Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi."— Presentationens avskrift:

1 FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Dick Delbro Vt-14

2 Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) • Allmänt: Akuta eller kroniska hepatiter. Ofta förstadium med feber, matleda, muskelvärk. Sedan icterisk fas (gulsotfas). Efter genomgången hepatit ofta långvarig trötthet. • Ingen alkohol under sjukdomstiden!

3 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit A (”skaldjurshepatit”) • Fekal-oral smittspridning. Sjukdomsförlopp på ca. 3 månader. Läker ut fullständigt. • Vaccination. Om ovaccinerad person exponeras: immunglobulin.

4 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit B • Mycket utbredd i sydostasien. Blodburen smitta eller via sexuella kontakter. • När leverenzymerna inte normaliserats på 6 månader kan man räkna med att sjukdomen gått över i kronisk fas. Denna är oftast symtomlös men risk för att vara smittbärare! I vissa går den kroniska fasen över i cirrhos (skrumplever p.g.a. bindvävsinlagring), med risk för utveckling av levercancer. • Vaccination. Läs själv för ”vidareutbildning”: • http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/he patit-b/

5 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit C • Framförallt blodburen smitta i västvärlden. • Den akuta hepatiten kan ibland vara nästan omärklig. Upp till 50% läker ut, men resten går över i kronisk fas (och blir därmed smittbärare!), med ca. 30% som utvecklar cirrhos. Behandling: Antiviral terapi. Inget vaccin finns. Läs själv för ”vidareutbildning”: • http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdo mar/hepatit-c/

6 Leversjukdomar. 2. Leversvikt • Leversvikt: Upphörd leverfunktion, (med bl.a. levercoma [medvetslöshet p.g.a. toxisk påverkan på CNS], koagulationsrubbningar, infektionskänslighet, metabola störningar) p.g.a. läkemedelspåverkan (paracetamol), virushepatiter, svampförgiftning (t.ex. flugsvamp).

7 Lömsk flugsvamp

8 Leversjukdomar. 3. Alkoholleverskada • Alkoholleverskada: Åratals överkonsumtion leder till leverförfettning (steatos; symtomlöst). Kan följas av a. alkoholhepatit (immun-reaktion) med gulsot, eller b. levercirrhos.

9 Normal lever Fettlever

10 Normal leverhistologi

11 Fettlever

12

13 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar • Kolestas: Försvårat gallflöde (utanför levern: Extrahepatiskt eller inne i levern Intrahepatiskt hinder). • Extrahepatisk kolestas: Orsak: Gallsten, inflammatoriska förträngningar i gallgången, cancer i gallgång eller bukspottskörtel. Symtom: Smärta, klåda, gulsot, fettmalabsorption. Diagnos: Datortomografi.

14

15 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) • Gallstenssjukdomen: Orsak: Obalans i gallans sammansättning med kristallinisering av kolesterol (= stenbildning). 20-30% av befolkningen har gallsten! Symtom: Stenanfall (koliksmärtor, illamående- kräkningar) som utlöses av fet mat.

16 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) • Komplikationer: Kolecystit (gallblåseinflammation, ger feber, buksmärtor, risk för perforation med bukhinneinflammation); gallblåsecancer.

17 Akut kolecystit

18 Kronisk kolecystit med gallsten

19 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) • Intrahepatisk kolestas: =Förträngning av intrahepatiska gallgångar, ledande till försämrat gallflöde. Orsaker: Kroniska inflammatoriska (ofta autoimmuna) tillstånd; graviditetskolestas (övergående); läkemedelsutlöst (t. ex. östrogen); gallsten.

20 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) Symtom vid intrahepatisk kolestas: Icterus, klåda, kolangitattacker (inflammation i gallgångarna: Feber, buksmärtor), bristsymtom. Komplikationer till intrahepatisk kolestas: Cirrhos, gallgångscancer.

21 Leversjukdomar. 5. Levercirrhos • Levercirros: Långvarig sjukdom i själva levervävnaden (oftast alkohol eller hepatit C) eller kolestatisk sjukdom, kan ge upphov till bindvävsomvandling av levervävnaden (cirrhos), med hög risk för komplikationer (levercancer, hjärnskada, ven-åderbråck i matstrupen med blödningar [esofagusvaricer]). Symtom: Beroende på komplikationer. Diagnos: Biopsi.

22

23 Levercirrhos

24 Leversjukdomar. 6. Maligna tumörer i lever och gallvägar - Primär levercancer: Relativt ovanligt; komplikation till kronisk hepatit B eller C eller till cirros av annan anledning. -Metastaser: Vanligt vid ventrikelcancer, coloncancer, lungcancer. -Gallblåsecancer, gallgångscancer: Ovanligt. - Symtom vid dessa olika tumörtyper: Icterus, buksmärtor.

25 Metastaserande coloncancer

26 Pankreassjukdomar. 1. Akut pankreatit • Akut pankreatit: Inaktiva pankreas-enzymer aktiveras redan i pankreas och angriper körtelvävnaden, oftast vid alkoholmissbruk, men även vid gallstenssjukdom. Mycket svåra buksmärtor.

27

28 Akut pankreatit

29 Normal pankreashistologi

30 Akut pankreatit

31 Pankreassjukdomar. 2. Kronisk pankreatit • Kronisk pankreatit – pankreas-insufficiens: Orsak: Upprepade attacker av akut pankreatit, eller smygande kronisk form (i bägge fallen gallstenssjukdom, alkoholmissbruk). Symtom: Buksmärtor efter måltid, fettmalabsorption, viktminskning, diabetes mellitus. Diagnos: Datortomografi.

32 Kronisk pankreatit

33 Pankreassjukdomar. 3. Pankreascancer • Drabbar äldre människor (10/100 000). Ger buksmärtor, avmagring. Diagnos: Datortomografi.

34 Pankreascancer


Ladda ner ppt "FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi."

Liknande presentationer


Google-annonser