Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En meny av möjligheter Koncept för Team träning på mikronivå. 2014-12-14Noderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En meny av möjligheter Koncept för Team träning på mikronivå. 2014-12-14Noderna."— Presentationens avskrift:

1 En meny av möjligheter Koncept för Team träning på mikronivå. karin.borgvall@skane.se margareta.albinsson@skane.se joakim.edvinsson@lj.se 2014-12-14Noderna för Äldresatsningen1

2 En meny av möjligheter Team träning på mikronivå Att gå från ord till handling Att flytta fokus från läns nivå till kommun nivå Systematiskt arbeta från ett nu läge till ett bör läge

3 En meny av möjligheter Vem skall delta Kommunvisa team med chef i kommun, VC chef och chef på specialist vård

4 En meny av möjligheter Tillväga gångsätt Gemensamma mötesplatser i länet varvas med mötesplatser kommun vis Varje team har en utvecklingsledare som stöd Gap analys förbereds inför första mötet Gemensam handlingsplan tas fram Resultat följs via gemensam mät plan 4 – 6 mötesplatser under ett år i uppstartsfasen Mötesplatser planeras för långsiktigt arbete

5 En meny av möjligheter

6 2014-12-142014-12-142014-12-142014-12-14 (ange enhet via Infoga sidfot)

7 En meny av möjligheter 48 % 36 % 67 % -9 % - 3 % -5 % 81 st 845 st Redovisning av ledningskraft Kristianstad dec 2012 +2 % -1,9 % 3 st

8 HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT? Koncept / aktivitet Vi vet inteVi har inte börjat Aktiviteter pågår vid enstaka enheter/pilo ter Aktiviteter pågår i mindre än 50 % av berörda enheter Aktiviteter pågår i mer än 50 % av berörda enheter GenomförtResultat Kartläggning av mellan-rummen och framgångsfaktorer för att undvika sjukhusvård X Webbkollen återinlagd X Säker hemgång X Vårdsamordnare. X Test av Multi 7 konceptet X Identifikation via Multi7 X Skapa ett system där den mest sjuke äldre erbjuds en individuell planering X Utveckla det kommunala stödet i ordinärt boende X Utveckla stöd för närstående X Erbjuda utbildning/stöd till kommuner/enheter i VLL, som är längst bort från måluppfyllelsen). X Registrering i SweDem X Registrering i BPSD X LäkemedelsListor på identifiera patienter skickas ut till Hälsocentralerna X

9 2014-12-142014-12-142014-12-142014-12-14 (ange enhet via Infoga sidfot)


Ladda ner ppt "En meny av möjligheter Koncept för Team träning på mikronivå. 2014-12-14Noderna."

Liknande presentationer


Google-annonser