopi vartannat år efter 20 års ”” varje år efter 20 års ”” varje år 20-40 biopsier på 8-10 nivåer 20-40 biopsier på 8-10 nivåer

33 Mikroskopisk colit Kollagen colit Kollagen colit 1976, Clas Lindström, Malmö 1976, Clas Lindström, Malmö Lymfocytär colit En eller två sjukdomar ?? Lymfocytär colit En eller två sjukdomar ?? 1980, Read et al 1980, Read et al 1989, Lazenby et al 1989, Lazenby et al Eosinofil colit Eosinofil colit Läkemedelsutlöst colit Läkemedelsutlöst colit

34 Mikroskopisk colit – epidemiologi (1) Kollagen colit Kvinnor / män 6-9:1 Kvinnor / män 6-9:1 Årlig incidens: Årlig incidens: 1,1– 5,2 / 100 000 Prevalens: Prevalens: 15,7 / 100 000 (?) (ulcerös colit 235) (ulcerös colit 235) Lymfocytär colit Kvinnor / män 1,2 - 2,7:1 Årlig incidens: 3,1- 4,4 / 100 000 Prevalens: 14,4 / 100 000 (?) (Crohn 145, celiaki ~300)

35 Mikroskopisk colit – epidemiologi (2) Medelålder 64 år Medelålder 64 år 25% är under 45 år 25% är under 45 år Association med: Association med: autoimmuna sjukdomar (40%) autoimmuna sjukdomar (40%) thyroideasjukdom, reumatoid artrit thyroideasjukdom, reumatoid artrit celiaki celiaki ökad förekomst av mikroskopisk colit vid celiaki ökad förekomst av mikroskopisk colit vid celiaki ””” celiaki vid mikroskopisk colit ””” celiaki vid mikroskopisk colit

36 Mikroskopisk colit - symtom Vattnig diarré Vattnig diarré Krampartade buksmärtor relativt vanliga Krampartade buksmärtor relativt vanliga Illamående, gaser Illamående, gaser Trötthet, viktnedgång förekommer Trötthet, viktnedgång förekommer Akut debut hos 40% Akut debut hos 40% Kroniskt eller intermittent förlopp Kroniskt eller intermittent förlopp

37 Mikroskopisk colit – diagnostik (1) Endoskopi (coloskopi / sigmoideoskopi) Endoskopi (coloskopi / sigmoideoskopi) normal makroskopisk bild normal makroskopisk bild histologiskt typisk bild histologiskt typisk bild ökad mängd inflammatoriska celler i lamina propria ökad mängd inflammatoriska celler i lamina propria epitelförändringar med lymfocytinfiltration epitelförändringar med lymfocytinfiltration >10/100 (normalt 10/100 (normalt <5/100) subepitelial kollagenökning (endast kollagen colit) subepitelial kollagenökning (endast kollagen colit) > 10 μm (normalt 10 μm (normalt < 3-8 μm) oftast fokala förändringar oftast fokala förändringar mer uttalat proximalt  minst vänstersidig coloskopi nödvändig mer uttalat proximalt  minst vänstersidig coloskopi nödvändig

38 Mikroskopisk colit – diagnostik (2) Colonröntgen normal Colonröntgen normal Lab: Lab: SR, IgG, ANA kan vara förhöjda SR, IgG, ANA kan vara förhöjda

39 Mikroskopisk colit – orsaker Genetiska faktorer (fallrapporter om familjära fall) Genetiska faktorer (fallrapporter om familjära fall) Agens i fekal-strömmen Agens i fekal-strömmen Infektion (akut debut) Infektion (akut debut) Gallsaltsmalabsorption Gallsaltsmalabsorption kollagen colit: 40% kollagen colit: 40% lymfocytär colit: 10% lymfocytär colit: 10% Läkemedel Läkemedel NSAID, PPI, tiklopidin, karbamazepin, ranitidin NSAID, PPI, tiklopidin, karbamazepin, ranitidin Sannolikt multifaktoriell genes – ”onormal immunologisk reaktion på luminal faktor hos predisponerad individ” Sannolikt multifaktoriell genes – ”onormal immunologisk reaktion på luminal faktor hos predisponerad individ”

40 Mikroskopisk colit – behandling (1) Sätt ut misstänkta läkemedel. Diet ? Kaffe? Sätt ut misstänkta läkemedel. Diet ? Kaffe? Loperamid (Imodium, Loperamid m fl) Loperamid (Imodium, Loperamid m fl) effekt hos ca 70% effekt hos ca 70% Questran Questran effekt hos ca 60% (92% SeHCAT pos, 67 % SeHCAT neg) effekt hos ca 60% (92% SeHCAT pos, 67 % SeHCAT neg) initial behandling samt vid lindrig sjukdom initial behandling samt vid lindrig sjukdom 5-ASA (Salazopyrin, Asacol, Colazid m fl) 5-ASA (Salazopyrin, Asacol, Colazid m fl) vid långvariga besvär, effekt hos 35-80% vid långvariga besvär, effekt hos 35-80%

41 Mikroskopisk colit – behandling (2) Steroider Steroider budesonid (Entocort) budesonid (Entocort) Prednisolon Prednisolon effekt hos 80-100% effekt hos 80-100% vid svårare sjukdom och önskad snabb effekt vid svårare sjukdom och önskad snabb effekt recidiv vid utsättning, risk långtidsbiverkningar recidiv vid utsättning, risk långtidsbiverkningar Antibiotika (ex metronidazol, erytromycin) Antibiotika (ex metronidazol, erytromycin) kurer vid försämring, effekt hos ca 60% kurer vid försämring, effekt hos ca 60%

42 Mikroskopisk colit – förlopp (1) Kollagen colit Kollagen colit 34 % besvärsfria efter 6 mån 34 % besvärsfria efter 6 mån ytterligare 40 % klart förbättrade ytterligare 40 % klart förbättrade 66-100 % förbättrade efter 3-4 år 66-100 % förbättrade efter 3-4 år 1/3 behöver fortsatt medicinering 1/3 behöver fortsatt medicinering Lymfocytär colit Lymfocytär colit ofta mildare förlopp än kollagen colit ofta mildare förlopp än kollagen colit 59 % besvärsfria efter 6 mån 59 % besvärsfria efter 6 mån ytterligare 25% klart förbättrade ytterligare 25% klart förbättrade 60-93% besvärsfria efter 3-4 år 60-93% besvärsfria efter 3-4 år


Ladda ner ppt "PAD:s roll? Differentialdiagnostik IBD eller infektion Crohn eller ulcerös colit Dysplasi Mikroskopisk colit histologisk diagnos."

Liknande presentationer


Google-annonser