Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI"— Presentationens avskrift:

1 FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI
Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Dick Delbro Vt-14

2 Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)
Allmänt: Akuta eller kroniska hepatiter. Ofta förstadium med feber, matleda, muskelvärk. Sedan icterisk fas (gulsotfas). Efter genomgången hepatit ofta långvarig trötthet. Ingen alkohol under sjukdomstiden!

3 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit A (”skaldjurshepatit”)
Fekal-oral smittspridning. Sjukdomsförlopp på ca. 3 månader. Läker ut fullständigt. Vaccination. Om ovaccinerad person exponeras: immunglobulin.

4 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit B
Mycket utbredd i sydostasien. Blodburen smitta eller via sexuella kontakter. När leverenzymerna inte normaliserats på 6 månader kan man räkna med att sjukdomen gått över i kronisk fas. Denna är oftast symtomlös men risk för att vara smittbärare! I vissa går den kroniska fasen över i cirrhos (skrumplever p.g.a. bindvävsinlagring), med risk för utveckling av levercancer. Vaccination. Läs själv för ”vidareutbildning”:

5 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit C
Framförallt blodburen smitta i västvärlden. Den akuta hepatiten kan ibland vara nästan omärklig. Upp till 50% läker ut, men resten går över i kronisk fas (och blir därmed smittbärare!), med ca. 30% som utvecklar cirrhos. Behandling: Antiviral terapi. Inget vaccin finns. Läs själv för ”vidareutbildning”:

6 Leversjukdomar. 2. Leversvikt
Leversvikt: Upphörd leverfunktion, (med bl.a. levercoma [medvetslöshet p.g.a. toxisk påverkan på CNS], koagulationsrubbningar, infektionskänslighet, metabola störningar) p.g.a. läkemedelspåverkan (paracetamol), virushepatiter, svampförgiftning (t.ex. flugsvamp).

7 Lömsk flugsvamp

8 Leversjukdomar. 3. Alkoholleverskada
Alkoholleverskada: Åratals överkonsumtion leder till leverförfettning (steatos; symtomlöst). Kan följas av a. alkoholhepatit (immun-reaktion) med gulsot, eller b. levercirrhos.

9 Normal lever Fettlever

10 Normal leverhistologi

11 Fettlever

12 Fettlever

13 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar
Kolestas: Försvårat gallflöde (utanför levern: Extrahepatiskt eller inne i levern Intrahepatiskt hinder). Extrahepatisk kolestas: Orsak: Gallsten, inflammatoriska förträngningar i gallgången, cancer i gallgång eller bukspottskörtel. Symtom: Smärta, klåda, gulsot, fettmalabsorption. Diagnos: Datortomografi.

14

15 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Gallstenssjukdomen: Orsak: Obalans i gallans sammansättning med kristallinisering av kolesterol (= stenbildning) % av befolkningen har gallsten! Symtom: Stenanfall (koliksmärtor, illamående-kräkningar) som utlöses av fet mat.

16 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Komplikationer: Kolecystit (gallblåseinflammation, ger feber, buksmärtor, risk för perforation med bukhinneinflammation); gallblåsecancer.

17 Akut kolecystit

18 Kronisk kolecystit med gallsten

19 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Intrahepatisk kolestas: =Förträngning av intrahepatiska gallgångar, ledande till försämrat gallflöde. Orsaker: Kroniska inflammatoriska (ofta autoimmuna) tillstånd; graviditetskolestas (övergående); läkemedelsutlöst (t. ex. östrogen); gallsten.

20 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Symtom vid intrahepatisk kolestas: Icterus, klåda, kolangitattacker (inflammation i gallgångarna: Feber, buksmärtor), bristsymtom. Komplikationer till intrahepatisk kolestas: Cirrhos, gallgångscancer.

21 Leversjukdomar. 5. Levercirrhos
Levercirros: Långvarig sjukdom i själva levervävnaden (oftast alkohol eller hepatit C) eller kolestatisk sjukdom, kan ge upphov till bindvävsomvandling av levervävnaden (cirrhos), med hög risk för komplikationer (levercancer, hjärnskada, ven-åderbråck i matstrupen med blödningar [esofagusvaricer]). Symtom: Beroende på komplikationer. Diagnos: Biopsi.

22

23 Levercirrhos

24 Leversjukdomar. 6. Maligna tumörer i lever och gallvägar
- Primär levercancer: Relativt ovanligt; komplikation till kronisk hepatit B eller C eller till cirros av annan anledning. Metastaser: Vanligt vid ventrikelcancer, coloncancer, lungcancer. Gallblåsecancer, gallgångscancer: Ovanligt. Symtom vid dessa olika tumörtyper: Icterus, buksmärtor.

25 Metastaserande coloncancer

26 Pankreassjukdomar. 1. Akut pankreatit
Akut pankreatit: Inaktiva pankreas-enzymer aktiveras redan i pankreas och angriper körtelvävnaden, oftast vid alkoholmissbruk, men även vid gallstenssjukdom. Mycket svåra buksmärtor.

27

28 Akut pankreatit

29 Normal pankreashistologi

30 Akut pankreatit

31 Pankreassjukdomar. 2. Kronisk pankreatit
Kronisk pankreatit – pankreas-insufficiens: Orsak: Upprepade attacker av akut pankreatit, eller smygande kronisk form (i bägge fallen gallstenssjukdom, alkoholmissbruk). Symtom: Buksmärtor efter måltid, fettmalabsorption, viktminskning, diabetes mellitus. Diagnos: Datortomografi.

32 Kronisk pankreatit

33 Pankreassjukdomar. 3. Pankreascancer
Drabbar äldre människor (10/ ). Ger buksmärtor, avmagring. Diagnos: Datortomografi.

34 Pankreascancer


Ladda ner ppt "FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI"

Liknande presentationer


Google-annonser