Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLIMATBOKSLUT 2011 Leif Holmberg U&We Landstinget Sörmland Moderata kansliet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLIMATBOKSLUT 2011 Leif Holmberg U&We Landstinget Sörmland Moderata kansliet."— Presentationens avskrift:

1 KLIMATBOKSLUT 2011 Leif Holmberg U&We leif.holmberg@uandwe.se Landstinget Sörmland Moderata kansliet

2 Sammanfattning Det moderata kansliets klimatpåverkan från el, värme, arbets- och tjänsteresor samt pappersförbrukning under 2011 har uppmäts till 7,35 ton CO2e (2,13 ton per person) Den största klimatpåverkan är relaterad till bilresor (5,4 ton). Kostnaden för att klimatkompensera gruppens utsläpp uppgår till 1 016 kr (8 ton) via trädplantering Med Trees of Hope i Malawi, certifierat av Plan Vivo.

3 Systemavgränsning Klimatpåverkan analyseras baserat på den internationella standarden The Greenhouse Gas Protocol:s. Där kategoriseras direkta och indirekta utsläpp enligt följande omfång/”scope”: Scope 1: Alla direkta växthusgasutsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av verksamheten, t.ex eget ägda bilar eller en egen oljepanna Scope 2: Indirekta växthusgasutsläpp från el- och värmeförbrukning Scope 3: Övriga indirekta emissioner, t.ex. inköp av material, bränslen och transporter som inte ägs eller kontrolleras av verksamheten. I Preeras klimatbokslut ingår resor med flyg, tåg, buss och taxi samt pappersförbrukning, men ej förbrukning av övrigt material. I uträkningen ingår alla sex växthusgaser som regleras i Kyotoprotokollet. Preeras klimatpåverkan är främst relaterad till scope 3.

4 Resultat utsläpp för 2011 AktivitetUtsläpp kg CO2e El & Värme378 Buss & tåg1462 Bil arbetsresor3760 Bil tjänsteresor1625 Papper122 Totalt7347 Utsläpp per anställd (ton/år)2,13

5 Klimatpåverkan fördelat på aktiviteter

6 Kommentar klimatbokslut 2011 Den största klimatpåverkan är relaterad till resor till arbetet med bil (3,76 ton). Näst största post är tjänsteresor med bil (1,63 ton) Utsläppen från el är begränsade då miljömärkt el köps. Uppgiften är baserad å en kontorsyta om 60 kvm. Största potentialen att minska utsläppen är genom att byta till gas- eller etanolbil.

7 Klimatkompensationsprojekt Trees of Hope, Malawi Mer än 1000 småbrukare sköter över 1 miljon träd på över 1000 hektar. Träden binder vatten i jorden och skapar möjlighet till trädjordbruk i skuggan från träden Ger intäkter till lokala bönder och de får byggnadsmaterial, bränsle och mer matproduktion. Projektet är Plan Vivo-certifierat Kostnad 1 016 kr för 8 ton CO 2

8 Bilder från Trees of Hope En plantskola och bönder med uppväxande träd


Ladda ner ppt "KLIMATBOKSLUT 2011 Leif Holmberg U&We Landstinget Sörmland Moderata kansliet."

Liknande presentationer


Google-annonser