Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för införande av Kommun-Bas13. För användning av Kodplan 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för införande av Kommun-Bas13. För användning av Kodplan 2015."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för införande av Kommun-Bas13. För användning av Kodplan 2015.

2 Vad är nytt? I Kommun-Bas13 införs motpart. Ett antal kontoförändringar.

3 Motparter Varför motpart? Framförallt för att underlätta och förbättra insamlingen av statistik till SCB i samband med räkenskapssammandraget. Används istället för att samma företeelse ska registreras på flera olika konton med liknande betydelse. För att minska antalet konton.

4 Motparter forts. Vad innebär införandet av motpart för er? I samband med kontering och attestering kommer det nu förutom konto, objekt och aktivitet även att finnas motparter att använda. För att underlätta för er har vi tagit fram en översättningslista som visar vilka konton som kräver motpart och även i Kodplan 2015 lagt in en röd text på de konton där motpart är tvingande.

5 Motparter forts. Kommuninterna verksamheter: 100 – Kommunstyrelsen 101 – Revision 102 – Teknik & Anläggning 103 – Tillväxt & Utveckling 104 – Barn & Utbildning 105 – Sociala 106 – Renens Kabel-TV 107 – Miljö & Bygg 108 - Överförmyndaren

6 Motparter forts. Kommunägda företag (koncernföretag): 510 – Stiftelsen Åselehus 520 – Energiverket AB 530 – Åsele Näringslivsstiftelse 540 – Destination Södra Lappland AB 550 – South Lappland Eco Invest

7 Motparter forts. Extern motpart, inom Sverige: 81 – Staten och statliga myndigheter 811 – Skolverket 812 – Socialstyrelsen 813 – Migrationsverket 814 – Arbetsförmedlingen 815 – Försäkringskassan 819 – Övriga statliga myndigheter

8 Motparter forts. Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

9 Förändring i K-Bas 13, Bidrag och motpart K-Bas 05K-Bas 13 351X Driftsbidrag fr stat o statlig3510 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: 3511 Statsbidrag fr skolverket811 3514 Statsbidrag fr Socialstyrelsen 812 3517 Statsbidrag fr Migrationsverket 813 3519 Statsbidrag fr övriga819 3520 Driftsbidrag från AMS814 3530 Driftsbidrag fr kommuner820, 840 o landsting

10 Förändring i K-Bas 13, Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. och motpart K-Bas 05K-Bas 13 453X Bidrag t föreningar m.fl.4530 Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser850 4532 Bidrag t. kommunägda företag510-550 4533 Bidrag t. ej kommunalägda ftg870 4534 Bidrag t. kommuner 820 4535 Bidrag t. landsting 840 4536 Bidrag t. kommunalförbund830 4537Bidrag t. staten och statliga81 myndigheter

11 Förändring i K-Bas 13, Köp av huvudverksamhet och motpart K-Bas 05K-Bas 13 463X Köp av huvudverksamhet4630 Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser850 4632 Köp från kommunägda företag510-550 4633 Köp från övriga företag870 4634 Köp från andra kommuner820 4635 Köp från landsting840 4636Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637Köp från enskilda860 4638Köp från kommunalförbund830

12 Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

13 Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

14 Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

15 Förändring av K-Bas 05, Stödverksamhet och konsultkostnader K-Bas 05K-Bas 13 464X Entreprenad och köp6130- Städning och renhållning av stödverksamhet7010 Transporter 7430- Övriga främmande tjänster 7430 Administrativa tjänster 4700 Konsulttjänster och7450 Konsulttjänster andra tjänster7460 Måltider 7470 Hälsovårdsrelaterade tjänst. 7490 Övriga främmande tjänster 4710 Tillfälligt inhyrd personal7510 Tillfälligt inhyrd person 15

16 Förändring av K-Bas 05, Personalsociala kostnader (58) K-Bas 05K-Bas 13 5810 Avgifter för kurser mm7650 Avgifter för kurser 6450 Läkemedel mm 582X Sjuk- och hälsovård7470 Hälsovårdsrelaterade tjänster 7610 Avgifter 7610 Avgifter 5830 Friskvård mm6010 Lokalhyror 7450 Konsulttjänster 7450 Konsulttjänster 5850 Personalrekrytering7220 Annonsering 16

17 Förändring av K-Bas 05, Personalsociala kostnader (58) K-Bas 05K-Bas 13 5870 Personalrepresentation7110 Personalrepresentation 6440 Livsmedel 5890 Övriga personalkostnader7460 Måltider 17

18 Konteringsexempel Inköp av fruktkorg till avdelningen Kommun-Bas05: 5830 Friskvård/5890 Övriga personalkostnader Kommun-Bas13: 6440 Livsmedel 18

19 Förändring i K-Bas 13, Fastighetsservice (61) K-Bas 05 K-Bas 13 6270 Fjärrvärme 6231 Fast bränsle och naturgas 6232 Fjärrvärme 464X Köp av stödverksamhet 605X Fastighetsservice6130 Städning och renhållning 606X Konsulttjänster 7630 Fastighetsavgift6192 Fastighetsskatt, -avgift 605X Fastighetsservice6190 Övr fastighetskostnader 6790 Övr främmande tjänster 19

20 Förändring i K-Bas 13, Fastighetsentreprenader (62) K-Bas 05 K-Bas 13 605XFastighetsservice6150 Mindre reparationer o 4640Köp av stödverksamhetunderhåll av fastigheter 4700Konsulttjänster 4610 Husbyggnadsentreprenader6170 Husbyggnads-, anläggnings- 4620 Anläggnings- o reperations-o reparationsentreprenader entreprenader 20

21 Förändring av K-Bas 05, Kostnader för transportmedel (69) K-Bas 05K-Bas 13 6260 Drivmedel6910 Drivmedel 7620 Fordonsskatt6920 Fordonsskatt 6140 Hyra leasing av bilar och 6950 Hyra/leasing av bilar och transportmedel transportmedel 21

22 Förtydligande Konsultkostnader, 7450 – Specialistkompetenser – Sånt vi inte utför själva Tillfälligt inhyrd personal, 7510 – Sånt vi skulle ha utfört själva 22

23 Konteringsexempel Mat Livsmedel 6440Råvaror och halvfabrikat Måltider 7460Färdiga måltider, stort inslag av tjänster Personalrepr. 7110Bjuder egen personal Representation 7100Bjuder externa gäster 23

24 Tidsplan När använder vi vilken kodplan? Dec 2014 1 Januari Feb 2015 Bas05 Bas13 (Kodplan 2014) (Kodplan 2015)

25 Periodiseringar Detta innebär att när vi ska periodisera från 2015 till 2014, så använder vi oss av den NYA kodplanen och ev. dess motparter. I fortsättningen när ni i år fram till årsskiftet ska periodisera kostnader från 2014 framåt till 2015, använder ni samma kodplan som idag. Dec 2014 1 Januari Feb 2015 Bas05 Bas13

26 Periodiseringar forts. Om några frågor eller problem uppstår, kontakta ekonomiavdelningen. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite då det tar väldigt lång tid för oss att rätta till fel i bokslutsarbetet.

27 Periodiseringar forts. Moms periodiseras inte!

28 Fakturering & Bokföringsordrar Alla som fakturerar i December måste lämna in sina underlag i god tid, senast 17 December, så att dessa hinner faktureras innan årsskiftet med Kodplan 2014. Även bokföringsordrar måste lämnas in senast 17 December för att hinnas med. Annars måste ekonomiavdelningen manuellt ändra de debiteringsunderlag som har fått nya konton och motparter i Kodplan 2015.

29 Översättningslista

30 Årsbokslutsarbete Viktigt att ni snabbt skickar in fakturor som berör 2014 (i Januari 2015). Likadant i Juni, det underlättar oerhört för oss på Ekonomi.

31 Ersättare vid ledighet! Kom ihåg att lägga in ersättare för er när ni är lediga över jul (och i sommar i månadsskifte Juni/Juli). Viktigt för att fakturorna inte ska ligga hos er i flera veckor utan att behandlas.

32 Exempel. Vikarie 1

33 Exempel. Vikarie 1

34 Vid funderingar.. Kodplan 2015, denna powerpoint och översättningslistan kommer att läggas upp under ”intern” på hemsidan så att alla kan ta del av dessa igen. Återigen, vid eventuella frågor, maila eller ring ekonomiavdelningen!


Ladda ner ppt "Utbildning för införande av Kommun-Bas13. För användning av Kodplan 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser