Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattendirektivet  Är implementerat i svensk lagstiftning genom: –Miljöbalken 5 kap. (om miljökvalitetsnormer) –I Förordningen (SFS 2004:660) om kvaliteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattendirektivet  Är implementerat i svensk lagstiftning genom: –Miljöbalken 5 kap. (om miljökvalitetsnormer) –I Förordningen (SFS 2004:660) om kvaliteten."— Presentationens avskrift:

1 Vattendirektivet  Är implementerat i svensk lagstiftning genom: –Miljöbalken 5 kap. (om miljökvalitetsnormer) –I Förordningen (SFS 2004:660) om kvaliteten på vattenmiljön –I föreskrifter från Naturvårdsverket och SGU –I länsstyrelsernas författningssamlingar –PBL, 2 kap… Vattenförvaltning

2 www.viss.lansstyrelsen.se  VISS Vatteninformationssystem Sverige  I VISS finns kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om:

3 VISS  Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.  Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.  Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade mätpunkter/stationer.  Rapporteringen till EU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Ladda ner ppt "Vattendirektivet  Är implementerat i svensk lagstiftning genom: –Miljöbalken 5 kap. (om miljökvalitetsnormer) –I Förordningen (SFS 2004:660) om kvaliteten."

Liknande presentationer


Google-annonser