Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för införande av Kommun-Bas13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för införande av Kommun-Bas13."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för införande av Kommun-Bas13.
För användning av Kodplan 2015.

2 Vad är nytt? I Kommun-Bas13 införs motpart.
Ett antal kontoförändringar.

3 Motparter Varför motpart?
Framförallt för att underlätta och förbättra insamlingen av statistik till SCB i samband med räkenskapssammandraget. Används istället för att samma företeelse ska registreras på flera olika konton med liknande betydelse. För att minska antalet konton.

4 Motparter forts. Vad innebär införandet av motpart för er?
I samband med kontering och attestering kommer det nu förutom konto, objekt och aktivitet även att finnas motparter att använda. För att underlätta för er har vi tagit fram en översättningslista som visar vilka konton som kräver motpart och även i Kodplan 2015 lagt in en röd text på de konton där motpart är tvingande.

5 Motparter forts. Kommuninterna verksamheter: 100 – Kommunstyrelsen 101 – Revision 102 – Teknik & Anläggning 103 – Tillväxt & Utveckling 104 – Barn & Utbildning 105 – Sociala 106 – Renens Kabel-TV 107 – Miljö & Bygg Överförmyndaren

6 Motparter forts. Kommunägda företag (koncernföretag): 510 – Stiftelsen Åselehus 520 – Energiverket AB 530 – Åsele Näringslivsstiftelse 540 – Destination Södra Lappland AB 550 – South Lappland Eco Invest

7 Motparter forts. Extern motpart, inom Sverige: 81 – Staten och statliga myndigheter 811 – Skolverket 812 – Socialstyrelsen 813 – Migrationsverket 814 – Arbetsförmedlingen 815 – Försäkringskassan 819 – Övriga statliga myndigheter

8 Motparter forts. Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

9 Förändring i K-Bas 13, Bidrag och motpart
K-Bas 05 K-Bas X Driftsbidrag fr stat o statlig 3510 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: 3511 Statsbidrag fr skolverket Statsbidrag fr Socialstyrelsen Statsbidrag fr Migrationsverket Statsbidrag fr övriga Driftsbidrag från AMS Driftsbidrag fr kommuner 820, 840 o landsting

10 Förändring i K-Bas 13, Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. och motpart
K-Bas K-Bas 13 453X Bidrag t föreningar m.fl Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser 850 4532 Bidrag t. kommunägda företag 4533 Bidrag t. ej kommunalägda ftg 870 4534 Bidrag t. kommuner 4535 Bidrag t. landsting 4536 Bidrag t. kommunalförbund 830 Bidrag t. staten och statliga 81 myndigheter

11 Förändring i K-Bas 13, Köp av huvudverksamhet och motpart
K-Bas K-Bas 13 463X Köp av huvudverksamhet Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser 850 4632 Köp från kommunägda företag 4633 Köp från övriga företag 870 4634 Köp från andra kommuner 820 4635 Köp från landsting 840 Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637 Köp från enskilda 860 4638 Köp från kommunalförbund 830

12 Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

13 Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

14 Övriga: 820 – Kommuner 830 – Kommunalförbund 840 – Landsting/Regioner 850 – Föreningar och stiftelser (ej kommunägda) 860 – Enskilda personer och hushåll 870 – Privata företag 910 – Utländska företag och organisationer – länder inom EU 920 – Organisationen EU 950 – Utländska företag och organisationer – utanför EU

15 Förändring av K-Bas 05, Stödverksamhet och konsultkostnader
K-Bas 05 K-Bas X Entreprenad och köp Städning och renhållning av stödverksamhet 7010 Transporter Övriga främmande tjänster 7430 Administrativa tjänster 4700 Konsulttjänster och 7450 Konsulttjänster andra tjänster 7460 Måltider 7470 Hälsovårdsrelaterade tjänst Övriga främmande tjänster 4710 Tillfälligt inhyrd personal 7510 Tillfälligt inhyrd person

16 Förändring av K-Bas 05, Personalsociala kostnader (58)
K-Bas K-Bas 13 0 Avgifter för kurser mm Avgifter för kurser 6450 Läkemedel mm 582X Sjuk- och hälsovård Hälsovårdsrelaterade tjänster Avgifter 7610 Avgifter Friskvård mm Lokalhyror Konsulttjänster 7450 Konsulttjänster Personalrekrytering Annonsering

17 Förändring av K-Bas 05, Personalsociala kostnader (58)
K-Bas 05 K-Bas Personalrepresentation 7110 Personalrepresentation 6440 Livsmedel 5890 Övriga personalkostnader 7460 Måltider

18 Konteringsexempel Inköp av fruktkorg till avdelningen
Kommun-Bas05: 5830 Friskvård/5890 Övriga personalkostnader Kommun-Bas13: 6440 Livsmedel

19 Förändring i K-Bas 13, Fastighetsservice (61)
K-Bas 05 K-Bas Fjärrvärme 6231 Fast bränsle och naturgas 6232 Fjärrvärme 464X Köp av stödverksamhet 605X Fastighetsservice 6130 Städning och renhållning 606X Konsulttjänster 7630 Fastighetsavgift 6192 Fastighetsskatt, -avgift 605X Fastighetsservice 6190 Övr fastighetskostnader 6790 Övr främmande tjänster

20 Förändring i K-Bas 13, Fastighetsentreprenader (62)
K-Bas 05 K-Bas X Fastighetsservice 6150 Mindre reparationer o 4640 Köp av stödverksamhet underhåll av fastigheter 4700 Konsulttjänster 4610 Husbyggnadsentreprenader 6170 Husbyggnads-, anläggnings Anläggnings- o reperations- o reparationsentreprenader entreprenader

21 Förändring av K-Bas 05, Kostnader för transportmedel (69)
K-Bas 05 K-Bas Drivmedel 6910 Drivmedel 7620 Fordonsskatt 6920 Fordonsskatt 6140 Hyra leasing av bilar och 6950 Hyra/leasing av bilar och transportmedel transportmedel

22 Förtydligande Konsultkostnader, 7450 Specialistkompetenser
Sånt vi inte utför själva Tillfälligt inhyrd personal, 7510 Sånt vi skulle ha utfört själva

23 Konteringsexempel Mat Livsmedel 6440 Råvaror och halvfabrikat
Måltider Färdiga måltider, stort inslag av tjänster Personalrepr Bjuder egen personal Representation 7100 Bjuder externa gäster

24 Tidsplan När använder vi vilken kodplan? Dec 2014 1 Januari Feb 2015
Bas Bas13 (Kodplan 2014) (Kodplan 2015)

25 Periodiseringar Detta innebär att när vi ska periodisera från 2015 till 2014, så använder vi oss av den NYA kodplanen och ev. dess motparter. I fortsättningen när ni i år fram till årsskiftet ska periodisera kostnader från 2014 framåt till 2015, använder ni samma kodplan som idag. Dec Januari Feb 2015 Bas Bas13

26 Periodiseringar forts.
Om några frågor eller problem uppstår, kontakta ekonomiavdelningen. Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite då det tar väldigt lång tid för oss att rätta till fel i bokslutsarbetet.

27 Periodiseringar forts.
Moms periodiseras inte!

28 Fakturering & Bokföringsordrar
Alla som fakturerar i December måste lämna in sina underlag i god tid, senast 17 December, så att dessa hinner faktureras innan årsskiftet med Kodplan 2014. Även bokföringsordrar måste lämnas in senast 17 December för att hinnas med. Annars måste ekonomiavdelningen manuellt ändra de debiteringsunderlag som har fått nya konton och motparter i Kodplan 2015.

29 Översättningslista

30 Årsbokslutsarbete Viktigt att ni snabbt skickar in fakturor som berör 2014 (i Januari 2015). Likadant i Juni, det underlättar oerhört för oss på Ekonomi.

31 Ersättare vid ledighet!
Kom ihåg att lägga in ersättare för er när ni är lediga över jul (och i sommar i månadsskifte Juni/Juli). Viktigt för att fakturorna inte ska ligga hos er i flera veckor utan att behandlas.

32 Exempel. Vikarie 1 Vikarie 1

33 Exempel. Vikarie 1 Vikarie 1

34 Vid funderingar.. Kodplan 2015, denna powerpoint och översättningslistan kommer att läggas upp under ”intern” på hemsidan så att alla kan ta del av dessa igen. Återigen, vid eventuella frågor, maila eller ring ekonomiavdelningen!


Ladda ner ppt "Utbildning för införande av Kommun-Bas13."

Liknande presentationer


Google-annonser